• Enligt Jordbruksverkets senaste siffror från 2010 användes boxar för omkring 85 procent av landets drygt 360 000 hästar och omkring 7-8 procent hade spiltor.
Landets Fria

Lösdrift för hästar ökar

Allt fler av Sveriges hästar går fritt på lösdrift i stället för att stå i spiltor eller boxar.

– Fler och fler får upp ögonen för att hästar mår bättre när de får röra sig mycket, säger Louise Helander från Djurens rätts hästgrupp.

Lösdriften ökar i hela Sverige men främst i norr, enligt Jordbruksverket.

– Vår upplevelse är att bollen är i rullning. All forskning tyder på att lösdrift är den enda vägen att gå. Hästarna blir säkrare att hantera, friskare och så vidare, säger Louise Helander.

Forskning visar att hästar mår allra bäst både fysiskt och psykiskt av att gå i grupp dygnet runt, precis som de gör i det vilda. De flesta svenska hästar står dock i box eller spilta på natten och är bara ute i hagen under dagarna.

De som är skeptiska till lösdrift brukar hävda att skaderisken för hästarna ökar, vilket forskningen inte stödjer. Många har också dåliga erfarenheter av dåligt skötta, leriga hagar eller en bild av att lösdrift är hästhållning för ”skogsmullar”.

– Välansedda riksanläggningar som Strömsholm, Flyinge och Vången ligger i startgroparna för att investera i lösdrift och det behövs för att proppen ska lossna, säger Louise Helander.

För att lösdrift ska fungera krävs bland annat bra, väldränerad mark och ligghallar samt att antalet hästar inte är för stort för ytan.

– Fler och fler ridskolor går över till lösdrift för att få ner sina kostnader. Lösdrift är det mest arbetsbesparande så det är win-win. Både hästar och människor mår bättre, säger hon.

Vare sig boxar eller spiltor är förbjudna i Sverige i dag. Tillstånd ges dock inte för att bygga nya spiltor och ett förslag till ny djurskyddslagstiftning är på väg, kanske redan nästa år. En utfasning av spiltor har diskuterats men det är oklart om det kommer att ingå i den nya lagen, berättar Helena Kättström, djurskyddschef på Jordbruksverket.

– I så fall kommer det att vara hyggligt många år innan ett förbud träder i kraft. Och vi har inga planer på att stänga dörren för boxar den närmaste tiden. Vi är öppna till att olika hästar och ägare har olika behov och möjligheter.

Helena Kättström är noga med att inte förespråka lösdrift för alla men myndigheten ser gärna att hästar sköts på ett så naturligt sätt som möjligt.

– Eftersom lösdrift möjliggör en hästhållning som bättre tillgodoser hästens behov, är vi positiva till lösdrift om den sköts rätt. Och vi ser att det finns möjligheter för fler att använda lösdrift, säger hon.

Fakta: 

Spilta, box och lösdrift

En spilta är ett bås med tre väggar som är öppet mot stallgången och där hästen står fastbunden. En box har fyra väggar och där får hästen inte bindas annat än vid skötsel. I lösdrift kan hästarna gå fritt mellan stallet och hagen dygnet runt.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Företag byteshandlar i ny barterring

Lokala företag blir starkare om de byter sitt överskott av varor och tjänster med varandra. Det är tanken med en så kallad barterring, som nu startar för första gången i Sverige.

Så ska städer bli hållbara

Ny studie: Om vi vill öka ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet behöver vi fokusera mer på städerna.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu