Fria Tidningen

Ärlighet varar längst i den gröna handeln

Hur gröna är egentligen de företag som kunderna uppfattar som grönast? Eva Eiderström på Naturskyddsföreningen menar att man bör ta den senaste kundundersökningen med en nypa salt. ”Det finns många små gröna företag med knappa resurser som inte har lika stor möjlighet att nå ut”, säger hon.

Varumärkesbyrån Differ har frågat drygt 1 000 svenskar om vilket varumärke de uppfattar som mest miljövänligt. När de tillfrågade fick välja mellan varumärken i olika branscher hamnade elbolaget God el på första plats. Detta trots bolagets förhållandevis små resurser jämfört med SJ och livsmedelsjättarna Coop och Ica som ligger strax bakom. Peter Roland, vd för God el, tror att företagets miljömärkning och donationer till miljö- och människorättsorganisationer är en starkt bidragande orsak.

– Vi drivs inte av privata intressen och är det enda elbolaget som skänker bort all avkastning till välgörenhet. Vi rekommenderar våra kunder att välja Naturskyddsföreningens märkning Bra miljöval och är noga med att alltid vara ärliga, säger han.

När fler och fler produkter på marknaden lanseras som miljövänliga blir just trovärdigheten hos varumärkena väldig viktig, menar Anders Rynnel på Differ.

– Gemensamt för flera av de företag som hamnat högt på listan är att de har tagit miljöfrågan på högsta allvar och att de har integrerat den i sin affärsstrategi och kommunikation. De gömmer sig inte enbart bakom miljömärkningar i tron om att det räcker utan argumenterar för sitt miljöengagemang på ett trovärdigt sätt och lyfter fram konkreta exempel på åtgärder som vidtagits, säger han.

Det ökade utbudet av ekologiska produkter har också medfört att konsumenterna ställer allt högre krav. Enligt Differs undersökning är konsumenterna inte beredda att betala lika mycket för gröna varor som tidigare. Inställningen täcker alla branscher, oavsett om det rör sig om bilar eller livsmedel.

– Det blir svårare och svårare att ta extra betalt för miljö. Det finns en tendens att miljövänligt börjar uppfattas som ett fundament snarare än något särskiljande vilket kräver starkare argumentation och bevisföring från företagen nu än tidigare. Det räcker inte längre med att bara säga att man är grön för att sticka ut, säger han.

Eva Eiderström, chef för Naturskyddsföreningens avdelning för miljövänlig handel, menar att man ur ett miljöperspektiv bör ta listan med en nypa salt. Undersökningen säger mer om hur företagen lyckats med att marknadsföra sig än om hur miljövänliga de är i praktiken.

– Det är en undersökning som frågar och mäter konsumenternas uppfattning om varumärken. De företag som folk uppfattar som gröna får ett kvitto på att de nått fram till konsumenterna. Men det finns många små gröna företag med knappa resurser som inte har lika stor möjlighet att nå ut, säger hon.

Så en hög plats på listan behöver inte betyda att företaget agerar bra för miljön?

– Det är företag som jobbar med miljöfrågor och de flesta av produkterna är miljömärkta vilket är positivt. Och det är alltid lättare att kommunicera trovärdigt när man har miljömärkningar från oberoende part, säger Eva Eiderström.

Hon vill inte lista varumärkena efter hur väl de uppfyller miljökriterierna utan byter gärna fokus.

– Miljöinriktningen hos företagen är positiv. Det är den stora mängden företag som inte tar upp miljöfrågor man bör lyfta fram. Och de värsta företagen är de som inte gör ett smack, säger hon.

Fakta: 

Differ har låtit svenskarna rangordna sammanlagt 97 varumärken i 9 branscher efter hur miljövänliga de uppfattas vara.

När respondenterna fick alternativ listade:

1. God el

2. SJ

3. Telge energi

4. Coop

5. Ica

När respondenterna fick svara spontant utan alternativ:

1. Grumme

2. Coop änglamark

3. Arla

4. Skona

5. Saltå kvarn

Totalt deltog 1041 män och kvinnor över 18 år i undersökningen.

Källa: Differ

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Regeringen har ingen politik för ensamföräldrar"

De sänkta ersättningsnivåerna för arbetslösa och sjukskrivna har förvärrat den ekonomiska situationen för ensamstående föräldrar. Det menar Helene Sigfridsson på organisationen Makalösa föräldrar. ”Vi har fått in rapporter om att många ensamföräldrar inte längre har råd med medicin och glasögon till sina barn. Det är ovärdigt att det här ska behöva hända i ett land som Sverige”, säger Helene Sigfridsson på Makalösa föräldrar.

Fria Tidningen

Ekonomin bättre än väntat

Läget för svensk ekonomi ljusnar. Finansminister Anders Borg (M) skriver upp prognoserna och förutspår att arbetslösheten inte kommer att nå samma höga nivåer som under nittiotalskrisens värstingår.

Fria Tidningen

Lönekampen hårdnar i lågkonjunkturen

Höjda löner stimulerar ekonomin. Det menar fackförbunden när lönedebatten med arbetsgivarna skruvas upp inför valrörelsen 2010. "Det är viktigt att lönerna ökar när vi har en efterfrågekris", säger LO-ekonomen Mats Morin.

Fria Tidningen

Skattehöjningar och miljardsatsningar på jobb

De rödgröna är eniga om att höja skatten för att skapa fler jobb men oeniga om i vilken omfattning. Det var den största skillnaden mellan partierna när de presenterade sina skuggbudgetar i veckan.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu