Fria.Nu

Satsning på sjukskrivna kvinnor ska göra arbetslinjen jämställd

Regeringen satsar 41 miljoner för att komma åt problemet att kvinnor står för 61 procent av sjukskrivningarna. Men Alaf som företräder 3 000 arbetsskadade, långtidssjuka och förtidspensionärer ger inte mycket för regeringens arbete med frågan.

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson inledde måndagens presskonferens med att berömma regeringen för att tidigare genomförda åtgärder – som rehabiliteringskedjan och riktlinjer för sjukskrivning – har resulterat i 35 procent färre sjukskrivna kvinnor och 30 procent färre sjukskrivna män sedan valet.

– Och de som har sjukpenning och förtidspensioner har minskat med tolv procent för kvinnor och tio procent för män, sade Cristina Husmark Pehrsson.

Nu vill regeringen gå ett steg längre i arbetslinjen och satsar 41 miljoner kronor för att motverka kvinnors högre ohälsotal. 25 av dessa ska avsättas till Försäkringskassan för att fördela medel till olika projekt inom Sveriges 70 samordningsförbund, som består av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting. Projekten ska syfta till att utveckla metoder som för att underlätta kvinnors återgång till arbete och projekt med nära anknytning till arbetsmarknaden ska prioriteras.

Varför kvinnor har högre risk än män att bli långtidssjukskrivna ska Karolinska institutet utreda. Tio miljoner har avsatts till forskningsprojekt för att öka kunskapen om faktorer som påverkar återgång till arbete. Här ska man bland annat titta på om sjukvården och Försäkringskassan bemöter män och kvinnor lika, och om det finns genusskillnader ifråga om hur lång tid det tar att få utredning och behandling.

Man ska också undersöka vilka faktorer som spelat in när kvinnor får aktivitets- och sjukersättning, och vilka konsekvenser det får för individen.

– Vi vet att sjukskrivningar påverkar ekonomin både direkt och på lång sikt med lägre pensioner.

Dessutom har regeringen tilldelat Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering sex miljoner. Det ska bland annat ta reda på om sjukskrivningsnivåerna skiljer sig åt mellan kvinnor och män med samma arbetsuppgifter och om det i sådana fall kan kopplas till arbetsplatserna i fråga om stress, inflytande och arbetstider. Dessutom ska det studera om skillnaderna beror på att kvinnor ägnar mer tid åt familj och hushåll.

– Det här är en del av en strategi som kommer att presenteras senare i år för en mer jämställd arbetsmarknad, sade jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Tamara Koski är ordförande i Arbetsskadades-, långtidssjukas och arbetslösas förening, Alaf. Hon ger inte mycket för de tidigare satsningar på att få ner sjuktalen som regeringen berömmer sig för.

– Det är ju inte så att de här människorna har blivit friska. Vad som har hänt är att de blivit utförsäkrade och nu tvingas gå till socialen, utan att ha fått tillfredsställande utredning, behandling och rehabilitering, säger Tamara Koski.

I fråga om de nya satsningarna undrar hon vilka jobb regeringen avser att förtidspensionärer och långtidssjukskrivna ska ta när arbetslösheten, särskilt bland ungdomar, stiger. Att regeringen ändå satsar på att belägga den bild som Alaf redan har om att kvinnor inte behandlas lika i vården och av Försäkringskassan ser hon ändå som positivt. Liksom att det ska forskas om huruvida kvinnors dubbelarbete leder till ökad stress.

– Men det vet vi ju redan nu, säger Tamara Koski.

Fakta: 

Därför vill regeringen minska kvinnors sjukfrånvaro:

• Skillnader i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män är ett hinder för jämställdhet.

• Kvinnors ställning på arbetsmarknaden stärks genom minskad sjukfrånvaro

• Reformer som minskar kvinnors sjukfrånvaro kommer att minska inkomstskillnaderna.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Jag hoppas att jag kan vara en förebild”

Hon är det första kvinnliga kommunalrådet i Åsele. Och det yngsta. Linnéa Lindbergbrinner för landsbygdsfrågor med fokus på att ge ungdomar inflytande och mod att våga stanna kvar.

Landets Fria

Folkomröstning klubbad – men frågetecken kvarstår

Doroteaupproret

Det blir en folkomröstning i landstinget om neddragningarna i vården i Västerbotten. Men när den ska ske och vad som ska stå på valsedlarna är ännu oklart. Frilansjournalisten Karin Svanebro bevakade tisdagens fullmäktigedebatt i Umeå.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu