Klimatförändringar stort hot mot afrikanska nomader | Fria.Nu
  • Nomader i Afrikas torrmarker drabbas allt hårdare av klimatförändringarna.
Fria Tidningen

Klimatförändringar stort hot mot afrikanska nomader

Enligt FN:s klimatpanel finns det en stor risk för att temperaturerna kommer att stiga snabbare på den afrikanska kontinenten än i övriga delar av världen – och i synnerhet gäller det Afrikas torrmarker. För regionens redan så utsatta nomadiserande boskapsskötare innebär det ett ytterligare hot.

Seif Hassan är boskapsskötare i Garissa i norra Kenya, och han menar att torkorna har blivit längre och mer återkommande.

– Livet har blivit svårare för oss, säger han.

Jordbruksexperten George Keya, som forskar om utvecklingen i torra och karga områden, menar att situationen kan bli katastrofal för de nomadiserande boskapsskötarna i Kenya om inte den förväntade nederbörden i oktober snart kommer.

– Boskapsskötarna är en extremt utsatt grupp eftersom de har särskilt dåliga förutsättningar att kunna hantera extrema och oväntade väderfenomen, säger George Keya.

De flesta inom denna grupp har heller inga alternativa försörjningsmöjligheter. Enligt FN:s klimatpanel IPCC finns det en stor risk för att torra områden kommer att drabbas av fler och återkommande värmeböljor i framtiden – vilket kommer att leda till en ännu större brist på vatten.

Michael ole Tiampati, som arbetar för ett nätverk kallat Pastoralist Development Network of Kenya, säger att situationen snabbt har förvärrats.

– Förr drabbades vi av torkor vart tolfte år, men nu inträffar det vart tredje eller vartannat år. Det gör att jordarna får för lite tid att återhämta sig, säger Michael ole Tiampati.

Dessutom går det inte längre att vandra vidare till andra marker för att hitta mer bete och vatten.

– Klimatförändringarna slår mot alla torra marker på samma sätt, säger Michael ole Tiampati.

Enligt George Keya är det inte bara de stigande temperaturerna som försvårar för boskapsskötarna – utan också de extrema skyfallen som leder till översvämningar. Han menar att det krävs insatser för att hjälpa de kenyanska boskapsskötarna att överleva i en värld med ett förändrat klimat.

– Utan åtgärder väntar en katastrof, säger han.

Michael ole Tiampati menar att boskapsskötarna kommer att behöva stöd för att kunna bredda sina försörjningsmöjligheter, och som exempel nämner han hur befolkningen i den torra regionen Rift Valley börjat tillverka tvål av växten aloe vera, som växer i torra miljöer.

Annons

Rekommenderade artiklar

Enorma vattenfynd i Kenya

Forskare har hittat reservoarer under jord som kan täcka hela Kenyas vattenbehov i 70 år framöver.

Fria Tidningen

Vattenproblemen som klimatmötet glömde

COP21

För de över 650 miljoner människor som tvingas leva med brist på rent vatten riskerar problemen att förvärras i takt med klimatförändringarna.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu