Fria.Nu

Rektorer ska få stänga av bråkiga elever

Regeringen vill införa ytterligare disciplinåtgärder i skolan. Utbildningsminister Jan Björklund (fp) har i olika medier berättat om att avstängning och ”försittning” ska ingå i den nya skollagen. FRIA har talat med många kritiska röster.

Redan vid maktskiftet 2006 fick lärare rätt att beslagta störande föremål som mobiltelefoner. Dessutom genomdrevs att bråkiga elever kan tvingas byta skola.

Nu går regeringen ett steg längre. En promemoria om den nya skollagen som i sin helhet ska presenteras i slutet av maj har läckt ut till media. Där föreslås ytterligare disciplinåtgärder. Redan i dag kan en lärare eller rektor beordra kvarsittning. Men i promemorian föreslås den rätten utökas till ”försittning”, det vill säga att eleven kommer till skolan en timme innan undervisningen börjar.

– Det är helt absurt att införa en exotisk variant av kvarsittning. Det hjälper inte de här eleverna. Istället behövs högre lärartäthet, bättre elevhälsa och yrkesrådgivning, säger Mikael Grenefalk, ordförande för Sveriges elevråds centralorganisation.

I promemorian föreslås också att bråkiga elever redan på lågstadiet ska kunna stängas av från en skola under en vecka och som mest två veckor under ett läsår. Den möjligheten finns redan på gymnasiet, men där kan ett sådant beslut enbart fattas av kommunens utbildningsnämnd eller en fristående skolas styrelse.

– Det här är helt fel väg att gå. Om förslaget ändå går igenom för grundskolan kräver vi att samma sak ska gälla där. Avstängning är ett allvarligt beslut som inte ska fattas godtyckligt av en rektor.

Mikael Grenefalk påpekar att en avstängning på gymnasiet alltid är en sista konsekvens efter att frågan har utretts under en längre tid.

– När Jan Björklund talar om att den nya bestämmelsen ska användas vid upplopp eller fara för andra elevers säkerhet, tänker han fel. I en sådan situation ska skolan kontakta polisen eller sociala myndigheter, inte själva agera domstol eller polis.

Även i dag finns det möjlighet för ett skyddsombud att stänga en skola under några dagar men inte att stänga av enskilda elever. Att lägga fokus på den enskilda eleven är något som upprört oppositionen.

– Hela skoldebatten pekar ut enskilda elevers brister. Men barn har rätt till en bra utbildning och det är skolans ansvar att garantera det. För det krävs resurser, i form av mer personal, säger Rossanna Dinamarca, vänsterpartiets representant i utbildningsutskottet.

Hon berättar att i dag är 2 700 lärare varslade. Samma sak hände när kommunerna sparade pengar under 90-talskrisen vilket drabbade skolorna hårt.

– 1990 fanns det 9 lärare per 100 elever. I dag finns 8,5 lärare per 100 elever, innan de här lärarna har avskedats. Den här aspekten har regeringen helt missat.

Christina Wahlund Nilsson, handläggare för skol- och utbildningsfrågor på Rädda barnen, är upprörd över Jan Björklunds utspel i medierna.

– Varför skrev vi på barnkonventionen? Om de här disciplinåtgärderna går igenom, kan vi lika gärna ta det tillbaka. Alla barn har rätt till en bra utbildning.

Hon berättar att det är just de stökiga barnen som Rädda barnen arbetar med. Varför de blir utåtagerande beror på att de inte känner sig delaktiga i ett sammanhang. Att utesluta dem med avstängning och ”försittning” ökar bara deras känsla av att inte få vara med.

– Barn behöver i stället fler kompetenta och engagerade vuxna omkring sig i en skola med ett allt högre tempo. De behöver också ett ökat elevinflytande i dialog med vuxna.

Christina Wahlund Nilsson undrar varför inte Jan Björklund inte lyfter fram de skolor som förstått det och satsat på elevhälsa och mindre klasser.

– Om de här reglerna går igenom kommer det att öka barnens utanförskap och kommer inte på något sätt att gynna deras lärande.

Jan Björklunds pressekreterare Anna Neuman säger att förslaget kommer att gå på bred remiss och att man kommer att lyssna på alla kritiska röster.

- Sedan kommer det att ske en avvägning. Men vi anser att det är bättre att stänga av en elev istället för alla när det inträffar något. De som stängs av ska vi också försöka hitta individuella lösningar för.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Jag hoppas att jag kan vara en förebild”

Hon är det första kvinnliga kommunalrådet i Åsele. Och det yngsta. Linnéa Lindbergbrinner för landsbygdsfrågor med fokus på att ge ungdomar inflytande och mod att våga stanna kvar.

Landets Fria

Folkomröstning klubbad – men frågetecken kvarstår

Doroteaupproret

Det blir en folkomröstning i landstinget om neddragningarna i vården i Västerbotten. Men när den ska ske och vad som ska stå på valsedlarna är ännu oklart. Frilansjournalisten Karin Svanebro bevakade tisdagens fullmäktigedebatt i Umeå.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu