• Många arter behöver skog med träd i olika åldrar. Därför vill Fältbiologerna att SCA ska avstå från avverkning i olika områden.
Fria.Nu

Skövling hotar arter i Norrbotten

I år har Fältbiologerna inventerat SCAs skogar i Norrbotten. De konstaterar i en rapport att 12 av de 24 inventerade skogarna är för skyddsvärda för att avverka. Skogsbolagens hårda framfart har gjort att 2101 arter är utrotningshotade. Många av dem behöver olika sorters träd i olika åldrar för att överleva.

Nästa vecka ska SCA och Fältbiologerna diskutera de inventerade skogarna på plats.

I fyra år har Fältbiologerna granskat hur de stora skogsbolagen sköter sina skogar. Fältbiologerna anser att det i Sverige nästan inte finns någon skog kvar som inte har påverkats av skogsbruket. 2101 skogslevande arter är rödlistade, det vill säga utrotningshotade på grund av det moderna skogsbruket. Tidigare år har man granskat Stora Enso och Sveaskog. I år var det SCA och de norrbottniska skogarna som stod i blickfånget.

- Skogsbolagens hårda framfart med stora avverkningar påverkar många arter. De återplanterade träden är i samma ålder och det påverkar livsmiljön för mossor, lavar, insekter och örtväxter. Svamp till exempel är beroende av att ved i olika grader av förmultning ligger på marken, och sådant finns inte i avverkade områden, säger Linda Nordström på Fältbiologerna i Umeå.

Årets fältinventering visade att SCA har stora brister när det gäller att skydda värdefulla områden och ta naturvårdshänsyn vid slutavverkning.

Av de 25 inventerade skogsområden som SCA tänkt avverka, bedömde Fältbiologerna att 12 var alltför skyddsvärda för att avverka.

- Dessa områden hade arter som kommer att försvinna vid en avverkning, säger Linda Nordström.

Fältbiologerna kräver därför att SCA låter bli att avverka i samtliga skogar som bedömts som skyddsvärda i Norrbotten och på andra håll eller genomför åtgärder som kan höja naturvårdsvärdena.

De har även inventerat skogar i Jämtland och gjort liknande slutsatser i fråga om dem.

- Det kan handla om att man sparar vissa partier med högt naturvårdsvärde vid slutavverkningen, men även där brister SCA eftersom partierna som sparats blivit för snålt tilltagna.

Man kan också naturvårdsbränna vissa områden, säger Linda Nordström.

Hon säger att SCA har förbundit sig till miljöcertifieringen SSC som innebär att tio procent av skogsarealen måste skyddas. Därför vill man påverka SCA att skydda de arealer som Fältbiologerna anser skyddsvärda. Deras rapport har överlämnats till SCA men de har ännu inte fått någon kommentar av bolaget. Nästa vecka ska representanter från SCA möta Fältbiologer på plats för att diskutera områdena.

En av SCAs representanter är Per Simonsson som har övergripande miljö- och naturvårdsansvar på SCA.

- Vi har sett rapporten och tar den på allvar.

SCA arbetar på att ta fram bra rutiner för att värdera olika områden. Men vi kan inte lova att vi har samma åsikt om områdena som Fältbiologerna.

Det är flytande gränser mellan vad som betraktas som skyddsvärd skog och inte, säger Per Simonsson.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Jag hoppas att jag kan vara en förebild”

Hon är det första kvinnliga kommunalrådet i Åsele. Och det yngsta. Linnéa Lindbergbrinner för landsbygdsfrågor med fokus på att ge ungdomar inflytande och mod att våga stanna kvar.

Landets Fria

Folkomröstning klubbad – men frågetecken kvarstår

Doroteaupproret

Det blir en folkomröstning i landstinget om neddragningarna i vården i Västerbotten. Men när den ska ske och vad som ska stå på valsedlarna är ännu oklart. Frilansjournalisten Karin Svanebro bevakade tisdagens fullmäktigedebatt i Umeå.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu