Fria.Nu

Frihandeln ifrågasätts när finanserna sviktar

Under den nuvarande ekonomiska krisen ifrågasätts möjligheten för en ökad liberalisering av frihandel. Allt fler länder vill skydda sina marknader och Världshandelsorganisationens, WTO, så kallade Doharunda har kört fast.

Vid World economic forum, WEF, som nyligen avslutades i Davos, Schweiz, kom handelsexperter och världens ledare överens om att 2009 är året då skillnaderna som har fått förhandlingarna i WTO:s Doharunda att gå i stå ska överbryggas.

Nyligen lovade även G20-gruppen att slutföra Doharundan snabbt för att förhindra en ökad protektionism. G20 är en informell grupp av industrialiserade länder och utvecklingsländer som möts för att diskutera ekonomiska frågor.

Enligt Martin Khor, ledare för Third World Network, TWN – en internationell, icke-statlig handelsorganisation – ökar nu protektionismen både i utvecklingsländer och i väst.

– Vi möter många svårigheter. Även när hela världen var på uppgång lyckades inte länderna slutföra Doharundan. Nu under tillbakagången, när politiska ledare möter stort tryck från bönder, arbetare och affärsmänniskor, blir det ännu svårare, säger Martin Khor.

Nyligen anklagade USA Kina för att manipulera sin valuta.

– Mycket av den ekonomiska manipulationen de senaste 20 åren har gjorts av institutioner, fonder, spekulanter och investerings- och kommersiella banker i den industrialiserade världen. Nu pekar dessa länder mot utvecklingsländerna och säger att det är de som manipulerar finanser, säger Martin Khor.

– I förhandlingarna om tjänster pressar industrialiserade länder utvecklingsländer att öppna upp sina finansmarknader och acceptera nya finansiella instrument. Men detta kan vara gamla krav nu då vi förväntar oss att G20 ska komma med nya regler för att kontrollera finansinstitutioners spekulativa aktiviteter.

G20 har också kommit överens om att de internationella finansinstitutionerna ska finansiera ekonomisk tillväxt och fattigdomsbekämpning i Syd. Det massiva stöd som Nord ger till jordbruk, banker och bilföretag är inte rättvist gentemot utvecklingsländer då de inte har råd att subventionera, även om de vill, menar Martin Khor.

Flera uttalanden bekräftade under WEF att protektionismen ökar. Schweiz finansminister Doris Leuthard avrådde från att sträva efter ökad liberalisering i tider då arbetslösheten ökar i den industrialiserade världen.

– Särskilt då Doharundan inte tar upp frågor som arbetsrätt och socialt skydd som har starkt folkligt stöd.

WTO:s generalsekreterare Pascal Lamy är ändå optimistisk och tror att ett frihandelsavtal kan slutas, om den politiska viljan finns.

– WTO-länderna är överens till 80 procent men omtvistade frågor som industrisubventioner, jordbruksubventioner och regler mot dumpning av jordbruksöverskott på världsmarknaden återstår att lösa.

När det gäller jordbruket är en av de mest omstridda frågorna den speciella säkerhetsmekanism, SSM, som utvecklingsländerna vill ha för att säkra mattillgången och bönders försörjning. Den skulle kunna användas för att höja tullavgifter vid bland annat ökad import av jordbruksprodukter. Mekanismen motarbetas av exporterande länder, inklusive USA.

– Striden om SSM speglar skillnaden mellan de anser att framtiden för jordbruket ligger i ökad handel, och de som anser att jordbruket behöver speciellt temporärt skydd, säger Anne-Laure Constantin från Institutet för jordbruks- och handelspolicy.

Det finns dock en ökad tro på att inkludera mänskliga rättigheter i handelsförhandlingarna.

– Det fortsatta stilleståndet i Doharundan kommer att ge oss tid att reflektera djupare kring rätten till mat och att skydda familjejordbruken. Det kan ju vara en positiv sak trots allt, säger Anne-Laure Constantin.

Översättning: Kjell Vowles

Fakta: 

Doharundan inleddes 2001 och skulle fokusera på mer rättvisa regler som även skulle gynna mer fattiga länder.

Efter att flera rika länder krävt stora eftergifter av de fattiga länderna för att sänka tullar och subventioner kollapsade mötet i juli 2006.

Tre frågor som vållade stora konflikter var EU:s jordbrukstullar, USA:s jordbrukssubventioner och utvecklingsländernas industritullar.

I januari 2007 återupptogs rundan och den pågår fortfarande.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Så schysst är din bank

En svensk bank får full pott i senaste Fair Finance Guide ­– men de flesta brister stort i hållbarhetsarbetet.

Fria Tidningen

Renässans för lanthandeln

I årtionden har antalet dagligvarubutiker och mackar på landsbygden minskat i rasande fart, men nu tycks trenden vända.

Skånes Fria

© 2022 Fria.Nu