Göteborgs Fria

Illegal arbetskraft växer som gräs

Författaren Eric Schlosser höll i torsdags kväll ett föredrag i universitetets lokaler på Sprängkullsgatan. Som arrangörer stod Föreningen Ordfront Göteborg och JMG. Håkan Danielsson från Ordfront Göteborg introducerade Schlosser som en av de "grävande journalister som kom efter Phillip Knightley", mannen bakom neurosedynavslöjandet och tillika föreläsare kvällen innan.

Schlosser är mest känd för sina böcker Snabbmatslandet (Fast Food Nation) och Pengar som gräs (Refer Madness). Just nu är han aktuell med en bok om kriminalvården i USA kallad Concrete and Barbed wire.

I sin bok Pengar som gräs behandlar Schlosser tre ämnen i det amerikanska samhället som det annars inte skrivs särskilt mycket om; marijuana, illegala invandrare som arbetar svart i USA och pornografibranschen. De två första ämnena skulle bli huvudteman för kvällen.

I USA förekommer en mycket omfattande odling av marijuana. Schlosser har rest runt i Indiana och det man lägger märke till där är de till synes oändliga majsfälten med gårdar lite här och var, som hämtade från ett kort från "rural America", en på ytan idyllisk landsbygd. Vad folk missar, som åker igenom delstaten, är att det finns illegala marijuanaodlingar, vars skördar enligt vissa analytiker ger större inkomster än majsskörden i Indiana.

Landet USA har ingen uttalad statsreligion, men de senaste 25 åren har pengadyrkan och en vurm för den Fria Marknaden kommit att bli den största religionen i landet. Fenomenet började under Reagan-eran. En stor tilltro till Adam Smiths teorier har varit märkbar från 1980-talet och framåt. Vad gäller den Fria Marknaden i USA är det bara vissa saker som är fria och dit räknas inte marijuana. Detta hänger ihop med att de starkaste förespråkarna för den Fria Marknaden är de starkaste förespråkarna för att skicka folk i fängelse för marijuanarelaterade brott. Värdet på den illegala marijuanaproduktionen i USA beräknas vara 20 miljarder USD per år.

Utan att vara förespråkare av marijuana eller för den delen uppmuntra någon att använda drogen menar Eric Schlosser att hans "drug of choice", alkohol, är mycket farligare än marijuana. Alkohol är ett gift som enligt Schlosser är betydligt mer skadligt än marijuana; ingen kan röka så mycket marijuana att han eller hon dör av det. För att dö av marijuana skulle man enligt föredragshållaren behöva röka drygt 45 kg (100 lbs) i minuten under 15 minuter. Marijuana kan dessutom vara bra som smärtlindring för personer med exempelvis MS och kan återge aptiten åt personer med HIV.

Alkohol däremot har förödande effekter på befolkningen; 100 000 människor dör varje år i USA på grund av alkoholmissbruk. De indirekta skadorna är än mer omfattande, såsom våldsbrott och sexualbrott där gärningsmannen (oftast man) varit påverkad av alkohol.

I USA sitter många i fängelse för marijuanabrott, en del sitter på livstid utan möjlighet till straffnedsättning. Rullstolsbundne James Montgomery, som Schlosser träffat i fängelset, fick livstids fängelse för marijuanainnehav (som han använde för smärtlindring) och för att han dessutom hade en pipa, vilket räknas som "narcotic paraphernalia". Dessutom fick han 16 års fängelse för olaga vapeninnehav (hemma hade han en olicensierad pistol som tillhört hans far). Montgomery släpptes dock snart ur fängelset då det kostade för mycket att ha honom där med sitt handikapp.

Strängheten i lagen beror dels på vilka som i historisk tid använt sig av marijuana i USA. Under 1800-talet var det mest mexikaner i Kalifornien och under 1920- och 30-talet var det jazzmusiker. Under denna senare period jobbade Harry Enslinger på FBN (Federal Bureau of Narcotics) och han hatade jazzmusik. Efter jazzmusikerna var det beatnickarna som tog marijuana till sin drog, därefter hippie-rörelsen och i dag hip-hopparna. Det har alltid varit rasminoriteter och icke-konformistiska grupper som använt sig av marijuana.

En annan anledning till den stränga lagstiftningen kring marijuana i USA har moraliska grunder. Det har länge ansetts "fel att röka gräs" varför det har bestraffats hårt. Denna moral luckrades upp något under 1960- och 70-talet men med Reagan som president återkom moraliserandet kring marijuana, mycket tack vare dennes fru Nancy. Under Clintoneran förstärktes denna moral och under Clintons tid som president sattes fler i fängelse för marijuanabrott än under någon tidigare president. De som sätts i fängelse är en viss sorts marijuanaanvändare, nämligen fattiga vita, färgade och spansktalande personer. Barn till rika och inflytelserika personer slipper så gott som alltid undan fängelse eller får lindrigare brottsrubriceringar.

Schlosser övergick sedan till ämnet illegala invandrare.

Inom lantbruket i USA är arbetsklimatet mycket tufft. Det krävs en "flexibilitet" som få arbetare klarar av. Därför utgörs en stor del av arbetskraften inom lågbetalda yrken av illegala invandrare, huvudsakligen från Mexiko. Anlitandet av illegala invandrare är på intet sätt en ny företeelse. Under 1970-talet startades en rörelse med Caesar Chavez i spetsen för de illegala invandrarnas rättigheter och massiva strejker utbröt. Den rad av republikanska guvernörer som styrde Kalifornien under den här tiden tog då in andra mexikaner, framförallt från olika indiangrupper, som strejkbrytare. Dessa de fattigaste och mest utnyttjade arbetarna är en symbol för vad den fria marknaden kan åstadkomma, enligt Schlosser.

Pete Wilson, republikansk guvernör i Kalifornien 1991-99, tyckte att de illegala mexikanska invandrarna var "parasiter" som kommit enbart för att utnyttja den sociala välfärden. Då hans viktigaste bidragsgivare var frukt- och grönsakodlare som tjänade miljarder på att anlita illegala invandrare innebar uttalandet ett politiskt självmord.

De illegala invandrarna ger på flera ställen grogrund för rasistiska och nynationalistiska rörelser. I "Northern San Diego county" är 1/3 av lantbruksarbetarna hemlösa. Dessa samlas i stora campingar eller i bergen i området. Dessa arbetare kallas för "beaners", ett skällsord att liknas vid "nigger" om den svarta befolkningen, och nynazistiska grupperingar genomför "beaner raids" då de bränner ner bostäder och klår upp arbetarna. Det finns mellan 14 000 och 16 000 gömda arbetare i Kalifornien varav de flesta är wohacan indianer från Mexiko. Dessa arbetare tjänar omkring 5 USD om dagen.

Eric Schlosser avrundade med att konstatera att den svarta marknaden i USA tills nyligen har varit relativt liten, frånsett under depressionen, men under de senaste 15-20 åren har det dock blivit allt mer pengar i rörelse. Schlosser tog under kvällen även tog emot frågor från några av de 80-talet åhörarna i publiken.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Nathalie Ruejas Jonson och det autistiska perspektivet

Det skeva perspektivet, det lilla som blir enormt, det stora som försvinner. Alla ord som regnar i kaskader över världen tills den inte syns längre. Och så stunderna med hörlurarna på max för att få ledigt en stund. Kaoset och skammen inför kaoset. Att be om hjälp. Att få hjälp.

Hon besjunger livet i utkanterna

I Händelsehorisonten skildras ett samhälle som på många sätt inte alls är olikt vårt, ett samhälle som har förvisat en grupp människor till Utkanterna.

Fria Tidningen

Hon ger ut sin egen poesi

Louise Halvardsson gav ut sin diktsamling Hejdå tonårsångest - 35 dikter innan 35 på eget förlag. Nu har hon nominerats till Selmapriset.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu