Fria Tidningen

Kvinnor opereras helt i onödan

Många kvinnor har olika besvär i underlivet. Operation blir ett faktum när mediciner ger allergiska reaktioner eller inte hjälper. Men flera amerikanska läkare är kritiska till de slentrianmässiga operationerna och menar att det finns andra alternativ.

Världens vanligaste gynekologiska bukoperation är hysterektomi, det vill säga att livmodern opereras bort. Ibland avlägsnas även äggstockarna, äggledarna och livmoderhalsen tillsammans med livmodern. Läkarna utför ingreppet för att stoppa rikliga menstrationsblödningar, ta bort muskelknutor och tumörer eller på grund av livmoderframfall. Det främsta argumentet för att ta bort underlivsorgan är risken för cancer.

Cirka 10 procent av alla kvinnor i Sverige får sin livmoder bortopererad, vilket motsvarar cirka 9000 opererade kvinnor per år. I USA opereras 650 000 livmödrar bort årligen.

Jan-Henrik Stjerndahl är docent och överläkare på Kvinnokliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Han ställer sig kritisk till de många operationerna.

– Man kan misstänka att indikationen ibland är tveksam. Att operera bort livmodern är sällan absolut nödvändigt, det är oftast ett ingrepp för att höja livskvaliteten. Målet med operationen är att besvärande symtom ska försvinna, så att kvinnorna mår bättre i sin vardag. Men endast vid cancer i livmodern kan det vara absolut nödvändigt att ta bort livmodern för att kunna bota, säger Jan-Henrik Stjerndahl.

De vanligaste symtomen vid muskelknutor, så kallade fibroider eller myom, i livmodern är rikliga blödningar. Det är också den vanligaste orsaken till att livmodern opereras bort i Sverige. Ofta har man prövat medicinsk behandling, till exempel hormonspiral eller läkemedlet cyklokapron, men detta har varit ineffektivt.

Kvalitetsregistret Gynop, som samlar data från gynekologiska operationer från de flesta sjukhus i Sverige, visar att två år efter en operation där livmodern tagits bort på grund av godartade besvär, var över 80 procent nöjda eller mycket nöjda med resultatet av operationen. Men några får problem. En av dem är Marie Rössberger i Göteborg som har genomgått en hysterektomi.

– Jag sökte vård för att mina menstruationer uteblivit. Förklaringen som gavs till detta var stress, samt att det kunde vara ett första tecken på en hormonell omställning, säger hon.

Som hjälp för detta skrev läkaren ut gulkroppshormonet Primolut-Nor. Marie fick blödningar, och eftersom de uteblivit två månader blev dessa kraftiga. Det visade sig att Marie inte tålde Primolut-Nor. Ingen föreslog henne att testa något liknande läkemedel. Det blev i stället operation. Men när Marie vaknade hade de även tagit bort kärlpaketet runt livmodern. Marie hade fått en canceroperation utan att hon givit sitt samtycke. Kirurgen hade misstänkt cancer. Men det visade sig inte vara det.

Efter operationen fick Marie veta att det fanns ett läkemedel, Gestapuran, som hon tålde. Marie önskar att hon fått den informationen tidigare.

– Strax efter operationen fick jag smärtor från äggstockarna, korta ”kniv-hugg”, som förklaras av att äggstockarna inte fick tillräckligt med blod. De erbjöd mig då att ta bort äggstockarna! Mina friska äggstockar som läkarna lovat skulle fungera! Det blev ingen mer operation, säger hon.

– Jag fick ingen information om att man kunde få symtom efter operationen. Hade jag fått mer information hade jag inte opererat mig från början, fortsätter Marie Rössberger.

Efter ingreppet hamnade Marie i klimakteriet, det kom för tidigt på grund av operationen. Hon mådde dåligt och blev sjukskriven och är en av dem som haft otur.

Patientföreningen för livmoder- och äggstocksopererade varnar för hysterektomi.

– Kvinnorna känner att de inte har fått tillräcklig information om riskerna. En del drabbas av inkontinens, hormonproblem och en försämrad livskvalitet efter operationen, med långa sjukskrivningar som följd, säger ordföranden i föreningen, Jan Westerström.

Efter att ha haft kontakt med många kvinnor menar han att det ofta rör sig om onödiga operationer som görs slentrianmässigt.

– Det finns andra och bättre alternativ man först kan försöka med, säger han.

Den amerikanska doktorn, forskaren och författaren Christiane Northrup har i sin forskning kommit fram till att ändring av kosten visat sig vara mycket effektivt. Northrup har funnit att kvinnor som lägger om till fettsnål, fiberrik, huvudsakligen vegetarisk kost, finner ofta att de blöder mindre, inte känner sig så uppsvullna och att fibroiderna, det vill säga myomen, minskar i storlek. Att utesluta mjölkprodukter, rött kött, kyckling och raffinerat socker kan vara effektivt. Organiskt odlade livsmedel hjälper för att slippa östrogeneffekterna från bekämpningsmedel. Den stora majoriteten av kvinnor som behandlar sina fibroider med kosten blir av med sina smärtor och svåra blödningar inom tre till sex månader visar Northrups forskning.

Den amerikanske läkaren John Lee har lyckats hindra fibroider att växa och i några fall avlägsnat dem fullständigt med hjälp av salvor som innehåller naturligt progesteron och motverkar östrogendominanseffekten.

Sherrill Sellman är läkare och har inriktat sig inom traditionell naturmedicin och naturlig hälsa. Hon är även privatpraktiserande psykoterapeut och författare i Australien. Hon föreläser ofta om kvinnors hormonella hälsa. Sherrill Sellman menar att metoder som bygger på kost, näring och känsloliv/andlighet kan råda bot på många problem, men är ofta underskattade eller ges inte plats inom sjukvården.

Sherrill Sellman är inne på samma spår som Christiane Northrup. Att kvinnor som lider av uteblivna och oregelbundna menstrationer, rikliga blödningar, har blivit hjälpta av en rad naturliga behandlingsmetoder. Det vill säga genom att förändra sin kost och näringstillförsel, samt att använda meditation och avslappningstekniker.

 

 

Fakta: 

Fakta: För detta erbjuds hysterektomi:

- Fibroider/myom = Utväxter eller muskelknutor i livmodern, som inte är cancerogena. Problemet är mycket vanligt förekommande i livmodern hos fertila kvinnor (ca 80%) Symtomen är molandemagsmärta, svullen mage, rikliga och smärtfulla menstruationer.

- Endometrios= Då vävnad som liknar livmoderslemhinnan även finns utanför livmodern. Symptomen är riklig mens, extrem menstrationssmärta, ont vid samlag och/eller smärtor vid urinering mm.

- Livmoderframfall= Tillstånd där livmodern sjunkit ner i slidan sedan de muskelstöd som håller den på plats har lossnat.

- Menstruationsrubbningar= kraftiga mensblödningar, cystor på äggstockarna och bäckeninflammation.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Succé för naturlig smärtlindring

På Högsbo sjukhus i Göteborg jobbar man med naturlig smärtlindring för äldre över 65 år.

Avdelning 606 är den enda i landet där all vårdpersonal är utbildad i alternativa behandlingsmetoder.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu