Fria.Nu

Nytt nätverk vill stoppa deportationer

Ett nytt nätverk, Aktion mot deportation, håller på att bildas. Ett första möte hålls nästa helg för att diskutera vad som kan göras för att hindra det ökande antalet deportationer år 2009.

Fler människor än tidigare kommer i år att med tvång föras tillbaka till sina hemländer. Det handlar om personer som sökte asyl 2007 och som sedan fick avslag 2008. Många ska avvisas med specialchartrade flygplan då flygkaptener vägrar ta med bråkiga passagerare.

Tidigare har avvisningarna genomförts en i taget, men sedan i oktober har polisen övergått till gruppvisa deportationer. Gränspolisen i Stockholms län, som har ansvar för alla frågor i landet som rör gränskontroll, erbjuder andra polisdistrikt att hjälpa till med deportationerna.

– Regeringen har sagt att 2009 ska vara återtagandeåret och då har vi större krav på oss att verkställa fler människor till respektive hemland, säger Peter Nilsson, chef för gränspolisen.

Han säger att den här typen av samlade deportationer blir billigare för samhället eftersom de är mer personaleffektiva och färre flygplan chartras av Transporttjänst.

– Vi har också sett att gruppdeportationerna är mer humana eftersom människor får stöd av varandra. Det här handlar om dem som inte återvänder frivilligt.

I takt med att deportationerna ökar, ökar också motståndet mot dem. Ingen människa är illegal, IMÄI, i Stockholm och Asylgruppen i Malmö har nu tagit initiativ till en ny aktionskampanj, Aktion mot deportation.

– Det är ett nätverk som bildas där privatpersoner och organisationer kan agera självständigt utifrån den plattform som just nu arbetas fram, säger Maja Sager från Asylgruppen i Malmö.

Målet är att skapa en nationell aktionsinriktad kampanj mot deportationer och Migrationsverkets förvar, med fokus på den politik som förs mot människor som kallas ”illegala” eller ”icke trovärdiga”.

– Asylsökande bemöts med misstänksamhet och kraven för att få asyl hårdnar hela tiden. Vår uppfattning är att migrationspolitiken är oerhört våldsam.

Dels, menar Maja Sager, är migrationspolitiken våldsam på grund av det indirekta våld det innebär att inte bemötas som trovärdig eller att inte ha rätt till sjukvård, utbildning eller trygghet. Dels på grund av den direkta våldsutövningen i form av inlåsning i förvar utan rättegång, eller våldsamma deportationer med handfängsel och förnedrande behandling.

– I nätverket fokuserar vi på just förvar och deportationer eftersom där blir migrationspolitikens ständigt inneboende våld synligt och fysiskt, säger Maja Sager.

Den 24–25 januari ska ett uppstartsmöte äga rum i aktivitetshuset Utkanten i Malmö. Där ska man diskutera, planera och brainstorma fram idéer om aktioner. Även samarbete mellan organisationerna kommer att diskuteras och föreläsningar kanske hållas.

På söndagen planeras en gemensam aktion. Antingen åker aktivisterna till Kastrup för att protestera mot deportationer eller till Åstorp där ett nytt förvar planeras.

– Exakt vad vi ska göra är inget som ännu är bestämt. Det får mötet bestämma, säger Maja Sager.

På regeringen vill man tona ner att fler deportationer kommer att ske med tvång. Andreas Ollinen, politiskt sakkunnig till Tobias Billström, säger att man har gett Migrationsverket 40 miljoner kronor extra för att ge stöd till dem som vill återvända självmant och även höjt återetableringsstödet.

– Men de som inte återvänder självmant ansvarar polisen och Transporttjänst för, säger Andreas Ollinen.

För mer information se www.ingenillegal.org.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Jag hoppas att jag kan vara en förebild”

Hon är det första kvinnliga kommunalrådet i Åsele. Och det yngsta. Linnéa Lindbergbrinner för landsbygdsfrågor med fokus på att ge ungdomar inflytande och mod att våga stanna kvar.

Landets Fria

Folkomröstning klubbad – men frågetecken kvarstår

Doroteaupproret

Det blir en folkomröstning i landstinget om neddragningarna i vården i Västerbotten. Men när den ska ske och vad som ska stå på valsedlarna är ännu oklart. Frilansjournalisten Karin Svanebro bevakade tisdagens fullmäktigedebatt i Umeå.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu