Byggnads fortsätter strida mot Lissabonfördraget | Fria.Nu
Fria.Nu

Byggnads fortsätter strida mot Lissabonfördraget

Det fackliga motståndet mot Lissabonfördraget spirar på gräsrotsnivå. Byggnads Gästrikland kräver att Sverige lämnar EU om inte kollektivavtalen kan garanteras i fördraget. I Stockholm har Byggettans lagbasmöte slutit upp bakom samma krav.

LO:s ledning är positivt inställd till Lissabonfördraget. Då det ratificeras förstärks EU:s stadga för grundläggande rättigheter, som tidigare har haft statusen av en politisk förklaring, genom att den görs juridiskt bindande. Enligt LO:s resonemang hade EG-domstolen sannolikt inte kunnat fatta samma beslut i det omstridda Lavalmålet om fördraget varit i kraft.

– Vi anser att det nya fördraget stärker löntagarnas rättigheter. Därför vore det ologiskt om vi skulle vilja stoppa det, sade ordföranden Wanja Lundby-Wedin tidigare i ett uttalande.

Men inom Byggnads, vars blockad mot det lettiska byggföretaget Laval underkändes av EG-domstolen, jäser missnöjet. Lars Lundberg är vice ordförande i avdelning 26, som täcker Gästrikland och organiserar knappt 2 000 medlemmar. Han vittnar om missnöjet med LO-ledningen.

– De är oerhört usla helt enkelt, Wanja Lundby-Wedin är rent skamlig. Folk är förbannade och känner sig lurade, det är en oerhörd ilska framför allt i Byggnads.

Den egna förbundsledningen får något bättre betyg än LO, men även om Byggnads driver frågan menar Lars Lundberg att ledningens engagemang inte motsvarar medlemmarnas.

– Det som är risk nu är att vår högsta ledning inte går i takt med medlemmarna. Man kunde utnyttja sin starka ställning inom socialdemokratin. Socialdemokraterna gör ju ingenting men de kan ju göra det om de vill, det här är ju en politisk fråga som kommer att avgöras i riksdagen.

På årsmötet nyligen antog avdelning 26 ett uttalande där den i första hand kräver ändringar i Lissabonfördraget som garanterar facket rätt att driva igenom kollektivavtal på svensk mark. Om det inte är möjligt kräver avdelningen svenskt utträde ur EU.

– De som var för EU sade att kollektivavtal var garanterat. Systemet och apoteket skulle vara kvar och allt var frid och fröjd. Nu har det visat sig att det stämde inte, då saknar folkomröstningens grund legitimitet, säger Lars Lundberg.

Krav på EU-utträde kan låta radikalt. Men på Byggettans lagbasmöte förra veckan ställde sig 100 lagbasar, som tillsammans företräder omkring 3 000 byggnadsarbetare i Stockholm, bakom samma linje.

”Svenska politiker måste infria de löften som gavs vid EU-inträdet: att svenska kollektivavtal och den svenska modellen ska vara giltig i EU. Svensk fackföreningsrörelse måste fullt ut verka för att förutsättningarna för det svenska medlemskapet i EU infrias. I annat fall måste de inleda en diskussion om en folkomröstning angående utträde ur EU,” skriver de i ett upprop.

Lagbasarna kräver även att LO:s ledning ska verka för landsomfattande politisk strejk om regeringen inte ”fullt och fast” arbetar för att försvara den svenska modellen i EU.

I tisdags antog även Byggnads ordförandekonferens ett liknande, om än något försiktigare formulerat, uttalande.

Utträdeskravet får dock inte stöd av Byggnads förbundsordförande Hans Tilly.

– Jag är inte för att gå ur EU, jag tror inte att det kommer att lösa några frågor. Vi kommer att vara berörda av de beslut som fattas där i alla fall och jag tror att man ska vara med på spelplanen, säger han.

– Sedan har jag stor förståelse för frustrationen som finns hos medlemmarna ute i verkligheten där man ser att det börjar hända allvarliga saker på arbetsplatserna. Problemet är ju att vi har politiker som inte är ute i verkligheten så mycket.

Frågan om olika syn på Lissabonfördraget mellan Byggnads och LO besvarar han diplomatiskt.

– I en del av de här frågorna har vi ju inte riktigt samma uppfattning, jag känner en större oro för vad det här kan innebära.

Förra veckan beslutade regeringen om direktiv till den särskilde utredare, Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth, som har till uppdrag att utreda Lavaldomens konsekvenser. Enligt regeringen ska utredarens utgångspunkt vara ”att den svenska arbetsmarknadsmodellen i så stor utsträckning som möjligt ska kunna tillämpas i förhållande till arbetstagare som utstationerats till Sverige från ett annat land”. Samtidigt ska EG-rätten respekteras fullt ut.

Hans Tilly är kritisk till det slutdatum som satts för utredaren. Riksdagen ska enligt planerna ratificera Lissabonfördraget i oktober, men utredaren har fram till den 15 december på sig att lämna förslag.

– Lavaldomen kommer att få stora konsekvenser för svensk arbetsmarknad och utredningen borde vara klar i god tid innan riksdagen fattar sitt beslut, säger Hans Tilly.

Fria Tidningar har försökt nå arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin (m) för en kommentar, utan resultat. b

5I november 2004 försatte Byggnads det lettiska byggföretaget Laval un partneri i blockad eftersom företaget erbjöd sina anställda sämre villkor än det svenska kollektivavtalet. Den 7 december samma år stämde Laval Byggnads inför Arbetsdomstolen och begärde att stridsåtgärderna skulle upphöra. Detta avslogs, men Arbetsdomstolen var osäker på om fackets agerande var förenligt med EG-rättens regler om fri rörlighet för varor och tjänster och skickade frågan vidare till EG-domstolen. Den 17 december förra året underkände domstolen Byggnads agerande. Facket befarar att utslaget ska öppna för social dumpning av löner och villkor. I onsdags lämnade tidigare riksdagsledamoten och Europaparlamentarikern Sören Wibe socialdemokraterna i protest mot Lavaldomen. Enligt Sören Wibe har partiledningen i flera år känt till att EU-samarbetet inkräktar på de fackliga rättigheterna, men valt att förneka detta för arbetarrörelsen och svenska folket.

Annons

Rekommenderade artiklar

EU utreder Sveriges vargjakt

En fråga från Miljöpartiets Europaparlamentariker Carl Schlyter har resulterat i att EU-kommissionen nu ska utreda den svenska licensjakten på varg.

Fria Tidningen

Högre hyror när allmännyttan ska ge vinst

Kommunala bostadsbolag ska drivas affärsmässigt och allmännyttans hyresnormerande roll avskaffas. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Nätverket för hyresgästernas boende trygghet menar att fältet därmed är fritt för en upptrappning mot marknadshyror.

Fria Tidningen

Sverige ska leda piratjakt i Somalia

Från och med april ska en svensk sjöstyrka leda EU:s antipiratoperation Atalanta utanför Somalias kust. Oppositionen hade velat se tydligare skrivelser om orsakerna bakom sjöröveriet men är ändå nöjd med beslutet.

Fria Tidningen

Analys: Rödgrönt samarbete färgar utrikespolitiken

De rödgröna har presenterat en gemensam utrikespolitisk överenskommelse. Dokumentet visar att Vänsterpartiet och Miljöpartiet har större inflytande över det rödgröna samarbetet än vad Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har i alliansen.

Fria Tidningen

Utrikesdebatt i skuggan av riksdagsvalet

Det stundande riksdagsvalet gjorde sig tydligt påmint under mandatperiodens sista utrikespolitiska debatt. Såväl utrikesministern som den rödgröna oppositionens företrädare bjöd på både plakatpolitik som pajkastning blocken emellan.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu