Chili värmer på riktigt enligt forskare | Fria.Nu

LFT arkiv


Denna artikel har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Utrikes
Erik Pihl

Läsarnas Fria

Chili värmer på riktigt enligt forskare

Att äta chili kan inte bara ge en känsla av värme, utan rent faktiskt värma kroppen

Den som äter chili kan uppleva en känsla av rodnad och svettning, utöver styrkan på tungan. Känslan kommer från ämnet capsaicin, som stimulerar en receptor i känselnervceller. Men capsaicin har just visat sig ha en annan egenskap: att direkt värma kroppen.
 
När människor vill hålla värmen så startar vi att skaka, för att genom rörelser bilda värme. Djur som går i ide använder istället i första hand en funktion i musklerna kallad termogenes, som kan kortsluta användandet av energi i kroppen. Genom termogenesen bildas värme utan rörelse. Det finns nu starka argument för att capsaicin, som första naturliga ämne, kan förstärka termogenes i kroppen och få oss att använda energi för att direkt bilda värme. Det innebär att den som äter chili rent faktiskt blir varmare, inte bara känner sig så.
 
Kroppens celler bryter ner socker och andra ämnen, och skapar energibärare kallade ATP. I muskelceller används ATP för att pumpa kalciumjoner. Kalciumjonerna används sedan för att skapa muskelsammandragningar. En nyligen publicerad studie antyder nu starkt att capsaicin kan verka för att ATP bryts ner utan pumpning av kalcium, enbart med frigörande av värme, samma princip som termogenesen. Studien, utförd av Yasser Ahmed Mahmmoud från Århus Universitet, är publicerad i Journal of Biological Chemistry.

Annons

Rekommenderade artiklar

Svenskar öppnast bland EU:s politiker

En undersökning bland EU:s folkvalda parlamentariker listar svenskar och en svensk miljöpartist som bäst i Europa på öppenhet och demokrati.

Läsarnas Fria

Köttätande ökar risk att dö

De som äter mycket rött och processat kött löper totalt sett större risk att dö i förtid än andra, visar en stor amerikansk studie.

Läsarnas Fria

Propellerplan lösning för flyget?

Flyget är en av de snabbast växande globala klimatbovarna och alternativen är få. Kanske kan modern bränslecellsteknik tillsammans med gamla hederliga propellerplan vara en lösning.

Läsarnas Fria

Forskare stoppar kors växthusrapande

Japanska forskare har upptäckt ett sätt att via kosten minska de halter av metan, en stark bidragare till ökad växthuseffekt, som kor rapar ut.

Läsarnas Fria

© 2021 Fria.Nu