Svenskar öppnast bland EU:s politiker | Fria.Nu

LFT arkiv


Denna artikel har publicerats i Läsarnas Fria Tidning - en tidning som helt byggde på medborgarjournalistik. Idag är Läsarnas Fria nedlagd, men arkivet är tillgängligt på Fria Tidningar.

Utrikes
Erik Pihl

Läsarnas Fria

Svenskar öppnast bland EU:s politiker

En undersökning bland EU:s folkvalda parlamentariker listar svenskar och en svensk miljöpartist som bäst i Europa på öppenhet och demokrati.

 Tankesmedjan Open Europe har genomfört en undersökning om hur öppna och demokratiska de europeiska politikerna är i sitt arbete. När parlamentarikernas poäng räknas ihop toppar Sverige listan med i genomsnitt 37,1 poäng av 58 möjliga.
Dessutom är svenska miljöpartiets Carl Schlyter med 55 poäng den som får högst betyg av alla EU:s 785 parlamentariker.
De spanska politikerna hamnar på jumboplats med i genomsnitt 14 poäng. På vissa punkter visar listan nedslående resultat, som att 70 procent av parlamentarikerna röstade emot att uppgifter kring deras utgifter och inkomster ska vara offentligt tillgängliga.
 
Betygsättningen grundas främst på hur ledamöterna har röstat i olika öppenhetsfrågor. Dessa frågor gäller bland annat transparenslagar kring röstning, inkomster, utgifter med mera rörande ledamötena, om de accepterat Irlands demokratiska nej till Lissabonfördraget, och om de röstat för att underkänna kommissionens och parlamentets budgetar för 2006 och 2007 på grund av stora oredovisade utgifter.
Några frågor gäller även det kontroversiella systemet med dubbla pensioner till parlamentariker, där den andra pensionen bekostas i huvudsak av skattebetalarna, utöver politikernas redan höga ersättningar. Extra poäng ges även för dem som har hög närvaro vid omröstningar över huvud taget.
Undersökningen har ingen sammanställning av resultat per parti- eller grupptillhörighet. Hela listan och förklaring finns att läsa här: www.openeurope.org.uk.

Annons

Rekommenderade artiklar

Köttätande ökar risk att dö

De som äter mycket rött och processat kött löper totalt sett större risk att dö i förtid än andra, visar en stor amerikansk studie.

Läsarnas Fria

Propellerplan lösning för flyget?

Flyget är en av de snabbast växande globala klimatbovarna och alternativen är få. Kanske kan modern bränslecellsteknik tillsammans med gamla hederliga propellerplan vara en lösning.

Läsarnas Fria

Forskare stoppar kors växthusrapande

Japanska forskare har upptäckt ett sätt att via kosten minska de halter av metan, en stark bidragare till ökad växthuseffekt, som kor rapar ut.

Läsarnas Fria

© 2021 Fria.Nu