Fria.Nu

”De har tvingat oss till förhandlingsbordet”

En soppa av beslut som fattats utan samtycke och som inte förts fram på rätt sätt till berörda parter. Efter att regeringen beslutat att arrendepengar för renbete ska tas från Samefonden har, som FRIA tidigare skrivit om, en bitter konflikt uppstått.

Regeringsbeslutet om att hälften av Samefondens intäkter från Fastighetsverket ska användas till att finansiera arrenden för vinterbete i Härjedalen gick ut i två versioner. En version där det framgår att kammarkollegiet samtidigt fick i uppdrag att bilda en delfond under Samefonden dit pengarna ska föras över. Och en version där det inte står med.

– I vårt regeringsbeslut står det inget om kammarkollegiets nya uppdrag. Jag fick reda på det av en slump, säger Samefondens ordförande Lars Wilhelm Svonni.

Sametinget har fått samma version av regeringsbeslutet som Samefonden. Lars-Anders Baer, ordförande i sametinget, menar att det här är symtomatiskt för hur samefrågor hanteras av regeringen.

– Vi kommer att protestera mot den här skumhanteringen.

Han berättar att regeringen dessutom vill att samerna ska betala arrenden till alla markägare i området, inte bara till dem som de förlorat rättigheterna till i domstol.

Men den delen framgår inte av det andra regeringsbeslutet som gått ut till samebyarna. Per Jon Fjällgren, ordförande i Mittådalens sameby, blir bestört när han får ta del av sametingets och Samefondens regeringsbeslut.

– I dag är det 600 av 3 000 markägare som har begärt ersättning för att renarna betar på deras mark. Nu har de bestämt att vi ska betala arrenden till alla!

På måndag inleds arrendeförhandlingarna på Länsstyrelsen i Jämtlands län med renägardelegationen och markägardelegationen. Går samerna inte med på ett avtal ska Länsstyrelsen göra en översyn av hur många renar som ska få finnas i området, enligt regeringsbeslutet som gått ut till samebyarna.

– Länsstyrelsen har hotat med att dra ner renantalet med 35 procent om vi inte skriver under ett avtal. De har tvingat oss till förhandlingsbordet, säger Per Jon Fjällgren.

Samebyarna uttrycker också oro för att de ska stå för hela arrendekostnaderna när Samefondens intäkter från Fastighetsverket upphör 2012.

– Då är det slut med rennäringen i Härjedalen, säger Per Jon Fjällgren.

Magnus Kindbom, politiskt sakkunnig, förklarar jordbruksdepartementets utskick av två regeringsbeslut med samma diarienummer med att det är två olika uppdrag. Ett med information till Samefonden och ett annat till Jordbruksverket för att informera dem om att kammarkollegiet ska bilda delfonden, säger han.

Varför inte sametinget eller Samefonden informerats om kammarkollegiets uppdrag har Magnus Kindbom inget svar på. Inte heller på varför samebyarna inte fått ta del av beslutet om att de ska betala arrenden till alla markägare.

– Besluten grundar sig på ett förslag från en förhandlingsgrupp i Härjedalen bestående av Länsstyrelsen, Jordbruksverket, samebyar och markägare, berättar han.

Men Per Jon Fjellgren har suttit med på varje förhandlingsmöte. Det sista ägde rum i februari förra året. Då sa samerna att de varken tänkte gå med på att Samefondens medel skulle användas till arrenden eller att samebyarna skulle betala arrende för marker de inte förlorat rätten till i domstol.

– Mötena hölls utan att protokoll fördes. Sedan hörde vi inget förrän förslaget kom i budgetpropositionen. De har ignorerat oss helt.

Fakta: 

Samerna förlorade rätten till cirka 150 000 hektar mark i svenska domstolar 2002 när de inte kunde bevisa att de brukat marken sedan urminnes tider.

Nu kräver regeringen att Samefonden betalar 750 000 kronor i arrende för renbete på marken. Lika mycket sammanlagt ska de fem berörda samebyarna betala.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Jag hoppas att jag kan vara en förebild”

Hon är det första kvinnliga kommunalrådet i Åsele. Och det yngsta. Linnéa Lindbergbrinner för landsbygdsfrågor med fokus på att ge ungdomar inflytande och mod att våga stanna kvar.

Landets Fria

Folkomröstning klubbad – men frågetecken kvarstår

Doroteaupproret

Det blir en folkomröstning i landstinget om neddragningarna i vården i Västerbotten. Men när den ska ske och vad som ska stå på valsedlarna är ännu oklart. Frilansjournalisten Karin Svanebro bevakade tisdagens fullmäktigedebatt i Umeå.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu