Fria.Nu

Lagen mot åldersdiskriminering dåligt skydd

Människor diskrimineras dagligen på grund av sin ålder, och lagen skyddar bara mot åldersdiskriminering inom arbetslivet och utbildningsväsendet. För att belysa hur diskrimineringen kan se ut har pensionärsorganisationer och ungdomsorganisationer skrivit en gemensam rapport.

Vilket födelseår som står i passet har ofta större betydelse än vad individen har gjort sedan dess. Vid årsskiftet förbjöds åldersdiskriminering i den nya diskrimineringslagen som trädde i kraft. Men till skillnad från de andra diskrimineringsgrunderna gäller förbudet bara inom arbetslivet och utbildningsväsendet.

Detta är anmärkningsvärt, menar Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU, Sveriges Pensionärsförbund, SPF, Pensionärernas Riksförbund, PRO och Seniorkraft. Tillsammans har de skrivit rapporten ”Den bortglömda diskrimineringen”, en rapport om när människor hamnar i kläm i vardagen på grund av sin ålder.

– Vi unga diskrimineras på samma sätt som pensionärerna ifråga om ålder, på en rad områden som inte skyddas av diskrimineringslagstiftningen, säger Hanna Hallin, ordförande för LSU.

Rapporten gör inte anspråk på att ge en helhetsbild av åldersdiskrimineringen utan syftar till att belysa hur ålder förändrar människors förutsättningar på så grundläggande områden som boende, vård och politiskt inflytande.

– Sverige införde begreppet åldersdiskriminering pliktskyldigast i diskrimineringslagstiftningen utan att utreda vad begreppet innebär, och som sista land i EU efter att arbetslivsdirektivet infördes år 2000, säger Hanna Hallin.

Rapporten lyfter fram siffror från hyresgästföreningen som visar att varannan 20–27-åring i Stockholms län saknar en egen bostad. På Stockholms bostadsförmedlings hemsida med svar på frågor från hyresvärdar kan man läsa följande:

”Ja, du kan ställa egna krav för att en ny hyresgäst ska godkännas. Exempel på särskilda villkor kan vara anställningsform, inkomstnivå, en viss åldersgräns. Du kan naturligtvis inte ställa upp diskriminerande villkor som gäller religion eller etnisk tillhörighet”.

Fakta: 

Exempel på åldersdiskriminering:

Äldre

Personer över 75 år nekas ofta få kreditkort och bensinkort.

Handelsbanken erbjuder äldre kunder dyrare ”seniorlån”.

Personer tvingas gå i pension vid 67 år.

Pensionärer betalar högre skatt eftersom de inte kan göra jobbavdrag.

Personer över en viss ålder nekas tillträde till servicehus och bostadsrättsföreningar.

I biståndsbedömningar om hemtjänst anges sällan den gamlas egna önskemål vilket är ett problem när ett avslag överklagas.

Rätten till studielån börjar begränsas vid 45 år och avslutas vid 55 år.

Hälso- och sjukvården slutar kalla personer över en viss ålder till cancerundersökningar.

Äldre personer blir sällan kallade till anställningsintervjuer.

Yngre

Yngre personer nekas ofta hyreskontrakt. Hyresvärden befarar att yngre kommer att störa grannarna och ”trogna kunder” premieras även av kommunala bostadsbolag. Hyresvärdar kräver ofta en betydligt högre inkomst än vad unga är vana att leva på.

Unga utesluts ur politiken. De förväntas bo kvar på bostadsorten under mandatperioden samtidigt som de förväntas ta ett arbete eller studier på annan ort. Förutfattade meningar hos politiska partier hindrar dem från att föra upp unga på valbar plats.

Unga hindras att själva söka psykiatrisk vård utan målsmans vetskap, trots att målsmannen kan vara problemet.

Unga utesluts från arbetslivet på grund av ”bristande arbetslivserfarenhet”.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Jag hoppas att jag kan vara en förebild”

Hon är det första kvinnliga kommunalrådet i Åsele. Och det yngsta. Linnéa Lindbergbrinner för landsbygdsfrågor med fokus på att ge ungdomar inflytande och mod att våga stanna kvar.

Landets Fria

Folkomröstning klubbad – men frågetecken kvarstår

Doroteaupproret

Det blir en folkomröstning i landstinget om neddragningarna i vården i Västerbotten. Men när den ska ske och vad som ska stå på valsedlarna är ännu oklart. Frilansjournalisten Karin Svanebro bevakade tisdagens fullmäktigedebatt i Umeå.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu