Fria.Nu

Lesbiska kräver lika rätt

Argentinska myndigheters vägran att låta ett lesbiskt par gifta sig har lett fram till ett rättsfall där homosexuella nu kräver samma rättigheter som heterosexuella.
- Vi kräver samma rättigheter som staten ger alla heterosexuella par och menar att vi annars utsätts för diskriminering, säger María Rachid.

Hon är liksom sin partner sedan flera år, Claudia Castro, medlem i organistionen La Fulana.
Paret visste på förhand att deras ansökan om giftermål skulle avslås när de gick till myndigheten med sin begäran. Med sig hade de María José Lubertino, ordförande för Nationella institutet mot diskriminering, Inadi, och flera jurister som redan förberett en anmälan av fallet till landets rättsinstanser.
- Inadi stödjer kravet på lika rättigheter för samkönade par, och kommer att begära att vi får delta som sakkunniga i målet, säger Lubertino.

De lokala myndigheterna i Buenos Aires var år 2003 de första i Latinamerika som godkände att människor oavsett sexuell läggning skulla ha rätten att ingå registrerat partnerskap. Men det handlar om begränsade rättigheter där inte rätten att ärva varandra eller att gemensamt kunna adoptera barn ingår.
För att giftermål mellan homosexuella ska få samma status som mellan heterosexuella par krävs reformer av den nationella lagstiftningen. Ett förslag på hur det skulle kunna se ut har lämnats in till landets kongress av organisationen Argentinas homosexuellas gemenskap, CHA.
- Vi vill göra det möjligt med registrerat partnerskap över hela landet eftersom det enligt oss är en modernare institution än äktenskapet. Men vi menar att vi alla har samma rättigheter, säger César Cigliutti vid CHA.
Cigliutti anser att homosexuella par i en framtida lagstiftning bör få rätten att välja vilken typ av äktenskap de vill ingå.

María Rachid och Claudia Castro ingick registrerat partnerskap 2003, men paret vill ingå ett vanligt äktenskap för att få samma rättigheter som andra när det gäller arvsfrågor och möjlighet att få gemensam vårdnad om framtida barn.
- Vi vill inte vara några andra klassens medborgare, säger Rachid.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Tortyrcentrum blir museum

När Argentina var en militärdiktatur blev människor torterade på en hemlig plats. Marinens mekanikerskola ESMA var i verkligheten ett hemskt tortyrcentrum. Nu ska det bli museum i huset.

Tortyrcentrum blir museum

Under den argentinska militärdiktaturen utgjorde marinens mekanikerskola ESMA landets mest ökända tortyrcenter. Nu har en koalition av människorättsgrupper fått överta lokalen och planen är att förvandla den hemliga tortyrcentralen till museum.

© 2022 Fria.Nu