Fria Tidningen

Läkarmottagning för äldre stänger

Stiftelsen Stora Sköndal som bland annat driver ett seniorboende för 400 personer kommer att förlora sin läkarmottagning. Patienterna kräver mer vård än vad Vårdval Stockholm ger ersättning.

Vårdval Stockholm utgår från att de listade personerna på en vårdcentral utgör ett snitt av befolkningen. Vårdcentralen får ersättning för patienter hur unga och friska de än är, även om de inte besökt en vårdcentral under året. Men på Stora Sköndal är de 400 personerna på seniorboendet som vårdcentralen betjänar varken unga eller friska.

– Genomsnittsåldern hos dem som bor på seniorboendet är 85 år. De behöver gå till doktorn oftare än genomsnittspopulationen. Dessutom behöver 50 av de boende på seniorboendet hemsjukvård, säger Lotta Säfström, direktör för Stora Sköndal.

Vid årsskiftet sänker också den borgerliga majoriteten listningsersättningen med 25 procent för personer över 75 år, från 2 083 kronor per patient 2008 till 1 595 kronor nästa år. Bakgrunden är att ersättningen ska utjämnas för att inte bara ta hänsyn till ålder utan också vårdtyngd per område.

– För att vårdcentralen ska gå runt, skulle vi behöva lista ytterligare 4 000 personer ur normalpopulationen. Men det är omöjligt när det redan finns en vanlig vårdcentral i Sköndal som har listat de 8 000 personer som bor här.

Därför tvingas den väl fungerande vårdcentralen som har lyckats samla husläkare, distriktssköterskor och undersköterskor i primärvård, hemsjukvård och hemtjänst under ett tak, att slå igen vid årsskiftet.

För att driva läkarmottagningen vidare krävs ytterligare två miljoner kronor per år utöver den summa som de listade personerna inbringar.

– Landstinget kommer att förlora mer än två miljoner på fler färdtjänst- och sjukresor till andra vårdcentraler.

Pia Lidwall (kd) är sjukvårdslandstingsråd med ansvar för äldre och multisjuka. Hon säger att man alltid kan diskutera hur olika budgetposter slår mot varandra och att det är fullt möjligt att landstinget kanske förlorar totalt på ökade färdtjänst- och sjukresor till andra vårdcentraler.

– Men om vi skulle ge dem ett specialavtal, skulle vi snart ha en kö av vårdcentraler som skulle kräva detsamma, säger Pia Lidwall.

Hon anser att Vårdval Stockholm är en rättvis modell som bygger på att resurser tas från listade friska personer och ges till de mer vårdkrävande. På så sätt blir det inte möjligt att driva en vårdcentral för 400 personer, tycker hon.

– Dessa människor får väl lista sig hos vårdcentralen i Sköndal.

Men Kerstin Pettersson (v), ledamot i landstingets programberedning för äldre och multisjuka, menar att tillgängligheten därmed minskar. Dessutom går den samlade kompetensen i äldrevård förlorad när läkarmottagningen läggs ner.

– Vårdval Stockholm slår mot dem som har störst behov av vård.

Fakta: 

Vårdval Stockholm:

• Är ett system där ersättningen följer patienten. Tidigare hade mottagningar ansvar för patienter inom ett visst område och fått ersättning för dessa.

• Innebar då det infördes att den socioekonomiskt viktade ersättningen som tidigare fanns slopades.

• Innehåller åldersviktad ersättning. Åldersgränsen för högre ersättning ska dock sänkas från 75 till 65 år eftersom landstinget vill kompensera vårdcentraler i fattigare områden där befolkningen uppvisar ålderssjukdomar tidigare än i välbeställda områden.

• Omfattar alla vårdutförare som har auktoriserats av landstinget. Fri etableringsrätt råder.

• Inkluderar i dag husläkare, mödravårdcentraler, barnavårdcentraler, logopeder och fotsjukvård. Fler vårdområden ska inordnas i systemet från och med 2009.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Jag hoppas att jag kan vara en förebild”

Hon är det första kvinnliga kommunalrådet i Åsele. Och det yngsta. Linnéa Lindbergbrinner för landsbygdsfrågor med fokus på att ge ungdomar inflytande och mod att våga stanna kvar.

Landets Fria

Folkomröstning klubbad – men frågetecken kvarstår

Doroteaupproret

Det blir en folkomröstning i landstinget om neddragningarna i vården i Västerbotten. Men när den ska ske och vad som ska stå på valsedlarna är ännu oklart. Frilansjournalisten Karin Svanebro bevakade tisdagens fullmäktigedebatt i Umeå.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu