Fördjupning


foto L szl G
Fria.Nu

Biodynamisk odling - en 80-årig pionjär

År 1924 föreläste österrikaren Rudolf Steiner för en grupp godsägare och bönder om grunderna för den antroposofiska odlingskonsten. Den utveckling av odlingen, som denna föreläsning blev grunden till, kallas biodynamisk odling.

I grova drag kan biodynamisk odling karakteriseras av två egenskaper. Som utgångspunkt har den ett grundläggande ekologiskt nedvetande. Inga syntetiska ämnen eller snabbt verkande gödselmedel ingår. I princip har man samma krav som Krav ställer, organisationen för märkning av biologiska odlade grönsaker.

Men för att odla biodynamisk behöver man dessutom introducera de så kallade preparaten. Dessa förmedlar, enligt Steiner, kosmiska krafter till jorden och därmed till livsmedlen. Dessa preparat är främst organiska ämnen i mycket små mängder som dels sprids över åkrarna och dels placeras i komposterna. Komposter är biodynamikernas huvudsakliga gödningsmedel.

Trots att Steiner själv beskrev sig som vegetarian, om än icke en dogmatisk sådan, så har den biodynamiska odlingstraditionen alltid utgått ifrån gårdar med djurhållning. Det finns vegetariska gårdar, men helt utan djurens medverkan går det inte att odla biodynamiskt, bland annat för att man använder djurdelar i framställningen av preparaten.

Biodynamiska odlingar finns över hela världen, men dess största utbredning är i Europa, speciellt i länder som Tyskland, Holland och Sverige. Efter att ha varit förbjuden i det gamla Sovjet och dess lydstater, har den börjat sprida sig allmer i centrala- och östra Europa.

Steiner har också formulerat intressanta 'skolor' inom andra samhällsområden.

Det är han som lade grunderna till Waldorfpedagogiken och utvecklade de medicinska idéer som används på Vidarkliniken utanför Järna. Han har också skapat en vårdfilosofi för utvecklingsstörda och en alldeles egen syn på arkitektur, som kan ses på flera håll i landet, men allra mest i och kring antroposofernas Kulturhus utanför Järna.

Antroposoferna satsar mycket på egen utbildning. De har ett eget seminarium för Waldorflärare, de kompletteringsutbildar legitimerade läkare och de har också en särskild eftergymnasial utbildning av trädgårdsodlare på Skillebyholms gård.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

'Man behöver inte äta kött för att ha djurhållning'

Jag öppnade rakt på sak. Biodynamiska odlingen har sin grund i föreläsningsserien 'En lantbrukskurs'. I den utgör djurhållning en väsentlig beståndsdel. Föreläsaren Rudolf Steiner själv var närmast vegetarian (ej konsekvent). Hur går detta ihop?

© 2024 Fria.Nu