• SCA gav Fältbiologerna rätt i sin kritik och avstår från att hugga ner områden med stort naturskyddsvärde. SCA lovar också att avverkningsarealerna sk
Fria.Nu

SCA gav Fältbiologerna rätt

När Fältbiologerna mötte SCA förra veckan för att diskutera de skogar som planerats att avverka, gav företaget dem rätt i stora delar av kritiken. SCA kommer att undanta delar av skogarna från avverkning, men till syvende och sist är det företagets vinstintressen som styr.

Förra veckan mötte Fältbiologernas skogsnätverk skogsbolaget SCA för att på plats under två dagar diskutera de 25 skogsområden som Fältbiologerna inventerat i Norrbottens inland. 12 av dem anser Fältbiologerna vara alltför skyddsvärda för att avverkas.

- Skogsbolagens hårda framfart med stora avverkningar påverkar många arter. De återplanterade träden är i samma ålder och det påverkar livsmiljön för mossor, lavar, insekter och örtväxter. Svamp är till exempel beroende av att ved i olika grader av förmultning ligger på marken, och sådant finns inte i de kalhuggna områdena, säger Linda Nordström på Fältbiologerna i Umeå.

Fältbiologerna menar att det är bråttom att värna om de få skogar som inte är hårt påverkade av skogsbruk. I dessa skogar man kan hitta drygt 2 000 arter som har minskat så kraftigt att de har hamnat på den så kallade rödlistan över hotade arter. I dag är knappt en procent av skogen skyddad nedanför fjällen, och problemet är enligt Fältbiologerna att det snart inte kommer att finnas någon gammelskog kvar att skydda.

När Fältbiologerna presenterade sin rapport införde SCA ett tillfälligt avverkningsstopp i de områden som föreslagits. På plats gav de Fältbiologerna delvis rätt och gick med på att spara delar av områdena.

- Men det innebär att de hugger ner något annat som de har sagt att de ska skydda, säger Lisa Behrenfeldt från Fältbiologerna.

Även där ger SCA dem delvis rätt. Per Simonsson, som har det övergripande miljö- och naturansvaret på SCA, säger att de inte bara kan lägga till hur många områden som helst till dem som ska sparas.

- Men de områden som vi har gått med på att spara, ger oss ingen anledning i dag att hugga ner annan skyddad skogsmark, men kanske i framtiden, säger Per Simonsson

I dag sparas 105 300 hektar av SCA vilket utgör tio procent av det totala skogs-

beståndet. Fem procent av dem utgör hela områden och fem procent har en så kallat detaljhänsyn vilket innebär att man lämnar kvar träd och gamla stockar på kalhyggen. Det har SCA förbundit sig till genom att

deras produkter är FSI-märkta, ett miljömärkningssystem för skogsbruk.

- Skillnaden mellan oss och SCA är att för oss är det naturen som sätter gränsen, fortsätter Lisa Behrenfeldt, och då räcker det inte att bara skydda fem procent. Men för SCA, som sätter det ekonomiska värdet främst, är fem procent mycket. Kanske kan man inte vänta sig något annat av ett företag, men folk borde få veta vad som håller på att hända med våra sista gammelskogar, säger Lisa Behrenfeldt.

Fältbiologernas inventering och diskussionerna har även gett andra resultat. SCA har efter mötet med Fältbiologerna bestämt sig för att se över kartorna för att de ska bli mer detaljerade. Avverkningsarealerna ska snitslas om så att mer hänsyn ska tas till naturvårdsvärdena, lovar man.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Jag hoppas att jag kan vara en förebild”

Hon är det första kvinnliga kommunalrådet i Åsele. Och det yngsta. Linnéa Lindbergbrinner för landsbygdsfrågor med fokus på att ge ungdomar inflytande och mod att våga stanna kvar.

Landets Fria

Folkomröstning klubbad – men frågetecken kvarstår

Doroteaupproret

Det blir en folkomröstning i landstinget om neddragningarna i vården i Västerbotten. Men när den ska ske och vad som ska stå på valsedlarna är ännu oklart. Frilansjournalisten Karin Svanebro bevakade tisdagens fullmäktigedebatt i Umeå.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu