Stockholms Fria

Föreningen har inte råd att köpa – då sänker staden priset

När en bostadsrättsförening får problem med finansiering vid köp av en fastighet beställer Svenska bostäder en ny värdering som resulterar i ett lägre pris. Det menar Teres Lindberg, vice ordförande i Svenska bostäder. Bilden förnekas av ordföranden Kristina Alvendal men bekräftas av Stockholms stadshus.

I tisdags beslutade Svenska bostäders styrelse att erbjuda ytterligare 31 bostadsrättsföreningar att köpa fastigheter av allmännyttan. Men bara 30 är redovisade på bolagets hemsida. Randers 2, som består av radhus i Kista, står inte med.

– Den enda förklaring jag kan se är att fastigheten har varit aktuell för försäljning tidigare, säger Malin Quick Oljelund, pressekreterare på Svenska bostäder.

Och det har den varit. Inför svenska bostäders styrelsesammanträde den 2 oktober 2007 gjordes en värdering av Randers 2. Priset på 110 miljoner kronor accepterades först av bostadsrättsföreningen, som dock senare tvingades tacka nej när den fick problem med finansieringen.

– Då ingrep Stockholms stadshus AB och beställde en ny värdering, som sänkte priset med sju miljoner kronor, säger Teres Lindberg, (s) vice ordförande i Svenska bostäder.

Kristina Alvendal (m), ordförande i Svenska bostäder, förnekar att den andra värderingen skulle ha att göra med att bostadsrättsföreningen inte var likvid.

– I direktiven står det att en värdering ska göras med jämförelseobjekt. Vid den första värderingen hade inga likvärdiga fastigheter sålts som bostadsrätter i området. Därför jämfördes Randers 2 med lägenheter i den första värderingen. Nu har bostadsrättsombildningar skett i likvärdiga fastigheter och därför gjorde vi en ny värdering.

Teres Lindberg menar att det är en politisk bortförklaring.

– I ärendet står det klart och tydligt att det är problem med finansieringen. Så stod det inte om två andra fastigheter, som också fick en ny värdering.

Och i ärendet ”ombildning till bostadsrätt” som presenterades vid styrelsesammanträdet står det om Randers 2:

”Styrelsen beslutade den 2 oktober 2007 att erbjuda tomträtten Randers 2 till försäljning för 110 Mkr. Bostadsrättsföreningen har därefter tackat ja till erbjudandet. Inför kontraktskrivningen har föreningen fått problem med finansieringen. Stockholms Stadshus AB har därefter tagit initiativ till en ny värdering som givit ovanstående resultat [103 miljoner kronor, reds. anm.]. Stockholms Stadshus AB som har det övergripande ansvaret för värderingarna, har underhand uppmanat Svenska Bostäder att ta upp frågan i styrelsen för omprövning av köpeskillingen och förlängning av erbjudandet grundat på den nya värderingen.”

Joakim Quiding, administrativ direktör med ansvar för ombildningar i Stadshuset, säger att en värdering kostar i genomsnitt 30 000 kronor. Dessutom görs en teknisk värdering som kan kosta uppemot 60 000 kronor, om man till exempel misstänker att fastighetens stammar är dåliga. Men den tekniska värderingen görs främst i miljonprogramshus, och var inte aktuell i Randers 2.

– En värdering är svår att göra särskilt i stadens ytterområden och särskilt när det gäller små radhus. Generellt är betalningsviljan hög när det handlar om försäljning av radhus. Men så var inte fallet i Kista, där inkomsterna inte är så höga. I fråga om Randers 2 hade värderingsmannen överskattat bostadsrättsföreningens betalningsförmåga och därför gjordes en ny värdering, säger Joakim Quiding.

Teres Lindberg är djupt kritisk till vad hon menar är en oansvarig politik inriktad på att göra sig av med stadens allmännytta.

– Genom det här beslutet etableras en princip som innebär att det går att köpslå för att få ned priset på fastigheter långt under marknadspriset. Det visar på en brist på ansvarstagande och att majoriteten är villig att sälja ut allmännyttan till vilket pris som helst, säger hon.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Jag hoppas att jag kan vara en förebild”

Hon är det första kvinnliga kommunalrådet i Åsele. Och det yngsta. Linnéa Lindbergbrinner för landsbygdsfrågor med fokus på att ge ungdomar inflytande och mod att våga stanna kvar.

Landets Fria

Folkomröstning klubbad – men frågetecken kvarstår

Doroteaupproret

Det blir en folkomröstning i landstinget om neddragningarna i vården i Västerbotten. Men när den ska ske och vad som ska stå på valsedlarna är ännu oklart. Frilansjournalisten Karin Svanebro bevakade tisdagens fullmäktigedebatt i Umeå.

Fria Tidningen

© 2022 Fria.Nu