Fria.Nu

Klyftorna mellan hög- och låginkomsttagare ökar

Gapet mellan hög- och låginkomsttagare ökar. De som halkat efter mest i disponibel inkomst är ensamstående kvinnor med barn. De tio procent som drar in 99 procent av alla kapitalinkomster, har dessutom höga inkomster.

2006 fortsatte hushållens disponibla inkomster att öka, så som de gjort sedan 1995. Det visar färsk färsk statistik från SCB. I genomsnitt har inkomsterna ökat med 34 procent eller 2,7 procent per år.

Men ökningen är inte lika för alla. Ensamstående kvinnor med barn ökade sin inkomst bara med 1,7 procent procent per år eller 20 procent sedan 1995, medan de ensamstående männen hade samma ökning som genomsnittet.
- Vad det beror på är svårt att säga, men vi tror att de ensamstående männen redan från början har högre inkomster, säger Petter Lundberg, utredare på SCB.
På Sveriges Makalösa föräldrar är man inte överaskad över siffrorna. De bekräftar bara den bild som organisationen har. De flesta av organisationens medlemmar är just ensamstående kvinnor med barn.
- Att ensamstående kvinnor med barn har halkat efter beror på flera faktorer, säger Helene Sigfridsson, generalsekreterare.
Hon säger att bostadsbidraget ligger på samma nivå som 1996, trots att det har gått bättre för Sverige och att hyrorna höjts. En annan orsak är att det oftast saknas barnomsorg efter kontorstid. Och att mäns löner generellt är högre än kvinnor.
- Vid 28 års ålder börjar man se löneskillnaderna, och det är ofta då det första barnet föds. De som tjänar mest är gifta män och de som tjänar sämst är ensamstående kvinnor.
Därför vill Makalösa föräldrar se ett riktat skatteavdrag för ensamstående föräldrar, att bostadsbidraget moderniseras och att det finns barnomsorg på obekväm arbetstid.
- För att kunna arbeta måste vi ju också ha barnomsorg.

Höginkomsttagare har också ökat sina inkomster mer än låginkomsttagare. Det beror på att de som står utanför arbetsmarknaden, till exempel studerande, arbetslösa och förtidspensionärer har halkat efter.
- De fem procenten med den högsta inkomsten tjänar i genomsnitt 695 500 kronor medan medelinkomsten i Sverige ligger på 181 000 kronor, säger Petter Lundberg.
En annan orsak är att inkomster från kapital har ökat kraftigt. Dit räknas aktieutdelningar, aktievinster, vinster vid försäljning av fastigheter och ränteinkomster.
- Det är vanligt att folk har lite kapitalvinster, att de säljer några fonder eller aktier, men det handlar om små summor. Av de två miljoner med kapitalvinster hade bara en procent en vinst på en miljon eller mer, säger Petter Lundberg.

Han förklarar att tio procent av dem som har kapitalvinster tjänar stora pengar. De står för 99 procent av den totala summan av alla kapitalvinsterna och har en disponibel medelinkomst på 651 300 kronor. När man sedan skalar bort kapitalvinsterna hos dessa 10 procent, visar det sig att de har en avsevärt högre disponibel inkomst än medelinkosttagaren, 265 300 kronor i genomsnitt.
- Och dessa kurvor pekar starkt uppåt.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Jag hoppas att jag kan vara en förebild”

Hon är det första kvinnliga kommunalrådet i Åsele. Och det yngsta. Linnéa Lindbergbrinner för landsbygdsfrågor med fokus på att ge ungdomar inflytande och mod att våga stanna kvar.

Landets Fria

Folkomröstning klubbad – men frågetecken kvarstår

Doroteaupproret

Det blir en folkomröstning i landstinget om neddragningarna i vården i Västerbotten. Men när den ska ske och vad som ska stå på valsedlarna är ännu oklart. Frilansjournalisten Karin Svanebro bevakade tisdagens fullmäktigedebatt i Umeå.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu