Stockholms Fria

Stockholms kommuner saknar lättläst information

Bara 2 av Stockholms 26 kommuner har lättläst information på sina hemsidor. Ett demokratiproblem, menar Centrum för lättläst som konstaterar att målen för tillgänglighet inte kommer att uppfyllas till 2010.

För fjärde året i rad har den statliga Stiftelsen centrum för lättläst undersökt vilka kommuner som har lättläst information på sin hemsida. Resultatet är nedslående. Bara 36 av Sveriges 290 kommuner har en länk på webbplatsens förstasida till ett lättläst webbrum och en möjlighet att hitta lättläst information genom webbplatsens sökfunktion. Men bara hälften av dem ger en spegling av den vanliga sajten med information om kommunens alla verksamhetsområden.

– Det här är ett allvarligt demokratiproblem. Alla har inte samma möjlighet till information. Lässvaga får inte reda på sina rättigheter så att de kan göra aktiva val och påverka. Det förstärker klyftorna i samhället, säger Ulla Bohman, chef för lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst.

I Stockholms län ser det ännu värre ut. Där finns bara två kommuner, Ekerö och Järfälla, som erbjuder lättläst information via webbplatsens förstasida. Och Stockholms stads hemsida har till och med blivit sämre, enligt Centrum för lättläst.

År 2005 hade stockholm.se en länk till lättläst på första sidan. Den fanns kvar förra året, men hade bytt namn till ”Surfa Lätt”. Men sedan den nya sajten lanserades har man tagit bort ingången på första sidan. Den lättlästa informationen finns när man navigerar vidare, även om den inte går att söka via sökfunktionen. Men att söka runt ställer krav på läsförmågan.

– Det har varit problem med att underhålla de lättlästa texterna. Men vi jobbar vidare med att de lättlästa texterna ska bli lättare att hitta. Vi behöver tillgodose många målgruppers informationsbehov, så vi har försökt göra texterna generellt lättare, säger Johannes Söderlund, utvecklingsansvarig på stockholm.se.

Men Ulla Bohman håller inte med. Hon berättar att 25 procent av befolkningen inte når upp till grundskolans krav på läsförståelse: att kunna läsa en vanlig nyhetstext och sedan kunna återberätta den.

– Stockholms stads texter ligger på samma nivå som nyhetsspråket. Fortfarande har 25 procent svårt att tillgodogöra sig den informationen. Här krävs det en enklare text som alla kan förstå, säger hon.

Men det finns kommuner som har lättläst information på allvar. En av dem är Södertälje kommun, som har hög andel invandrare. Webbredaktören Torbjörn Åkerblad berättar att man har tagit fram en hemsida som är tillgänglig för alla Södertäljes medborgare, oavsett om personen går på SFI eller har dyslexi.

Till skillnad från Stockholms stad har Södertälje valt att hitta en balans så att ingen målgrupp överinformeras på en annan grupps bekostnad. Det betyder att man har arbetat fram en särskild funktion som Södertälje är ensam om i Sverige.

– Under varje huvudflik finns samma artikel för våra största språkgrupper och också en lättläst text med samma information. Vi vill inkludera alla, säger Torbjörn Åkerblad.

Även Botkyrka är en kommun med många invandrare. Men deras hemsida saknar ett lättläst alternativ för medborgarna. Nu ska en ny hemsida vara färdigställd till efter sommaren, med ett lättläst alternativ.

Riksdagen beslutade år 2000 att upprätta en handlingsplan för att Sverige ska vara tillgängligt för alla år 2010. Det betyder att all samhällsinformation som till exempel finns på kommuners och myndigheters webbplatser också ska finnas på lättläst svenska. Men planen kommer inte att kunna följas.

– Det är inte realistiskt att det målet nås på drygt ett år, säger Ulla Bohman.

Det är Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, som fått i uppdrag att genomföra handlingsplanen. Ställföreträdande generaldirektör Elsemarie Brisenhorn säger att handlingsplanen är väldigt omfattande och kommer att ta längre tid att realisera än planerat. Förutom lättläst information från myndigheter och kommuner innefattar den även fysisk tillgänglighet.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Jag hoppas att jag kan vara en förebild”

Hon är det första kvinnliga kommunalrådet i Åsele. Och det yngsta. Linnéa Lindbergbrinner för landsbygdsfrågor med fokus på att ge ungdomar inflytande och mod att våga stanna kvar.

Landets Fria

Folkomröstning klubbad – men frågetecken kvarstår

Doroteaupproret

Det blir en folkomröstning i landstinget om neddragningarna i vården i Västerbotten. Men när den ska ske och vad som ska stå på valsedlarna är ännu oklart. Frilansjournalisten Karin Svanebro bevakade tisdagens fullmäktigedebatt i Umeå.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu