Fria Tidningen

’’Privata banksystem går inte att rädda”

När finanskrisen bröt ut hade Los Angeles-advokaten Ellen Brown redan ägnat flera år åt att studera det finansiella systemet. I dag förespråkar hon något så oamerikanskt som statsägda banker – och hoppas att Sverige kan visa vägen.

Ellen Hodgson Brown är juristen som skolade om sig själv till expert på det moderna finansiella systemet. Strax efter finanskraschen hösten 2008 kom hennes bok Bankerna och skuldnätet ut på svenska, och nyligen besökte hon Stockholm för att föreläsa om ”makten över pengarna” och hur vi kan undvika liknande kriser i framtiden. Och hon är säker på en sak: vi kan inte vänta på att politikerna ska agera.

– I USA äger Wall Street kongressen. Mitt i en djup kris, som bankerna själva orsakat, är de fortfarande den starkaste lobbygruppen. Dessutom har de ett enormt inflytande genom att vi placerat våra tillgångar och pensionspengar på börsen, i dag vågar ingen göra något som retar marknaden, säger hon.

Varje gång ett nytt reformförslag hotar storbankernas intressen går börsen ned. Men ofta är det inte marknaden som talar, utan ett fåtal stora spekulanter och hedgefonder som genom den alltmer datoriserade handeln kan manipulera kurserna, menar Ellen Brown.

– Det är en form av finansiell krigföring, inte minst det som Grekland utsatts för under våren. Efter EU-ländernas stora hjälppaket nedvärderades landets kreditbetyg, trots att det snarare borde ha stärkts. Det är nästan kriminellt det man gör, när man medvetet försöker destabilisera ett helt land för att privat vinning, säger hon.

Ellen Brown menar att finanskrisen och dess efterspel visar att det privata banksystemet inte går att rädda. Reformer stoppas inte bara på grund av de finansiella aktörernas politiska inflytande, utan också för att de riskerar att utlösa nya kriser.

Hösten 2007 infördes nya regler som tvingade bankerna att bokföra sina tillgångar utifrån deras värde i dag istället för utifrån vad man förväntades sälja dem för i framtiden. Det bidrog till att strypa utlåningen och utlösa den stora kraschen året därpå. Oavsett hur rimlig den nya lagen var så går det inte att ändra reglerna mitt under spelets gång utan att framkalla en kris. Vi har försatt oss i en fälla där systemet inte går att reformera, därför måste vi börja skapa alternativ, säger hon.

– Min hemstat Kalifornien har nu ett kreditbetyg som ungefär motsvarar Greklands. Vi behandlas som ett utvecklingsland som måste tigga om lån från IMF och skära ned på välfärden eller sälja offentliga tillgångar. Men vi är den åttonde största ekonomin i världen och har hundratals miljarder i offentliga tillgångar, så det finns ingen anledning till att vi skulle vara bankrutt. Det enda som saknas är krediter, säger hon.

Nationella regeringar måste återta sin ekonomiska suveränitet genom att minska beroendet av privata långivare och återta rätten att skapa pengar, menar Ellen Brown. Hon jämför det privata banksystemet med ett pyramidspel, där den totala skulden hela tiden måste öka för att systemet inte ska kollapsa.

– Vi har haft två konkurrerande system i trehundra år: Pengar som skapas av privata banker, eller pengar som skapas av regeringar. I dag dominerar det första helt. När vi tar ett banklån tror vi att det är pengar som någon annan satt in, men i själva verket skapar varje nytt lån nya pengar. Bara en liten bråkdel av pengarna i ekonomin är sedlar och mynt, resten är skulder till den privata banksektorn. När utlåningen kollapsar, vilket hände under finanskrisen, måste den offentliga skulden öka för att penningmängden inte ska minska.

– I dag är alla panikslagna över den växande statsskulden trots att det enda som egentligen har hänt är att staten fyllt ett hål som uppstod när de privata skulderna kollapsade, säger hon.

Alternativet – att staten trycker egna pengar eller tar billiga lån från sin egen centralbank – har oförtjänt dåligt rykte menar Ellen Brown. En överdriven rädsla för inflation gör att regeringar hellre lånar pengar från privata banker. Men det viktiga är inte hur pengarna skapas, utan hur de används.

– Vissa regeringar har agerat irrationellt och skapat hyperinflation, inte minst genom att trycka pengar för att finansiera krig. Men om pengarna används till produktiva investeringar och sysselsätter arbetslösa uppstår inte det problemet, säger hon.

På kort sikt är ett mer realistiskt förslag enligt Ellen Brown att skapa statsägda banker som lånar ut pengar till utvecklingsprojekt och offentliga investeringar. På så sätt minskar också kostnaden för offentliga investeringar, som nu till stor del utgörs av räntor till privata långivare. Hon lyfter fram delstaten North Dakota i USA, som är den enda som har en statliga bank och dessutom råkar vara den enda staten med ett budgetöverskott samtidigt som man har den lägsta arbetslösheten i USA.

Nu finns liknande förslag på agendan i flera av USA:s delstater, men det kommer att krävas ett enormt tryck underifrån om de ska gå igenom, tror Ellen Brown. Hittills har dock missnöjet främst fångats upp av grupper som Tea Party-rörelsen, som är kritiska mot staten men inte erbjuder några lösningar. Därför betyder det mycket om enskilda delstater eller länder går före och visar vägen – och Ellen Brown menar att Sverige skulle kunna bli ett föregångsland i Europa.

– Ni har en stark välfärdstradition och är inte med i EMU utan har behållit en egen centralbank, därmed skulle ni kunna frångå EU:s regler och agera självständigt. Dessutom finns en stark tradition av medlemsbanker och alternativa finansiella system.

Det viktigaste just nu är att sprida kunskap, menar hon.

– Det mänskliga sinnet har så mycket potential som vi inte utnyttjar för att vi sitter fast i ett exploaterande system.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Egypten: "Militären vill se våld"

Intervju

Den egyptiska aktivisten Mariam Kirollos såg fram emot att protestera mot Muslimska brödraskapets styre under massprotesterna den 30 juni i Egypten, men tvingades se revolten kapas av militären och säkerhetspolisen. I dag tillhör hon en försvinnande minoritet som inte känner sig hemma i något av Egyptens djupt polariserade politiska läger.

Fria Tidningen

”Reinfeldt borde ha kommit hit”

Husby
Intervju

Oro och vrede präglar Husbybornas reaktioner på veckans nattliga bränder och våld. Många upplever att stadsdelen och dess invånare försummas. Samtidigt finns en vilja till förändring och en stark känsla av gemenskap.

Stockholms Fria

”Det går inte att bygga en demokrati i det här läget”

Intervju

Nästan två år efter militärkuppen i Honduras fortsätter övergreppen mot oppositionella. Trots det stödjer USA och flera EU-länder aktivt landets regering. Det var Alba Ochoa, representant för den breda folkliga motståndsrörelsen FNRP, starkt kritiskt mot när hon besökte Sverige förra veckan.

Fria Tidningen

"Partierna måste ha en fot i verkligheten"

Intervju

Privata äldreboenden, vinstdrivande sjukhus och konkurrensutsatta skolor. Välfärdsstaten byggs om i rasande tempo. Bara en folklig proteströrelse i förening med partier som står upp för sina värderingar kan vända trenden, menar Camilla Salomonsson från Nätverket för Gemensam Välfärd.

Fria Tidningen

”Politiken skapar sina egna förväntningar”

Intervju

Hans reportagebok Du sköna nya hem har beskrivits som en bitvis thrillerartad skildring av ”grannkrigen” som omgärdar allmännyttans förvandling till bostadsrätter. Fria tidningen träffade Kent Werne för ett samtal om bostadens frånvaro i valrörelsen.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu