Göteborgs Fria

En konstnärlig paketlösning

Hur fantastiskt låter det inte att få hem specialproducerad konst direkt i brevlådan några gånger per år? Konstnärerna Mari Lagerquist och Lina Perssons mailart-projekt Bilaga: limitied editions möjliggör just detta för en högst rimlig penning. 

GFT stämde möte med Mari Lagerquist för att prata om denna något ovanliga utställningsform och dess fördelar. Mari Lagerquist ser Bilaga som en naturlig utveckling av hennes och Lina Perssons gemensamma intresse för trycksaker. Idén uppstod när de gästade och marknadsförde A Shoal of Mackerel – ett bokförlag som de likaså driver – på en bokmässa i Danmark för två år sedan.

– Vi letade efter ett nytt distributionssätt och tyckte att prenumerationsformen verkade lockande. Vi fann det mer praktiskt med prenumerationer – då har man ju en fast publik och en stabil ram för hur många nummer som bör komma ut årligen. Vi bestämde oss för att producera fyra exemplar per år, men att utgivningsdatumen kunde variera. Ett kalenderår utlovas när man tecknar prenumerationen. Planen är dock att fortsätta så länge det är möjligt och så länge vi tycker att det är kul.

Deras intresse för mailart kommer delvis från Fluxus-rörelsens improviserande och utbytande taktik – en konstgren som löper parallellt med den artist-book-tradition hon själv är involverad i. Projektet Bilaga visar sig emellertid vara ganska unikt.

– Jag känner faktiskt inte till något annat prenumerationsprojekt liknande vårt i Sverige. Däremot har jag sett liknande verksamheter i England och USA, men då är det oftast små objekt som skickas ut, inte trycksaker. Det finns också gott om exempel på konstnärskollektiv som postar sina verk år efter år. Men vårt syfte är ju att skapa en plattform för andra konstnärer, inte enbart för oss själva, även om vi också har bidragit med verk till Bilaga.

Målet för Mari och Lina är att slippa söka stipendier och bidrag. Genom att attrahera tillräckligt många prenumeranter kan projektet bli självförsörjande, vilket kan medföra större frihet rörande tidsfrister och kreativa beslut.

Arbetsprocessen ser relativt omväxlande ut. Eftersom Lina bor i Stockholm och Mari i Göteborg, brukar de turas om med det administrativa jobbet.

– Nu senast, när vi hade release av det nya numret på Göteborgs Konsthall, skötte jag arbetet. Lina tog däremot över jobbet när Bilaga lanserades i Stockholm. Vad gäller tryckprocessen har vi inget fast system ännu men som medlemmar i Tidsskriftsverkstaden har vi använt oss utav deras maskiner vilket har fungerat bra.

Mari får ofta frågan varför hon och Lina inte har valt att förmedla konsten via e-mail, istället för den något mer gammalmodiga distributionen via posten.

– Det finns en medveten tanke bakom detta beslut: vi tycker om att jobba med konkreta material och vi gillar att man får hem någonting reellt i brevlådan. Något som uppmuntrar de taktila sinnena och som man verkligen kan känna på och ta i. Posten kan ju dessutom distribueras överallt. Vi har till exempel en prenumerant som inte har någon e-mailadress och då finns ju posten alltid till hands. Sedan finns det ju naturligtvis begränsningar som vi måste ha i åtanke: verken får exempelvis inte väga för mycket eller vara för ömtåliga.

Många fina verk har förverkligats tack vare Bilaga och Mari har glädjande nog med sig en bunt med tidigare utgåvor som jag får ta med mig hem. Och kanske är det precis i denna flexibla och opretentiösa kvalitet som prenumerationskonstens stora fördelar går att finna.

– Vi gillar att reflektera över hur verket ter sig när det kommer hem till någon – eller var man nu väljer att öppna kuvertet – just där, i den där specifika stunden, skapas ju ett alldeles särskilt utställningsrum. Tinas Carlssons ljudverk 3 av 12 betraktelser kanske man stoppar in i bilstereon och då upplever man konsten på ett annat sätt än man gör i ett galleri.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Smuts städar upp efter fascisterna

GFT träffar Teater Smuts inför premiären på föreställningen Teater Smuts startar punkband: motståndsstrategier i ett fascistiskt Europa.

Göteborgs Fria

Dags att skapa nya bilder av kravallerna

Vad var det som hände på Schillerska gymnasiet då polisen slog till mot demonstranter under EU-toppmötet i Göteborg 2001?  Konstnären Maja Hammarén står bakom ett återuppförande av den våldsamma aktionen i ett försök att lägga sig i historieskrivningen.

Göteborgs Fria

© 2024 Fria.Nu