Fria Tidningen

Sverige ska leda piratjakt i Somalia

Från och med april ska en svensk sjöstyrka leda EU:s antipiratoperation Atalanta utanför Somalias kust. Oppositionen hade velat se tydligare skrivelser om orsakerna bakom sjöröveriet men är ändå nöjd med beslutet.

Från mitten av april till mitten av augusti ska Sverige ha
ledningsansvaret för EU:s maritima operation Atalanta i Adenviken utanför
Somalias kust. Det står klart sedan riksdagens sammansatta utrikes- och
försvarsutskott sagt ja till regeringens förslag.

 

Operationens primära syfte är att skydda de hjälpsändningar som
FN:s Världslivsmedelsprogram, WFP, står för. Men de deltagande sjöstyrkorna
kommer också att skydda kommersiell sjöfart.

– Operationen är viktig eftersom piratverksamheten i området hotar
WFP:s  leveranser av mat till
Somalia där över halva befolkningen är direkt beroende av att de kommer fram,
säger utskottets Allan Widman (FP). När man ändå befinner sig där ska man också
se till att inte heller andra fartyg blir utsatta för angrepp eller kapningar.
Operationen är humanitär i en del, men det är också viktigt att säkra flödena
av varor och transporter över världen.

Att Sverige snart tar över den operativa ledningen av Atalanta
ställer han sig odelat positiv till.

– Det är naturligtvis en uppgift vi gärna tar emot. Det ger oss en
förmåga att öva på att leda komplicerade operationer, och ger oss en möjlighet
att påverka operationens inriktning.

 

Flera flottor – varav tre internationella – patrullerar den
pirathärjade Adenviken. Insatserna har dock fått hård kritik. Det har dels
handlat om att området militariseras till följd av ett globala maktspelet
stormakter emellan. När Nato sände styrkan SNMG1 till Adenviken svarade
exempelvis Ryssland snabbt genom att sända en egen fartygsgruppering.

Men främst har kritiken handlat om att de militära lösningarna
skyddar kommersiella intressen istället för att angripa de bakomliggande
orsakerna till de senaste årens explosionsartade ökning av antalet
piratattacker – den utbredda fattigdomen och det omfattande illegala fisket.

Somalias svaga regering saknar i praktiken helt egen kustbevakning
och enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorgan är uppemot 700 fartyg
involverade i olagligt fiske utanför landets kust. Något som har berövat tiotusentals
fiskare deras inkomst och allmänt anses ha utgjort grogrunden för sjöröveriets
expansion.

I början av februari motionerade en grupp oppositionspolitiker om
att dessa frågor inte gavs tillräcklig uppmärksamhet i regeringens proposition.
Allan Widman håller dock inte med.

– Biståndsperspektivet är alltid viktigt oavsett vilken
krishanteringsoperation vi talar om, där kan man konstatera att den svenska
insatsen har sin udd riktad mot att skydda matleveranserna. Sedan kan man säga
att vid sidan av huvudverksamheten framgår det också utav betänkandet ska man
kunna ingripa mot svartfiske och dumpning och gifter. Jag tycker att de tankar
som finns i motionen är väl tillvaratagna.

Motionens författare Hans Linde, också han ledamot i det sammansatta
utskottet, medger att mandatet att ingripa mot tjuvfiskare är ett steg i rätt
riktning.

– Man behöver ta ett helhetsgrepp och det­ är ju inte helt
enkelt, men något vi tycker är positivt har man också fått i uppgift att
övervaka eventuellt rovfiske i de internationella vattnen.

Vad EU-styrkan kommer att prioritera högst om valet står mellan
att skydda kommersiell sjöfart och bekämpa utplundringen av Somalias fisk
återstår dock att se.

– Men vi har i alla fall fått tydliga löften om att man kommer att
uppmärksamma tjuvfisket, säger Hans Linde. Vi kan från riksdagen inte göra så
mycket annat än lita på den information vi får. Sedan får det utvärderas
efteråt.

Fakta: 

Operation Atalanta:

• Inleddes den 8 december 2008 och grundar sig på ett flertal
resolutioner i FN:s säkerhetsråd.

• Är den första gemensamma insats som genomförs av EU:s marina
styrka EUNAVFOR.

• Sverige deltog från maj till september 2009 med tre korvetter.

• När Sverige övertar ledarskapet utökas insatsen, som ska ledas
från HMS Carlskrona, med 15 personer till att omfatta totalt 465 personer.

• Fram till januari 2010 hade 57 WFP-transporter eskorterats av
EUNAVFOR, vilket motsvarat dagliga matleveranser till 1,6 miljoner människor i
Somalia.

Källa: Försvarsmakten

 

Läs mer:

Piratjakt och piratfiske i havets Eldorado

 

 

 

 

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

EU utreder Sveriges vargjakt

En fråga från Miljöpartiets Europaparlamentariker Carl Schlyter har resulterat i att EU-kommissionen nu ska utreda den svenska licensjakten på varg.

Fria Tidningen

Högre hyror när allmännyttan ska ge vinst

Kommunala bostadsbolag ska drivas affärsmässigt och allmännyttans hyresnormerande roll avskaffas. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Nätverket för hyresgästernas boende trygghet menar att fältet därmed är fritt för en upptrappning mot marknadshyror.

Fria Tidningen

Analys: Rödgrönt samarbete färgar utrikespolitiken

De rödgröna har presenterat en gemensam utrikespolitisk överenskommelse. Dokumentet visar att Vänsterpartiet och Miljöpartiet har större inflytande över det rödgröna samarbetet än vad Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har i alliansen.

Fria Tidningen

Utrikesdebatt i skuggan av riksdagsvalet

Det stundande riksdagsvalet gjorde sig tydligt påmint under mandatperiodens sista utrikespolitiska debatt. Såväl utrikesministern som den rödgröna oppositionens företrädare bjöd på både plakatpolitik som pajkastning blocken emellan.

Fria Tidningen

”Det är ett fegt beslut”

Bråket om de politiska ungdomsförbundens tillträde till stadens gymnasieskolor går vidare. Vänsterpartiet kräver att kommunen öppnar skolorna inför det stundande valet, men majoriteten håller fast vid att rektorernas beslut ska gälla.

Uppsala Fria

© 2022 Fria.Nu