Fria Tidningen

Utredare nobbar statlig imamutbildning

Statens uppgift är inte att lägga sig i religionsfrågor och en statlig imamutbildning skulle peka ut muslimer som ett problem i samhället. Det anser regeringens särskilde utredare Erik Amnå.

För drygt ett år sedan sade högskoleminister Lars Leijonborg (FP) att Sverige behöver en imamutbildning.

Anledningen var uppgifter om att Saudiarabien försåg Sverige med ett mindre antal imamer. Lars Leijonborg var oroad över att detta skulle bidra till en radikalisering av islam i Sverige.

En utredning tillsattes och blev klar i måndags. Men ensamutredaren Erik Amnå som, professor i statskunskap vid Örebro universitet, anser att en statlig utbildning av imamer skulle strida mot principen om den statens konfessionella neutralitet.

– I Sverige har vi valt att separera religion från staten för att kunna säkerställa religionsfrihet. Många här har också flytt från länder som styrs efter religiösa principer, säger Erik Amnå.

Han menar att en imamutbildning skulle peka ut muslimer som ett samhällsproblem eftersom staten inte lägger sig i andra religiösa gruppers ledarutbildningar.

Det skulle även strida mot principen om likabehandling av religiösa samfund. Erik Amnå pekar också på att erfarenheter från statliga imamutbildningar i Europa visar att imamer som utbildats där har svårt att bli accepterade i sin yrkesroll.

– I England betraktas de som statliga agenter.

Erik Amnå har också träffat muslimska organisationer och genomförde en enkätundersökning som 121 av Sveriges cirka 250 imamer svarade på.

Det visade sig att många var väldigt skeptiska till en statlig imamutbildning och ifrågasatte om det egentligen handlar om en disciplinering av landets imamer.

– Bara 17 av de svarande saknade också en formell imautbildning.

Men enkätundersökningen visade också att 84 procent av de tillfrågade imamerna anser sig behöva vidareutbildning. Önskemålen handlade om att lära sig bättre svenska, svensk lagstiftning, samhällskunskap, konflikthantering och familjerådgivning.

Men Erik Amnå menar att dessa utbildningsbehov kan tillgodoses inom det befintliga svenska utbildningssystemet.

I stället för en statlig imamutbildning vill Erik Amnå se en generell lösning med stöd till religiösa samfund, så att de själva kan ombesörja sina ledares utbildning. Redan idag kan de söka stöd från SST, Nämnden för statligt stöd till trossamfund.

– Där kan också blivande imamer söka stipendier till imamutbildning utomlands.

Utredningens uppgift var inte att undersöka om Lars Leijonborgs farhågor om att islam håller på att bli alltför radikal i Sverige stämmer. Men Erik Amnå väljer ändå att kommentera det:

– Vi har inte fått något stöd för antagandet att imamerna kan kopplas ihop med en våldsförstärkning i det svenska samhället.

Lars Leijonborg har sagt att han vill avvakta remissbehandlingen innan idén om en statlig imamutbildning skrotas.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Jag hoppas att jag kan vara en förebild”

Hon är det första kvinnliga kommunalrådet i Åsele. Och det yngsta. Linnéa Lindbergbrinner för landsbygdsfrågor med fokus på att ge ungdomar inflytande och mod att våga stanna kvar.

Landets Fria

Folkomröstning klubbad – men frågetecken kvarstår

Doroteaupproret

Det blir en folkomröstning i landstinget om neddragningarna i vården i Västerbotten. Men när den ska ske och vad som ska stå på valsedlarna är ännu oklart. Frilansjournalisten Karin Svanebro bevakade tisdagens fullmäktigedebatt i Umeå.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu