• Lennart Nygren/SCANPIX
Fria.Nu

Djurens rätt kritiserar försök som kan skada marsvins hörsel

Karolinska sjukhuset i Stockholm har ansökt till Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd om att utsätta 40 marsvin för gevärsskott på nära håll. Syftet med försöket är att undersöka om det blir bestående skador i innerörat på de marsvin som utsätts för skyttebuller. Djurens rätt menar att försöket saknar stöd i lagen.

Marsvinen ska enligt ansökan transporteras till en jaktskyttebana där de ska utsättas för det skyttebuller som skyttar utsätts för när de skjuter utan hörselskydd. Ett till fem gevärsskott ska avlossas intill djuren, på samma avstånd till vapnet som skyttens öra befinner sig. Efter två veckor ska marsvinen hörseltestas och därefter avlivas de. Förbundet djurens rätt anser att försöken är plågsamma, meningslösa och olagliga.

- Enligt djurskyddslagen får djurförsök utföras endast under förutsättning att syftet med försöken inte kan uppnås med någon annan metod utan användning av djur. Det är möjligt att förebygga skyttebullerskador genom att använda hörselskydd. Syftet kan alltså uppnås utan djurförsök, kommenterar Staffan Persson, ansvarig för djurförsöksfrågor på Djurens rätt.

Djurskyddsförordningen säger också att en ansökan ska avslås om syftet inte anses som "angeläget från allmän synpunkt". Eftersom människor kan skydda sin hörsel med hörselskydd, kan dessa försök inte anses angelägna från allmän synpunkt. Staffan Persson menar att detta djurförsök därför inte har något stöd i lagen.

- Men jag vet också hur nämnden fungerar. Utan opinion har det hänt att liknande försök godkänts, säger Staffan Persson.

Djurens rätt kräver därför att nämnden ska besluta enligt gällande lagar och avslå ansökan i morgon. Nämndens ordförande Thomas Arvefors har sökts men inte kunnat nås

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

”Jag hoppas att jag kan vara en förebild”

Hon är det första kvinnliga kommunalrådet i Åsele. Och det yngsta. Linnéa Lindbergbrinner för landsbygdsfrågor med fokus på att ge ungdomar inflytande och mod att våga stanna kvar.

Landets Fria

Folkomröstning klubbad – men frågetecken kvarstår

Doroteaupproret

Det blir en folkomröstning i landstinget om neddragningarna i vården i Västerbotten. Men när den ska ske och vad som ska stå på valsedlarna är ännu oklart. Frilansjournalisten Karin Svanebro bevakade tisdagens fullmäktigedebatt i Umeå.

Fria Tidningen

© 2024 Fria.Nu