Köttätande ökar risk att dö | Fria.Nu

LFT arkiv


Denna artikel har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Utrikes
Erik Pihl

  • Försäljning av kött i en köttdisk i Hötorgshallen.
Läsarnas Fria

Köttätande ökar risk att dö

De som äter mycket rött och processat kött löper totalt sett större risk att dö i förtid än andra, visar en stor amerikansk studie.

Köttätande har i flera studier visat sig öka risken att drabbas av olika cancerformer. Nu har en mycket omfattande amerikansk studie påvisat att den totala risken att dö i förtid ökar för de grupper som äter mest rött och processat kött. Studien, som är utförd av forskaren Rashmi Sinha och hans kolleger på The national cancer institute, omfattar mer än 500 000 personer mellan 50 och 71 år och justerar för andra faktorer som rökning, grönsaksätande, motionsvanor och övervikt. Resultatet visar på en något ökad risk för cancer och kärlsjukdomar för dem som åt rött kött, men också en ökad risk att dö över huvud taget. Det är ett starkt argument för att hög köttkonsumtion över lag är mer skadlig än bra för hälsan, och att mer vegetarisk mat borde rekommenderas.

Sambanden mellan kost och hälsa är dock allt annat än okomplicerade. Nyligen visade exempelvis en engelsk studie, citerad i SR ekot den 19 mars, att även om vegetarianer löper mindre risk att drabbas av cancer totalt sett, så är risken för tjocktarmscancer högre än för icke-vegetarianer. Det går emot tidigare teser om att frukt och grönt skyddar mot tjock- och ändtarmscancer och visar att mycket är kvar att förstå när det gäller våra födovanors påverkan på hälsan. 

Något som är svårare att ifrågasätta, om än kontroversiellt, är den stora miljöbelastningen som köttproduktion för med sig. Bland annat har FAO:s studie Livestock’s long shadow som släpptes 2006 visat att djuruppfödning och allt den för med sig (bland annat ändrad markanvändning) ger upphov till mer utsläpp av växthusgaser än alla världens bilar sammanlagt.

Så förutom hälsoaspekten, vilken allt mer klarläggs, finns det andra motiv att minska på köttätandet.

Annons

Rekommenderade artiklar

Svenskar öppnast bland EU:s politiker

En undersökning bland EU:s folkvalda parlamentariker listar svenskar och en svensk miljöpartist som bäst i Europa på öppenhet och demokrati.

Läsarnas Fria

Propellerplan lösning för flyget?

Flyget är en av de snabbast växande globala klimatbovarna och alternativen är få. Kanske kan modern bränslecellsteknik tillsammans med gamla hederliga propellerplan vara en lösning.

Läsarnas Fria

Forskare stoppar kors växthusrapande

Japanska forskare har upptäckt ett sätt att via kosten minska de halter av metan, en stark bidragare till ökad växthuseffekt, som kor rapar ut.

Läsarnas Fria

© 2021 Fria.Nu