Debatt
:

Ingen svensk militär till Libyen

LIBYEN Historien tycks upprepa sig. De västliga demokratierna ter sig ivriga att sprida sitt fredliga demokratiska system. Det hävdas att ingen demokrati har börjat krig mot en annan demokrati. Men demokratier tar sig rätten att bomba stater med andra system. Speciellt säger man sig värna om utsatta och förtryckta folk och särskilt om dem som har olja på sin mark. Och när de nya demokratierna sedan organiseras ges marknadskrafterna, det vill säga västliga storföretag, fritt spelrum. Kontroll över naturtillgångarna etableras.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu