Fria Tidningen

Skattehöjningar och miljardsatsningar på jobb

De rödgröna är eniga om att höja skatten för att skapa fler jobb men oeniga om i vilken omfattning. Det var den största skillnaden mellan partierna när de presenterade sina skuggbudgetar i veckan.

Oppositionen valde att gå sin egen väg när den lade fram alternativ till regeringens budget. Istället för att som alliansen presentera ett gemensamt budgetförslag valde oppositionspartierna att lägga fram varsin version. Thomas Östros, ekonomiskpolitisk talesperson för Socialdemokraterna, avfärdade dock spekulationerna om att oppositionen av den anledningen skulle vara splittrad.

– Det har aldrig hänt i svensk historia att oppositionspartierna lagt fram en gemensam budget ett år före ett val. Det är en fin tradition som vi har att lära av den nuvarande regeringen som är van vid att sitta i opposition. Men i vår kommer vi att lägga fram en gemensam budgetmotion, sade han på presskonferensen efter att Socialdemokraternas budgetalternativ presenterats.

De rödgröna visade dock upp en enad front när det gällde arbetslösheten. Politiken måste byggas kring jobben, för att plåstra om de sår regeringen skapat med sin arbetsmarknadspolitik och skattesänkningar.

– Regeringen har förvärrat den ekonomiska situationen i början av krisen med sin förlamande passivitet. Vi behöver rusta Sverige med jobb för att klara av den skarpa konkurrensen när ekonomin vänder. Och det finns inget utrymme för skattesänkningar i sådana här tider, fortsatte Thomas Östros.

Socialdemokraterna vill skjuta till ytterligare 20 miljarder kronor till den offentliga sektorn mellan åren 2010 och 2012. Paketet ska finansieras med höjda skatter och 11 miljarder kronor ska användas till att nyanställa och säkra den befintliga personalen i kommuner och landsting. De resterande sju miljarderna går till arbetsmarknadspolitiska åtgärder för unga. Partiet vill även höja taket i a-kassan, trygga sjukförsäkringen och ta bort alla fyra stegen i jobbskatteavdraget för höginkomsttagare.

– Vi säger nej till sänkta inkomstskatter och ja till att införa en ny förmögenhetsskatt. Det är rimligt att de som tidigare badat i regeringens skattesänkningar nu är med och bidrar i svåra tider, sade Thomas Östros.

Miljöpartiet vill höja skatterna med 17 miljarder kronor och lovar 47 miljarder till investeringar i miljöteknik och gröna jobb de kommande tre åren. Ett bra sätt att möta klimat- och jobbkrisen, menar Mikaela Valtersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Miljöpartiet, som tror att satsningar på infrastrukturen och förnybar energi och energieffektivisering kan leda till 20000 nya jobb per år från 2010 och framåt.

– Vårt budgetförslag leder till ett mer hållbart och rättvist Sverige. Vi presenterar en rad förslag för snabba insatser för unga arbetslösa i form av utbildning, praktik och jobb, konstaterade hon.

Vänsterpartiet vill höja skatterna med 55 miljarder kronor och ge kommuner och landsting ytterligare 45 miljarder. Förslagen ska ta itu med ungdomsarbetslösheten och enligt budgeten ge närmare 74 000 fler jobb 2010, 87 000 fler jobb 2011 och ytterligare 81000 jobb 2012.

– Vi behöver skapa jobb för att ta oss ur krisen. Snart går 40-talisterna i pension och om drygt 20 år är var femte svensk pensionär. Om vi inte gör något nu riskerar vi en hel ungdomsgeneration med kompetensbrist och som känner sig svikna. Det har vi inte råd med, sade Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Partiet vill även öka dagersättningen från a-kassan, höja bolags- och klimatskatterna, satsa på nybyggnation av bostäder och gröna investeringar i utbyggd kollektivtrafik och svensk sol- och vindkraftsindustri som i sig ska innebära nya arbetstillfällen.

– Pengarna går till jobb och trygghet, sammanfattade hon budgeten med.

Att oppositionspartierna presenterar sina förslag separat behöver inte tyda på sprickor inom blocket eller påverka väljarsympatierna negativt. Statsvetaren Jenny Madestam, doktorand vid Stockholms universitet, tror att det både kan ha sina fördelar och nackdelar.

– Det är märkligt att oppositionen är så tydlig med att de ska vara en allians samtidigt som de presenterar varsin budgetmotion. Men å andra sidan kan det vara strategiskt viktigt att partierna profilerar sig och markerar att de är egna partier med egen politik, säger hon.

Jenny Madestam menar att partiernas profilering kan betala sig eftersom väljarna ser att de står för något eget. Dessutom skulle en alltför tydlig sammanslagning av de rödgröna kunna innebära att de små partierna tappar mark till Socialdemokraterna.

– Jag tror även att Socialdemokraterna har ett intresse i att det går bra för Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Fakta: 

Gemensamma rödgröna budgetförslag

•Stärkt tillgång på riskkapital

• Gemensam investering i besöksnäringen

• Ge unga en chans

• Miljöfordonspaket

• Ett utvidgat ROT-avdrag för upprustade bostäder och 15 000 jobb

• Modernisera skolans lokaler

• En ny rättvis rödgrön fastighetsskatt

• Effektivisera i statliga myndigheter

• Bekämpa skattefusk och ekonomisk brottslighet

Källa: Socialdemokraterna

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Regeringen har ingen politik för ensamföräldrar"

De sänkta ersättningsnivåerna för arbetslösa och sjukskrivna har förvärrat den ekonomiska situationen för ensamstående föräldrar. Det menar Helene Sigfridsson på organisationen Makalösa föräldrar. ”Vi har fått in rapporter om att många ensamföräldrar inte längre har råd med medicin och glasögon till sina barn. Det är ovärdigt att det här ska behöva hända i ett land som Sverige”, säger Helene Sigfridsson på Makalösa föräldrar.

Fria Tidningen

Ekonomin bättre än väntat

Läget för svensk ekonomi ljusnar. Finansminister Anders Borg (M) skriver upp prognoserna och förutspår att arbetslösheten inte kommer att nå samma höga nivåer som under nittiotalskrisens värstingår.

Fria Tidningen

Lönekampen hårdnar i lågkonjunkturen

Höjda löner stimulerar ekonomin. Det menar fackförbunden när lönedebatten med arbetsgivarna skruvas upp inför valrörelsen 2010. "Det är viktigt att lönerna ökar när vi har en efterfrågekris", säger LO-ekonomen Mats Morin.

Fria Tidningen

Ärlighet varar längst i den gröna handeln

Hur gröna är egentligen de företag som kunderna uppfattar som grönast? Eva Eiderström på Naturskyddsföreningen menar att man bör ta den senaste kundundersökningen med en nypa salt. ”Det finns många små gröna företag med knappa resurser som inte har lika stor möjlighet att nå ut”, säger hon.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu