Stockholms Fria

Landstinget krattar manegen för privata tandvårdsvinster

Privata tandvårdskliniker ska kunna ta över Folktandvårdens områdesansvar och få en ersättning för varje listad patient. På så sätt ökar deras inkomster vid de kommande avknoppningarna.

I tisdags antog hälso- och sjukvårdsnämnden i landstinget ett förslag som bland annat betyder att områdesansvaret som Folktandvården har för 295 områden ska kunna upphandlas av privata tandläkarkliniker och att en kapiteringsersättning – en årlig ersättning som tillfaller den tandläkare en patient listar sig hos – införs.

Beslutet bereder marken inför avknoppningen av Folktandvården, och kan ses som en fortsättning på ett redan fattat principbeslut om att öppna upp verksamheten för avknoppningar.

Oppositionen rasar över beslutet.

– I alla stora innerstadskliniker pågår diskussioner om avknoppning. Beslutet är ett led i att göra folktandvården mer lönsam i privat regi, men det leder inte till bättre tandvård, säger vänsterpartiets oppositionsborgarråd Birgitta Sevefjord.

Lena-Maj Anding (mp), som tidigare ansvarat för tandvårdsfrågorna i länet, säger att det är sorgligt att en väl fungerande tandvård säljs ut.

– Och det sker mot personalens vilja.

Här syftar hon på Folktandvårdens flaggskepp vid Odenplan där avknoppningsdiskussionerna har lett till stora personalmotsättningar efter att en minoritet av personalen försökt köra över majoriteten.

– Därför vill vi införa en regel om att minst 75 procent av personalen måste vara positiva till en avknoppning.

Biträdande sjukvårdslandstingsrådet Gustav Andersson (c), med ansvar för tandvårdsfrågor, säger att syftet är att skapa mellanstora privata tandvårdskliniker som jämförelseobjekt till Folktandvården.

– Konkurrensen kommer att innebära att tandvården utvecklas och bli mer kostnadseffektiv, säger han.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Jag hoppas att jag kan vara en förebild”

Hon är det första kvinnliga kommunalrådet i Åsele. Och det yngsta. Linnéa Lindbergbrinner för landsbygdsfrågor med fokus på att ge ungdomar inflytande och mod att våga stanna kvar.

Landets Fria

Folkomröstning klubbad – men frågetecken kvarstår

Doroteaupproret

Det blir en folkomröstning i landstinget om neddragningarna i vården i Västerbotten. Men när den ska ske och vad som ska stå på valsedlarna är ännu oklart. Frilansjournalisten Karin Svanebro bevakade tisdagens fullmäktigedebatt i Umeå.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu