Stockholms Fria

Ungdomar i Husby springer för livet

Ungdomar från Husby kommer att springa halvmaraton i år. Det ska det ideella projektet Husby marathon se till. Samtidigt med träningen ska ungdomarna få verktyg att nå uppsatta mål och en positiv introduktion till arbetslivet.

I Husby har de fyra barndomsvännerna Vandad Assadi, David Lillo, Johan Danielsson och Babak Behdjou, alla uppvuxna i området, på eget initiativ startat projektet Husby marathon 2009. Målet är att ungdomar från Husby ska springa halvmaraton på 22,1 km genom centrala Stockholm den 12 september.

–Anledningen till att vi inte valde att ställa upp i det vanliga Stockholm maraton på 4,2 mil var att projektet inte startade förrän den 3 maj och det blev för sent att anmäla deltagarna, säger Vandad Assadi, en av initiativtagarna.

Han berättar att det gått bra för honom och hans tre barndomskamrater. Vandad Assadi är färdigutbildad psykolog och driver ett eget företag som producerar och marknadsför events i Stockholmsområdet. Två av de andra är jurister och den fjärde har en magisterexamen från KTH i industriell ekonomi.

– Vi är alla färdigutbildade. Vi satt och pratade i höstas om vad vi kan göra för ungdomarna från våra hemtrakter. Det här är ett sätt för oss att ge tillbaka det vi fått av samhället, säger Vandad Assadi.

Att de valde just långdistanslöpning som tema för projektet, beror på att det är en tuff och målorienterad övning. De vill förse ungdomarna med de verktyg som krävs för att lyckas med svåra utmaningar både för stunden och även senare i livet. Genom delmål får ungdomarna lära sig att ta ett steg i taget till slutmålet.

– Att springa halvmaraton kan verka oöverstigligt för en otränad person. Men genom att sätta upp delmål, ökar deras självförtroende när de ser vad de kan uppnå av egen kraft. På så sätt ökar deras förmåga att uppnå de långsiktiga målen, förklarar han.

23 ungdomar ingår i projektet, varav sex är tjejer. De har rekryterats via ungdomsgården Reactor. Redan nu har fem gruppträningar hunnit genomföras söndagar och tisdagar.

Men Husby marathon 2009 stannar inte med det. På måndagar hålls också workshops, som så småningom ska varvas med studiebesök. Förra måndagen besökte Babak Azarmi, grundare av skivbolaget RMH Ent, gruppen och berättade om hur det är att vara egen företagare. I måndags kom en representant från Academic work som föreläste om hur man skriver ett CV och på bästa sätt klarar av en arbetsintervju. Efter seminarierna får ungdomarna en hemuppgift med anknytning till ämnet, vilken sedan följs upp av en handledare.

– Vi vill att ungdomarna under positiva former närmar sig arbetslivet via seminarier, studiebesök och helst också sommarjobb.

Vandad Assadi berättar att projektets intention var att ge alla deltagare ett fadderföretag, som sedan skulle kunna erbjuda deltagarna ett sommarjobb. Men den ambitionen har man tvingats släppa på grund av för kort förberedelsetid. Istället hoppas man på att en grupp av deltagarna får ett fadderföretag.

– Man kan betrakta det här som ett pilotprojekt, och vi lär oss själva mycket hela tiden. Men nästa år kommer vi att vara ute i god tid.

Och redan nu träffar de fyra projektledarna ständigt nya företag. I mötet med dem pekar man bland annat på ungdomarnas ofta höga it-kunskaper och responsen har varit positiv även om den ännu inte har gett önskad effekt.

– Vi vill komma ifrån bilden av Husby som ett problemområde, en bild som även ungdomarna har anammat. Istället vill vi visa på vilken enorm potential de och området har.

Och de som inte får ett sommarjobb uppmanas att jobba som volontärer, till exempel genom att hjälpa nyanlända med läxor.

– Det är viktigt att de här ungdomarna får känna att de behövs, att de har kunskaper som andra efterfrågar.

Eftersom projektet drivs helt ideellt av de fyra barndomskamraterna, försöker de också hitta sponsorer för att täcka kostnaderna för de löpande utgifterna och för föredragshållare och startavgifter till halvmaraton.

– Nu tror vi att ett företag kommer att betala startavgifterna som är 375 kronor per person.

Under projektets gång kommer handledarna att observera om deltagarnas målbeteende förändras. Efter halvmaraton kommer man att göra en kvalitativ utvärdering av projektet. Även en enkätuppföljning planeras under hösten.

Visionen inför nästa år är att projektet växer och har deltagare från hela Järvafältet. Då kommer man också att tävla i Stockholm maraton.

– Vi vill att minst 200 ungdomar från Järvafältet startar. Det är nog inte vad medierna förväntar sig, säger Vandad Assadi.b

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Jag hoppas att jag kan vara en förebild”

Hon är det första kvinnliga kommunalrådet i Åsele. Och det yngsta. Linnéa Lindbergbrinner för landsbygdsfrågor med fokus på att ge ungdomar inflytande och mod att våga stanna kvar.

Landets Fria

Folkomröstning klubbad – men frågetecken kvarstår

Doroteaupproret

Det blir en folkomröstning i landstinget om neddragningarna i vården i Västerbotten. Men när den ska ske och vad som ska stå på valsedlarna är ännu oklart. Frilansjournalisten Karin Svanebro bevakade tisdagens fullmäktigedebatt i Umeå.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu