• Konstnären och curatorn Anna Linder står bakom idén om ett arkiv för queer rörlig bild. I dag innehåller arkivet cirka 250 titlar, en lista som ständigt växer.
  • I arkivet hittas Marie-Louise Ekmans kortfilm Strip-Tease.
  • Även Mia Engbergs film Manhood (1999) kvalar in som queer film.
  • Anna Linders Spermahora är en queer experimentell film om ofrivillig barnlöshet i en värld där de normativa heterosexuella relationerna sätter reglerna för vem och vilka som får bli föräldrar och på vilket sätt.
Fria Tidningen

Hon står bakom unikt arkiv för queer rörlig bild

Konstnären Anna Linder lanserar ett nytt arkiv för queer rörlig bild. "Jag kände att det fanns ett tomrum att fylla här och att tiden var mogen, och att jag var rätt person att ta tag i det", säger hon.

Det var under det konstnärliga forskningsprojektet Queera rörliga bilder på Akademin Valand i Göteborg som Anna Linder upptäckte att det saknades en plattform som samlade den svenska queera filmhistorien. Visst finns det arkiv för queer historia i andra länder som även tar upp film, och filmarkiv som inkluderar queert material, men inget renodlat där en enkelt kan få den upplysning som eftersöks. Och eftersom en del av forskningen bestod i att leta upp queera och feministiska filmer som försvunnit ur historien fanns det något att bygga vidare på – i dag finns redan runt 250 titlar insamlade till det framtida arkivet.

– Men jag tror att det kommer att bli betydligt större än så, det här är ju vad vi har fått in utan att gå ut med några efterlysningar, säger Linder som själv är representerad i arkivet med Spermahoran, en konstfilm om ofrivillig barnlöshet och en familjekonstellation som hjälper varandra att skaffa barn.

I sin forskning är det framför allt queer, feministisk experimentfilm som Anna Linder har undersökt, ett område som kan tyckas smalt. När Fria Tidningen träffade henne i samband med den svenska premiären för Spermahoran förra året poängterade hon dock att det snarare har att göra med vad vi har vant oss vid att få se:

– Jag vill inte att det ska betraktas som smalt, det är så tråkigt att ständigt få möta åsikten att experimentfilm är ”lite skrapande på en filmremsa”. Tidigare arbetade jag på Filmform, som är ett arkiv för svensk experimentfilm, och såg där mängder av experimentfilmer och mötte dessutom distributörer från hela världen av den här sortens film. Det märkliga är att jag väldigt sällan hittade queera verk i de sammanhangen. När jag gjorde det så var det alltid en queer person som visade filmen. Det blir på så sätt väldigt logiskt för mig att de valts bort ur filmhistorien på samma sätt som väldigt många feministiska filmskapare valts bort. Makten har aldrig legat hos oss.

Arkivet för queer rörlig bild ska förutom filmer ge plats för allt möjligt kringmaterial.

 – Det kan vara fakta om upphovspersoner och vad de jobbat med annars, liksom namn på personer som arbetat med en produktion. På det sättet blir det också möjligt för folk att nätverka utifrån materialet, säger. Förhoppningen är att det ska bli en naturlig samlingsplats som kan bidra till att stärka den queera rörliga bilden i Sverige.

– Jag vill att det blir en plats där vi kan få syn på varandra och varandras verk, ordna gemensamma visningar och stötta varandra. Så att varje person får reda på att det faktiskt finns många andra som jobbar med liknande saker och att vi inte behöver sitta ensamma med det vi gör, säger Anna Linder.

Vad arkivet mer ska användas till och innehålla är något som kommer att utkristalliseras efter hand. Anna Linder påtalar att de vill vara breda och inkluderande, att det inte får bli ”en minoritet i minoriteten” utan ska utformas efter användarnas önskemål och efter de behov som finns.

– Annars är det lätt hänt att ett antal personer blir de enda synliga queera filmskaparna och att annat är undanskymt. Jag personligen sitter inte på någon expertis för just svensk queer filmhistoria, det jag har är erfarenhet av att själv ha gjort queer film, curerat mängder av visningar och producerat kulturprojekt. Så jag har ett stort kontaktnät från både film- och konstområdet.

Samma öppenhet ska gälla när det kommer till definitionen av vad som är ett queert material, menar Anna Linder, och även när det gäller genrer och uttryck ska det hållas brett.

– Vi vill inte sätta några gränser för vad som är queert och vad som passar in. Är det en person som upplever sig som queer, eller i sitt verk tar upp något med queert perspektiv, så ska hen definitivt vara med i arkivet och förhoppningsvis inte vara främmande för det, säger Anna Linder och tillägger att det givetvis är fritt fram att säga nej för den som inte vill vara med.

– Som jag ser det är det upphovspersonen själv som måste få ta ställning, vissa vill kanske inte kategoriseras eller vara med i queera sammanhang. Så vi hör självklart av oss till alla innan vi gör någonting officiellt eller publikt.

I dag är arkivet bara tillgängligt via Anna Linders hemsida och på Facebook men på sikt blir det ett sökbart arkiv i sin egen rätt och under arbetets gång kommer det att bli mer synligt, berättar Anna Linder.

– Tanken är att vi ska ordna visningar av material med jämna mellanrum. Vi gjorde nyligen en på Bio Valand under Göteborg filmfestival och i slutet av förra året var vi med på Europeiska filmfestivalen i Umeå. Under året som kommer ska vi också samarbeta med Lesbisk odyssé i Norrland, Filmarkivet.se, Akademin Valand och Moderna museet.

Just nu märks ett större intresse för minoritetsfilm i Sverige och det har varit ett slags boom för queera projekt, menar Anna Linder, men ambitionen är att arkivet ska vara långsiktigt och inte försvinna när trenden blir en annan.

– Jag tänker mig att det här ska bli ett ställe dit det blir självklart för dig som skapar queera rörliga bilder att vända dig till. Och jag ser goda möjligheter till att det faktiskt kommer att bli så, säger Anna Linder.

Fakta: 

Anna Linder

Konstnären och curatorn Anna Linder står bakom idén om ett arkiv för queer rörlig bild. I dag innehåller arkivet cirka 250 titlar, en lista som ständigt växer.

Gör: Konstnär, curator och kulturproducent.

Bakgrund: Tidigare verksam som konstnärlig forskare på Akademin Valand, Göteborgs universitet, med forskningsprojektet Queera rörliga bilder. Har även arbetat som curator och producent på Filmform – arkivet för svensk experimentfilm och videokonst I Stockholm.

Aktuell som: Konstnärlig ledare för The Swedish Archive for Queer Moving Images.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ung utan pung brottas med extremism

Musik och teater är de rätta verktygen för att ta itu med brännande samhällsproblem. Det menar teatergruppen Ung utan pung som har använt metoden i nära 40 år. Nu tar de tag i våldsbejakande extremism.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu