Fria Tidningen

Kyrkan lär sig att tänka queer

I veckan arrangerar Svenska kyrkan en utbildning i hbtq-frågor för ett 40-tal av sina anställda. Målet är att öka kunskapen i de olika församlingarna och göra kyrkan till en öppnare plats.

Två representanter vardera från 13 olika kyrkostift kommer att delta i utbildningen som börjar i dag, onsdag, och pågår fram till fredag. Ämnen kring könsidentitet och sexuell läggning ska diskuteras och på schemat står bland annat queer bibelläsning och rollspel.

– Vi kommer att ta upp hur man kan jobba med attityder genom normkritiska övningar. Dessutom kommer vi jobba med ren hbtq-kunskap som vad begrepp och ord betyder, säger Inger Lise Olsen, handläggare för genusfrågor i Svenska kyrkan.

Bakgrunden till utbildningen är det beslut som fattades av kyrkomötet för två år sedan som uppmanar kyrkans stift att aktivt arbeta med frågor som rör hbtq-personer. Förhoppningen är att svenska kyrkan ska bli en öppnare plats. Satsningen välkomnas av RFSL, som kommer att hålla i ett pass under utbildningen.

– Vi tycker att det är en bra satsning och deltar gärna i utbildningar när olika samhällsfunktioner vill höja sin hbtq-komptens. Om kompetensen ökar så ökar också chanserna för troende hbtq-personer att få ett bättre bemötande inom kyrkan, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.

Hon anser att kyrkan fortfarande har en bit kvar när det gäller hbtq-personers rättigheter. Bland annat lyfter hon fram transfrågan, som varit i hetluften sedan kyrkan skrev ett remissyttrande om könstillhörighetslagen och ställde sig bakom krav på sterilisering vid juridiskt könsbyte. Dessutom menar hon att vigselrätten inte är tillräckligt väl utformad, eftersom den innebär att enskilda präster fortfarande kan vägra att viga samkönade par.

– Det är sorgligt att vissa par fortfarande kan förvägras vigsel, trots att Svenska kyrkan har tagit ställning för samkönade äktenskap, säger hon.

Inger Lise Olsen håller med om att kyrkan fortfarande har mycket att jobba med när det gäller hbtq-personer.

– När det gäller homosexualitet så har vi kommit ganska långt, men när det gäller frågor som rör bisexuella och transpersoner har vi fortfarande en bit kvar. Men den här utbildningen är ett steg i rätt riktning som synliggör hbtq-frågor inom kyrkan, säger hon.

Ulrika Westerlund tror att utbildningen kan förändra.

– Jag hoppas att resultatet blir ett bättre bemötande för hbtq-personer som söker stöd av kyrkan. Dessutom hoppas jag att de som går utbildningen för diskussionen vidare, säger hon.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Jämställdhetsutredning med fokus på männen

Nu tillsätter regeringen en ny jämställdhetsutredning med mansfokus. Tanken är att undersöka hur män påverkas av föreställningar kring manlighet. Organisationen Män för jämställdhet välkomnar utredningen. – Vi har länge velat ha en utredning som tar upp problematiken med maskuliniteten, säger Tomas Wetterberg, ordförande.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu