Fria.Nu

Försäkringskassans sparnit drabbar många sjuka

Nya siffror har presenterats om hur Försäkringskassan har lyckats minska sina utbetalningar av sjuk- och aktivitetsersättningar. Men Alaf, en förening som bland annat hjälper sjukskrivna att få rätt till sjukersättning, menar att Försäkringskassans metoder driver människor till självmord. Jan Wallin har kämpat i nära tre år för att få rätt till sjukbidrag.

I tisdags presenterade Försäkringskassan sin 'utveckling i sjukförsäkringen' med vilket de menar minskning av antalet sjukersättningar. Regeringens mål är att halvera de 750 000 utbetalda dagarna som gjordes år 2002 till år 2008.
- Vi har uppnått det målet till 60 procent, konstaterade generaldirektör Curt Malmborg.
Han berättade också att Försäkringskassan själv har satt upp ännu strängare mål för sig själv som även innefattar dem som får aktivitetsstöd. De innebär bland annat att människor i Sverige inte ska vara sjukskrivna mer än 37 dagar i genomsnitt per år. I maj låg siffran på 40,7 dagar.
- Regeringen tycker att våra mål är intressanta, säger Curt Malmborg.

Och man kan konstatera att Försäkringskassan har lyckats bra med sina ambitioner. Under maj månad fick 237 200 personer sjukpenning. Det är 23 000 färre än motsvarande månad förra året. Och nya personer med sjuk- och aktivitetsersättningar var 50 450 personer den senaste tolvmånadersperioden, vilket är 20 600 färre än motsvarande period året innan.
Alla diagram som visas pekar på nedåtgående siffror. Men bakom alla siffror döljer sig människor som kämpar för ett värdigt liv trots sjukdom. Förra året fick till exempel 12 500 personer avslag på sin begäran om sjukpenning. Av dem återgick cirka 5 500 personer till arbete.
- Många fick ett nytt arbete och andra gick tillbaka till jobbet efter förändringar på sin arbetsplats, säger Curt Malmborg.
Andra försörjde sig på a-kassa, aktivitetsstöd, socialbidrag eller föräldrapenning. Cirka 1 000 av dem saknar helt inkomst. Och lika många har genom överklagande av beslutet fått rätt till sjukpenning.
Alaf, Arbetslösas, långtidssjukas och arbetsskadades förening hjälper bland annat sjukskrivna att överklaga Försäkringskassans beslut.
- Dessa personer hamnar mellan stolarna, mellan Försäkringskassan och socialtjänsten, säger Tamara Koski, föreningens ordförande.

Tamara Koski berättar att Försäkringskassans bedömningar har hårdnat markant under de senaste åren. I jakten på de långtidssjukskrivna säger man att alla måste kunna arbeta åtminstone på deltid.
Om man får avslag måste man först överklaga till länsrätten, vilket är en process som kan ta två år. Bara 20 procent får upprättelse där. Går fallet vidare till kammarrätten får ytterligare 10 procent rätt till sjukersättning.
- Många av våra medlemmar har tagit livet av sig. De orkar inte kämpa så hårt och så länge.
Det är inte heller billigt att överklaga. Förutom alla porton och kopior tar vissa advokater 1 700 kronor i arvode per timme. Och någon rättshjälp får dessa personer inte eftersom det är ett försäkringsärende.
- Det vore bättre att klassa oss som brottslingar, då skulle vi få rättshjälp, säger Tamara Koski.

En av dem som fått hjälp av Alaf är Jan Wallin. Han fick skador på diskarna i ryggraden hösten 2003 under arbetstid. Trots kronisk smärta och läkarintyg ville Försäkringskassan arbetspröva honom under hot om indragen sjukpenning. Men det klarade han inte. Han gick till en specialistläkare som skrev ett utlåtande om att han hade en 'hel och varaktig arbetsskada'.
Trots detta bedömde Försäkringskassans förtroendeläkare honom som helt arbetsför. Hans sjukpenning drogs in under ett år. Där- efter fick han ännu ett specialistutlåtande av en före detta förtroendeläkare på Försäkringskassan och då ändrade sig Försäkringskassan igen.
- Nu har jag ett muntligt löfte om att få aktivitetsersättning men papperen har inte kommit än. Sedan återstår att få arbetsskadan godkänd, det har jag fått avslag på.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Jag hoppas att jag kan vara en förebild”

Hon är det första kvinnliga kommunalrådet i Åsele. Och det yngsta. Linnéa Lindbergbrinner för landsbygdsfrågor med fokus på att ge ungdomar inflytande och mod att våga stanna kvar.

Landets Fria

Folkomröstning klubbad – men frågetecken kvarstår

Doroteaupproret

Det blir en folkomröstning i landstinget om neddragningarna i vården i Västerbotten. Men när den ska ske och vad som ska stå på valsedlarna är ännu oklart. Frilansjournalisten Karin Svanebro bevakade tisdagens fullmäktigedebatt i Umeå.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu