Stockholms Fria

”Avskriv sjukhusens underskott”

Många av länets sjukhus har underskott i budgeten, något som den borgerliga majoriteten kräver att sjukhusen ska komma tillrätta med genom rationaliseringar. Samtidigt växer köerna till operationer. Nu kräver miljöpartiet att underskotten skrivs av.

Trots utförsäljningar av vårdcentraler och folktandvård kommer hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting att gå 73 miljoner back, enligt landstingsstyrelsens prognos för 2008. De som dras med de största underskotten är sjukhusen. Värst drabbat är Karolinska universitetssjukhuset som går 180 miljoner kronor back.

–Det är ett underskott som uppkom vid sammanslagningen av Huddinge sjukhus och Karolinska, säger Vivianne Gunnarsson (mp), ledamot i landstingsstyrelsen.

Även Södertälje sjukhus har ett underskott på 14 miljoner kronor och Södersjukhuset ett på 24 miljoner. Underskotten kommer att föras över i budgeten för nästa treårsperiod. Den borgerliga majoriteten i landstinget menar att dessa underskott ska rationaliseras och effektiviseras bort.

Det görs också, men samtidigt ökar köerna till sjukhusen, framför allt vad gäller ögon- och höftledsoperationer. Anledningen till detta är enligt miljöpartiet är att man prioriterar primärvården i Vårdval Stockholm.

– Ju tillgängligare vårdcentralerna blir, desto fler söker vård och desto fler remisser skrivs, säger Vivianne Gunnarsson.

Vid årsskiftet träder ett nytt treårigt avtal i kraft mellan landstinget och sjukhusen. Enligt prognosen för 2008 väntas antalet vårdtillfällen öka med fem procent och antalet läkarbesök med knappt åtta procent jämfört med 2007. Därför kräver miljöpartiet att landstinget avskriver underskotten för sjukhusen inför den nya avtalsperioden.

–Det är det enda sättet att komma tillrätta med de ökande köerna för operationer. De borgerliga partierna i landstinget kan inte fortsätta att ställa sparkrav på sjukhusen för att komma tillrätta med budgetunderskotten. Det hotar patientsäkerheten och kvaliteten.

Maria Wallhager (fp) är det landstingsråd som har ansvaret för sjukhusen i länet. Hon säger att en budget ska balanseras inom de treåriga avtalsperioderna.

– Man kan inte rycka ut en del av det styrsystem som vi inrättat med miljöpartiets goda vilja, säger Maria Wallhager.

Hon säger att sjukhusen ska ta hand om köerna inom enheten. Om det till exempel är köer till ortopediska operationer men inte till hudavdelningen, är det meningen att sjukhuset ska föra över resusrser från hudavdelningen till ortopeden.

– Sjukhusen kan göra sådana förändringar snabbt. Och vi politiker måste lita på att de gör det och hålla fingrarna borta från syltburken.

Honmenar också att det är positivt att vårdcentraler har blivit mer tillgängliga.

– Att fler kommer tidigare till vårdcentralen är bra, liksom att fler får den remiss de behöver till ett sjukhus. Sedan har det visat sig att köerna inte är så långa som man trott. Vissa har opererat sig på något annat sjukhus och andra är inte längre i behov av en operation, säger Maria Wallhager.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Jag hoppas att jag kan vara en förebild”

Hon är det första kvinnliga kommunalrådet i Åsele. Och det yngsta. Linnéa Lindbergbrinner för landsbygdsfrågor med fokus på att ge ungdomar inflytande och mod att våga stanna kvar.

Landets Fria

Folkomröstning klubbad – men frågetecken kvarstår

Doroteaupproret

Det blir en folkomröstning i landstinget om neddragningarna i vården i Västerbotten. Men när den ska ske och vad som ska stå på valsedlarna är ännu oklart. Frilansjournalisten Karin Svanebro bevakade tisdagens fullmäktigedebatt i Umeå.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu