Stockholms Fria

Barnavårdscentraler är inte välkomnande för pappor

Tre fjärdedelar av barnavårdscentralerna är inte pappavänliga, enligt en pilotstudie som gjorts på uppdrag av Folkhälsoinstitutet. Forskare har nu gjort en checklista för hur problemen ska åtgärdas. Den innefattar även hbt-personer, funktionshindrade och dem som inte behärskar svenska.

Barnavårdscentraler är en viktig och nödvändig plats som ofta besöks av nyblivna föräldrar. Det är där små barns utveckling följs genom vägning, mätning och läkarkontroller. Där får nyblivna föräldrar råd och stöd i små och stora frågor som rör barnet.

Men hur pass välkomnande är barnavårdscentraler för pappor? Det har en grupp forskare studerat på uppdrag av Folkhälsoinstitutet.

31 väntrum på barnavårdscentraler i Sverige har studerats. Ungefär hälften låg i Stockholms och Upplands län. I Stockholm besöktes Barnängens, Gullmarsplans, Kvartersakuten Essingens, Mama mias och Tenstas BVC.

– Vi valde att studera väntrummen eftersom det är det första som möter en besökare, säger Jonas Engman, psykolog och projektledare för delstudien.

I väntrummen tittade man bland annat på vem budskap på anslagstavlor och väggar riktade sig till, vilka lekmöjligheter barn hade, hur möbleringen inbjöd till möten, vilken litteratur som fanns tillgänglig. Snart utkristalliserade sig fem olika typer av väntrum:

De som främst vänder sig till mamma och barn, till kvinnan enbart, till hela familjen, till barnen och de neutrala med få leksaker och avskalade både ifråga om information och bilder. Det visade sig att hälften av barnavårdscentralernas väntrum främst vände sig till kvinnorna eller mamman och barnen.

– Sådana väntrum kan ge signaler om att pappor inte är välkomna där och att barn främst är mammans ansvar, säger Jonas Engman.

Bara en fjärdedel vände sig till hela familjen. Forskarna upptäckte att papporna i dessa väntrum lekte mer eller läste för sina barn.

– I väntrummen som riktar sig till mammor och barn läste tio procent av papporna för sina barn, medan i de familjevänliga väntrummen ökade den siffran till 19 procent. Men det kan ha berott på slumpen.

För att resultaten ska kunna användas i vardagen utvecklade forskarlaget en checklista för barnavårdscentraler. Den har utvidgats till att även omfatta hur pass välkomnande väntrummen är för homosexuella par, funktionshindrade och dem som inte behärskar språket så bra.

Checklistan följs upp av ett diskussionsunderlag kring de avcheckningsbara punkterna. Där poängterar man att väntrummet fyller en viktig funktion som mötesplats för föräldrar där de kan knyta nya kontakter och utbyta erfarenheter.

Ett familjevänligt väntrum kan ha sittplatser placerade i en grupp. Där kan också finnas en mikrovågsugn och en avskiljd plats för att mata eller amma sitt barn samt ett skötbord. Vidare bör ett väntrum ha leksaker som passar barn i olika åldrar. Och en våg och mätsticka så att föräldrarna själva kan väga och mäta barnet.

– Även det är tänkt som en mötesplats. Att föräldrar kan droppa in och göra det själv och samtidigt kunna prata med andra, säger Jonas Engman.

För att pappor, funktionshindrade, hbt-personer och människor som inte kan språket så bra ska känna sig välkomna bör de också kunna känna igen sig på bilder, affischer och konst på väggarna. Det gäller även i broschyrer och där bör viktiga budskap vara översatta till andra språk. I ett familjepositivt väntrum bör man också se över vilka tidningar som finns att läsa och forskarna tipsar om att mat- och resetidningar tycks tilltala män och kvinnor i lika hög grad. Nu har checklistan börjat distribueras.

– Den har blivit väl mottagen, säger Jonas Engman.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Jag hoppas att jag kan vara en förebild”

Hon är det första kvinnliga kommunalrådet i Åsele. Och det yngsta. Linnéa Lindbergbrinner för landsbygdsfrågor med fokus på att ge ungdomar inflytande och mod att våga stanna kvar.

Landets Fria

Folkomröstning klubbad – men frågetecken kvarstår

Doroteaupproret

Det blir en folkomröstning i landstinget om neddragningarna i vården i Västerbotten. Men när den ska ske och vad som ska stå på valsedlarna är ännu oklart. Frilansjournalisten Karin Svanebro bevakade tisdagens fullmäktigedebatt i Umeå.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu