• Götatunneln är färdig invigd. 35 000 bilar om dagen ska rulla genom den, men europeiska trafikplanerare tycker att Göteborg öppnar för mer bilism med
Göteborgs Fria

Nya tunnlar kan ge mer trafik

I går invigdes Götatunneln och det finns planer på en ny älvtunnel. Men europeiska trafikplanerare är kritiska mot att Göteborg bereder mark för privatbilismen.

I mitten av maj fick Göteborg besök av trafikplanerare från Finland, Estland, Litauen, Polen och Tyskland. Planerarna besöker 12 städer i Östersjöregionen för att se hur arbetet för ett ekologiskt hållbart transportsystem går.

Göteborg var på många sätt en föregångare, tyckte planerarna efter att ha inspekterat staden under en vecka. Här finns ett miljöprogram för transporter sedan mitten av 1990-talet, det finns en miljözon, en cykelplan och ett projekt för att få människor att ändra sina resvanor med mera.

Men planerarna hade samtidigt många förslag på förbättringar, och en del kritik. Bland annat menade de att Göteborgs politiker accepterar och till och med skapar en trafikökning. Om en ny tunnel under älven byggs så kommer trafiken att öka, ansåg de. Effekterna av Götatunneln har de däremot inte undersökt specifikt.

- Vi koncentrerade oss mer på sådant som ännu inte har gjorts, men det är ju alltid så att när man skapar mer kapacitet för personbilar så kommer den kapaciteten att fyllas upp. Det är ingen lösning på problemet, säger Jaana Mäkinen, trafikplaneringsingenjör från Åbo i Finland.

Mäkinen menar att det här är bevisat genom experiment och gäller för åtminstone hela västvärlden. Men i Göteborg har man inte låtit sig övertygas.

- Jag tror inte att man väldigt klart kan verifiera att ytterligare asfalt leder till ny trafik, utan det som sker är ofta en omfördelning. Det är klart att något mer trafik genererar det nog, men jag tror att man överdriver effekten, säger Göran Jonsson, planeringsledare på trafikkontoret.

Götatunneln kommer att öka kapaciteten lite grann och därför kan den kanske leda till en liten trafikökning, men Jonsson tror att den effekten blir marginell. I de simuleringar som man har gjort har man inte räknat med att ökningen blir mycket större än den allmänna trafikökningen i samhället.

En ny tunnel under älven skulle däremot självklart öka kapaciteten, men enligt Jonsson blir alltså den största effekten inte att trafiken ökar utan att den omfördelas från de andra älvförbindelserna.

- När Vägverket och kommunen motiverar en sådan tunnel så handlar det om att tillförlitligheten förbättras för transporter till hamnen. Men man kan ju inte bestämma att den nya kapacitet som skapas enbart får användas för trafik till och från hamnen, säger Jonsson.

Även när det gäller parkering tyckte de besökande trafikplanerarna att Göteborg var lite för generöst mot bilismen.

- Jämfört med många tyska och andra mellaneuropeiska städer finns det mycket parkeringsyta. De har varit djärvare och mer drastiska än vi är i till exempel Sverige och Finland. De ger mer utrymme för människor och har koncentrerat parkeringen till områden utanför centrum, säger Jaana Mäkinen.

Göran Jonsson medger att det inte finns någon restriktiv parkeringspolicy i Göteborg. Det finns en norm för hur många parkeringsplatser som ska anläggas när nya bostadshus, kontor eller affärer byggs, men det är bara en miniminivå. Någon maxgräns finns inte.

- Jag vet att i Oslo satte man en maxgräns för antalet parkeringsplatser för de anställda vid vissa företag och tvingade dem på det viset att åka kollektivt, men det har inte prövats i Göteborg vad jag vet. I vissa företag i perifera lägen kan man ju erbjuda hur mycket parkering som helst, säger Jonsson.

Han tror att det här är något som kommer att komma upp till diskussion i framtiden. I vissa fall blir det nämligen märkligt att ha en miniminivå men ingen maximinivå för parkeringar.

- Det var ju en diskussion när Coop byggde i Sisjön. De fick först inget tillstånd för att de inte hade nog mer parkeringsplatser. Det blir ju motsägelsefullt när kommunen tvingar fram parkering och samtidigt ondgör sig över att folk åker bil, säger Jonsson.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

"Ledarsidor stöder regeringen med 800 miljoner"

Värdet av den PR som regeringspartierna får på ledarsidor i borgerlig media kan uppskattas till minst 800 miljoner kronor om året, menar Sven Elander som har publicerat en uträkning på sin blogg.

Fria Tidningen

När blev det förbjudet att tänka efter?

”Oskyldig tills motsatsen bevisats”, brukar det heta både inom juridiken och pressetiken. Men när den anklagade är en världskändis gäller tydligen inte det.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu