• Det ska vara lättare att vara frisk och rikän sjuk och arbetslös, tycker de borgerliga.
Fria.Nu

Borgarna vill spara på sjuka och arbetslösa

Det ska löna sig att arbeta i stället för att vara sjuk eller arbetslös. Det är det sammanfattade intrycket av de borgerliga partiernas förslag, som är ett svar på regeringens och samarbetspartiernas vårbudget. Partierna är överens om att skatterna bör sänkas. Det vill man göra på de arbetslösas, förtidspensioneradesoch sjukskrivnas bekostnad.

På måndagen lägger de borgerliga partierna fram sina förslag till ekonomisk politik, den så kallade skuggbudgeten. Flera av partierna vill sänka ersättningen för dem som är arbetslösa. I moderaternas förslag sänks också ersättningen för förtidspensionärer och sjukskrivna. Moderaterna är det parti som går längst i sitt förslag.

- Det finns ett direkt samband mellan den kraft med vilken man söker sig tillbaka till arbetsmarknaden och ersättningsnivåerna i systemet. Vi människor reagerar på de ekonomiska incitamenten. Vi behöver få bättre incitament för att arbeta och sämre incitament för att inte arbeta, säger moderaternas ekonomiska talesman Mikael Odenberg till Ekot.

Enligt moderaternas förslag genomförs detta genom att arbetslöshetsersättningen sänks från dagens 80 procent av inkomsten till 70 procent efter de 100 första dagarna av arbetslöshet och därefter till 65 procent efter ytterligare 100 dagar. Dessutom slopas den nuvarande aktivitetsgarantin. I moderaternas förslag sänks också ersättningen för förtidspensionärer och sjukskrivna.

Folkpartiet är inne på en liknande linje och vill att en person som är sjukskriven efter åtta veckor ska granskas på nytt av en läkare som är knuten till försäkringskassan. På så sätt kommer sjukskrivningarna och statens kostnader för dem att minska, tror folkpartiet. De vill också sänka ersättningen för arbetslösa, men inte lika mycket som moderaterna. Folkpartiet föreslår en sänkning till 70 procent av arbetslöshetsersättningen efter 300 dagar.

- Det ska vara tydligt att om man inte verkligen själv bidrar till att ställa om sig och ställa om sitt liv, så kan man inte räkna med att få ekonomi på samma nivå längre, säger folkpartiets Karin Pilsäter till Ekot.

Centerpartiet vill införaskilda ersättningsnivåer för sjukskrivna och arbetslösa. De som har barn under 18 år att försörja får enligt centerpartiets förslag 80 procent av ersättningen och övriga får 70 procent.

- Anledningen till att vi gör den här skillnaden är att Rädda barnen och många utredningar pekar på att vi har ett problem med fattiga barn i Sverige, säger centerpartiets Lena Ek.

Vidare föreslås en reformerad fastighetsskatt, slopad sambeskattning för förmögenheter och slopad arvs- och gåvoskatt för bröstarvingar. Dieselskatten ska sänkas till 1 krona litern, till en kostnad av 940 miljoner kronor 2005 och 950 miljoner 2006. Skatten på handelsgödsel ska avskaffas.

De borgerliga partierna är också ense om att på olika sätt underlätta för så kallade hushållsnära tjänster och att sjukskrivningarna måste minska rejält för att statens finanser ska bli bättre.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Jag hoppas att jag kan vara en förebild”

Hon är det första kvinnliga kommunalrådet i Åsele. Och det yngsta. Linnéa Lindbergbrinner för landsbygdsfrågor med fokus på att ge ungdomar inflytande och mod att våga stanna kvar.

Landets Fria

Folkomröstning klubbad – men frågetecken kvarstår

Doroteaupproret

Det blir en folkomröstning i landstinget om neddragningarna i vården i Västerbotten. Men när den ska ske och vad som ska stå på valsedlarna är ännu oklart. Frilansjournalisten Karin Svanebro bevakade tisdagens fullmäktigedebatt i Umeå.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu