Stockholms Fria

Män för jämställdhet manifesterar mot våld

I tisdags, på FN-dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, intensifierade organisationen Män för jämställdhet sin nationella kampanj mot mäns våld. Kampanjen inbjuder enskilda och organisationer att ta bladet från munnen och prata om problemet. I Stockholm fördes budskapet ut på flera plan.

För andra året i rad arrangerar antivåldsorganisationen Män för jämställdhet kampanjen Samling mot mäns våld. Kampanjen intensifieras mellan den 25 november och den 10 december, vilket är den internationella FN-dagen för mänskliga rättigheter. En mängd aktiviteter har genomförts på ett 20-tal orter i Sverige.

– Riksdagen har antagit målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Då måste man också göra något för att förhindra att det ständigt genereras män som vid någon tidpunkt debuterar som våldsutövare. Det räcker inte att agera efter att våldet har inträffat, säger Matthis Kempe-Bergman från Män för jämställdhet.

Män för jämställdhet har själva förslag på våldsförebyggande strategier för pojkar och unga män. Dessa idéer ska de föra fram i jämställdhetsrådet, på jämställdhets- och integrationsdepartementet, som organisationen medverkar i. Man vill bland annat införa ett nationellt program för att stödja pojkar som har upplevt fysiskt och psykiskt våld inom familjen.

– Om inte dessa trauman bearbetas har det visat sig att våldet lätt förs vidare till nästa generation.

Dessutom vill man införa en professionellt bemannad stödtelefon för våldsbenägna män. Man vill också se att genusmedvetenheten i skolorna ökar genom genuskunskap på schemat där kill- och tjejgrupper diskuterar könsroller.

– Vi vill att grupperna problematiserar normerna kring könsroller så att eleverna därefter vågar bryta mot de traditionella förväntningarna på det kön man tillhör.

Matthis Kempe-Bergman menar att det finns ett starkt samband mellan mansrollen och benägenheten att ta till våld. Samhällets normer om manlighet begränsar män att bland annat tala om problem och känslor.

– Många män som tar till våld vittnar om att när de inte kan prata om känslor och problem, tar de till våld istället för att lätta på ångesten.

Organisationen menar också att mäns våldsbeteende inte är någon naturlag eftersom våldsbenägenheten bland män varierar starkt mellan olika länder.

– Om det är så enkelt som att ”män är sådana” som många tycks tro, skulle det inte finnas den variationen.

Till kampanjen har man bjudit in alla kommuner och länsstyrelser, fotbollsklubbarna i herrallsvenska, lagen i herrhockeyns elitserie, svenskt näringsliv och försvarsmakten med flera. Genom att bjuda in många aktörer att delta i kampanjen vill man få fler män att ta bladet från munnen och prata om problemet med mäns våld.

–Förra året var det glest med svar från de inbjudna. Men tystnad är ett aktivt val och nu ger vi människor åter igen en möjlighet att börja prata om samhällsproblemet med andra män. Kunskapen om mäns våld och dess konsekvenser måste öka i samhället.

För att delta i kampanjen måste man ställa sig bakom tre påståenden:

• mäns våld är ett samhällsproblem

• mäns engagemang mot våld behöver öka

• kvinnofrid kräver handling på alla plan.

Därefter kan man skriva sitt namn på hemsidan, berätta om sitt ställningstagande för andra, lägga upp kampanjens banner på sin hemsidas och bära symbolen för kampanjen – en vanlig säkerhetsnål.

I Stockholm förde man ut budskapet i panelsamtal, flygbladsutdelning manifestationer i Kista Galleria och på Sergels torg, där bland andra Pernilla August talade inför omkring 200 personer. Hon läste en dikt av Carl Jonas Love Almqvist:

– Om bland tusen stjärnor någon enda ser dig, tro på den stjärnans mening, tro hennes ögas glans. Du går icke ensam. Stjärnan har tusen vänner.

Läs mer på: www.mfj.se, www.sakerhetsnalen.se

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Jag hoppas att jag kan vara en förebild”

Hon är det första kvinnliga kommunalrådet i Åsele. Och det yngsta. Linnéa Lindbergbrinner för landsbygdsfrågor med fokus på att ge ungdomar inflytande och mod att våga stanna kvar.

Landets Fria

Folkomröstning klubbad – men frågetecken kvarstår

Doroteaupproret

Det blir en folkomröstning i landstinget om neddragningarna i vården i Västerbotten. Men när den ska ske och vad som ska stå på valsedlarna är ännu oklart. Frilansjournalisten Karin Svanebro bevakade tisdagens fullmäktigedebatt i Umeå.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu