Solidaritetsaktion för 124 individer vid kritiserat försöksinstitut | Fria.Nu
Stockholms Fria

Solidaritetsaktion för 124 individer vid kritiserat försöksinstitut

Varje dag utsätts djur för lidande i djurförsök. I samband med Försöksdjurens dag, 24 april, uppmärksammar djurrättsaktivister världen över detta faktum. I Stockholm anordnas i dag en aktion för SMI:s apor.

SFT har tidigare rapporterat om allvarliga missförhållanden för de djur som utsätts för försök på Smittskyddsinstitutet, SMI. Trots att SMI vid inspektioner fått hård kritik för brister i djurhanteringen fortsätter försöken, år efter år. I dag finns där 124 apor som transporterats med båtar och lastbilar från Kina och Israel under svåra förhållanden. Aporna utnyttjas i olika experiment rörande bland annat hiv, BSE och tuberkulos. Efter att ha smittats med dödliga sjukdomar och utsatts för åtskilligt psykiskt och fysiskt lidande dödas de.

Men på SMI dör aporna även när de inte används i experiment. I januari 2005 dog fyra apor under en biltransport från Holland. Samma år dog ytterligare sju av orsaker som inte är relaterade till försöken de utsätts för.

Under årtionden hölls aporna i små burar i en fönsterlös källare. Trots att Jordbruksverket krävde att anläggningen skulle avvecklas helt, satsade regeringen 2003 istället på nya burar.

– Aporna har fått det bättre sedan min första inspektion år 2000, säger djurskyddsinspektören Olof Leander.

Han förklarar att i dag behöver inte aporna utveckla symptom innan de avlivas. Och att det ur arbetsmiljösynpunkt är nödvändigt att hålla aporna inlåsta i burar när de blivit smittade.

– Hur aporna egentligen har det vill jag inte uttala mig om. Jag kontrollerar bara att SMI följer lagen, säger han.

Men i sin senaste rapport från SMI påpekar Olof Leander att den dagliga träningen av aporna, som syftar till att minska stressen i samband med försöken, inte uppfyller kraven som Jordbruksverket har ställt. Vissa apor tränas med flera veckors mellanrum. Han kritiserar också SMI:s bristande journalföring av försöksaporna.

För att visa sitt stöd för de 124 individer som under dessa förhållanden hålls inspärrade på SMI kommer Djurrättsalliansen att i dag klockan 14 demonstrera utanför SMI:s lokaler. De menar att från uppfödningarna via laboratorierna till döden innebär livet för dessa apor ett långt, utdraget lidande. Tal ska hållas och band ska knytas med alla apornas namn på.

– Varför vi just uppmärksammar de här apornas situation är att det redan finns förbud mot att använda vissa apor i djurförsök. Därför tror vi oss kunna bidra med att försök även på dessa makaker ska förbjudas, säger Daniel Nyberg, Djurrättsalliansens talesperson. b

Annons

Rekommenderade artiklar

”Jag hoppas att jag kan vara en förebild”

Hon är det första kvinnliga kommunalrådet i Åsele. Och det yngsta. Linnéa Lindbergbrinner för landsbygdsfrågor med fokus på att ge ungdomar inflytande och mod att våga stanna kvar.

Landets Fria

Folkomröstning klubbad – men frågetecken kvarstår

Doroteaupproret

Det blir en folkomröstning i landstinget om neddragningarna i vården i Västerbotten. Men när den ska ske och vad som ska stå på valsedlarna är ännu oklart. Frilansjournalisten Karin Svanebro bevakade tisdagens fullmäktigedebatt i Umeå.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu