Fria.Nu

Oppositionen: Förnybar energi ska ersätta kärnkraften

Den mest kontroversiella frågan i den rödgröna överenskommelsen om energipolitiken är att avveckla kärnkraften. Svenskt näringsliv menar att det kommer att drabba konsumenterna. Men Peter Eriksson (mp) ger svar på tal.

Som svar på alliansens energiuppgörelse som presenterades i februari har nu de rödgröna enats om en gemensam energipolitik. Det viktigaste budskapet är att kärnkraften successivt ska fasas ut samtidigt som Sverige utvecklar teknik för att ta vara på fossilfri energi från vind, bioenergi och solkraft. Detta har upprört många inom miljöpartiet.

”Jaha, där kom det. Sista biten i avvecklingen av det gröna alternativet?”, skriver tidigare språkröret Birger Schlaug på sin blogg.

– Det här är en bra kompromiss som gör att vi kan genomföra en förändring mot ett mer hållbart energisystem. I en kompromiss kan man inte driva igenom alla sina idéer, säger Peter Eriksson, språkrör för miljöpartiet.

De rödgröna menar att man har tid på sig att förbereda och genomföra utfasningen av kärnkraften, eftersom nya reaktorer ändå inte skulle behöva börja byggas förrän tidigast år 2015. Dessutom har Energimyndigheten i sina prognoser förutspått att Sverige kommer att ha ett kraftigt elöverskott under de kommande 30 åren.

– Att övergå till fossilfri energi kommer därför att ske på ett tryggt sätt utan att riskera elbrist, säger Peter Eriksson.

I ett första steg har miljöpartiet, vänsterpartiet och socialdemokraterna enats om att målet bör vara minst 30 TWh mer el än i dag från förnybara energikällor år 2020, vilket är 5 TWh mer än regeringen vill i sin energi- och klimatproposition. År 2030 vill man öka andelen till 50 TWH. Det är för högt uppsatta mål, anser Svenskt näringsliv, som företräder drygt 54 000 företag.

– Att på tio år bygga 30 TWh förnybar el är en gigantisk utmaning som kommer kräva stora subventioner som vi konsumenter kommer att få betala via subventionssystemet elcertifikat, säger Birgitta Resvik, ansvarig för energi- och klimatfrågor på Svenskt näringsliv.

Men Peter Eriksson menar att alternativet som regeringen förespråkar, att bygga nya kärnkraftverk, inte heller är gratis.

– Även utbyggnad av kärnkraften kommer skattebetalare att få betala, säger Peter Eriksson.

De rödgröna påpekar att en blocköverskridande överenskommelse krävs för att skapa stabilitet. Detta är något som Svenskt näringsliv välkomnar. Men samtidigt anser man att det är marknaden som ska avgöra om det är ekonomiskt lönsamt att göra investeringar i miljövänlig energi eller ej.

De rödgröna menar vidare att kärnkraftens framtid ska prövas varje mandatperiod. Birgitta Resvik säger att det i praktiken skulle innebära ett stopp för fortsatt investering av kärnkraften.

– Det är alldeles rätt uppfattat. Hur snabbt det går att avveckla kärnkraften beror på hur snabbt vi kan utveckla och bygga ut alternativa energikällor, säger Peter Eriksson.

Fakta: 

Annat i den rödgröna energiuppgörelsen:

Stöd till havsbaserad vindkraft och solkraft.

Ett fastprissystem för leveranser av förnybar el för att stimulera utbyggnad.

Fler elledningar mellan norra och södra Sverige.

Stimulera att el främst används där den behövs, t ex till järnvägar.

Obligatorisk mätning av el i enskilda hushåll.

Begränsning av elbolagens dyra tillsvidareavtal.

Nej till den ryska gasledningen i Östersjön.

Utreda om industrins spillvärme kan tillvaratas.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Jag hoppas att jag kan vara en förebild”

Hon är det första kvinnliga kommunalrådet i Åsele. Och det yngsta. Linnéa Lindbergbrinner för landsbygdsfrågor med fokus på att ge ungdomar inflytande och mod att våga stanna kvar.

Landets Fria

Folkomröstning klubbad – men frågetecken kvarstår

Doroteaupproret

Det blir en folkomröstning i landstinget om neddragningarna i vården i Västerbotten. Men när den ska ske och vad som ska stå på valsedlarna är ännu oklart. Frilansjournalisten Karin Svanebro bevakade tisdagens fullmäktigedebatt i Umeå.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu