• "Det är väldigt tråkigt att förtroendet för åklagarna gått ner", säger Karin Rosander, kommunikationsdirektör på Åklagarmyndigheten.
Fria Tidningen

"Kraftig dipp för hela rättsväsendet"

Svenskarnas förtroende för exempelvis polis, åklagare och domstolar minskar – samtidigt som oron för brott ökar. Det visar en sammanställning av den nya Nationella trygghetsundersökningen.

Nästan en tredjedel av befolkningen, 29 procent, oroar sig i stor utsträckning över brottsligheten i samhället – och oron ökar. Förra året var siffran 25 procent.

Samtidigt minskar vårt förtroende för rättsväsendet och dess institutioner. Det visar en sammanställning av resultaten från senaste Nationella trygghetsundersökningen NTU som Brottsförebyggande rådet Brå gjort.

Störst är förtroendet för rättsväsendet som helhet och för polisen, som drygt halva befolkningen har stort förtroende för. För åklagarna och domstolarna är det mindre än hälften av befolkningen som känner stort förtroende. För kriminalvården är siffran endast 39 procent. Alla dessa siffror har minskat med 5 till 7 procentenheter sedan året före.

– Det är väldigt tråkigt att förtroendet för åklagarna gått ner. Det är en ganska kraftig dipp för hela rättsväsendet i år, säger Karin Rosander, kommunikationsdirektör på Åklagarmyndigheten.

Brås nya rapport ger inga förklaringar till minskningen. Däremot visar tidigare studier att lägre förtroende för rättsväsendet brukar hänga ihop med att upplevelsen av otrygghet och brottslighet ökar. I november publicerade Brå en annan undersökning som visade just att fler personer varit utsatta för brott och att fler var oroliga för att de själva eller en närstående skulle utsättas för brott, jämfört med året före.

Förtroendet för åklagarna har tidigare legat ganska stabilt runt 50 procent men har i år minskat till 44 procent. Nu säger Karin Rosander att det är viktigt att komma tillbaka till samma nivå som förut.

– Som myndighet kan man inte förvänta sig att vara jättepopulär och det är inget självändamål för oss. Däremot är det viktigt för människors benägenhet att medverka i processer – känner man förtroende för oss är man mer villig att anmäla brott och att vittna.

Åklagarmyndigheten har ännu inte hunnit planera några åtgärder med anledning av den nya rapporten. Däremot pågår ett långsiktigt arbete för att öka kunskapen kring hur åklagaryrket och rättskedjan fungerar. Detta görs bland annat genom föreläsningar på högskolor och gymnasier, samt genom medieträning till anställda så att de bättre kan förklara sina beslut för journalister.

– Jag tror att vi inom rättsväsendet måste fundera på vad varje myndighet kan göra för att öka förtroendet, men också på vad vi kan göra tillsammans. Vi tycker så klart alla att det här är jättetråkigt.

Hela Nationella trygghetsundersökningen 2017 publiceras den 29 januari.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ytterst få poliser döms för brott

Bara 6 poliser i Stockholms län dömdes i fjol, trots över 1 300 anmälningar om allt från tjänstefel till våldtäkt, mord och mordförsök.

Stockholms Fria

Övervakade på obestämd tid

I juni 2010 fick Bostadsbolaget tillstånd att med rörliga kameror och i realtid övervaka fasader, parkeringar, miljöhus och områden mellan bostadshusen i Norra Biskopsgården. Ett unikt beslut som gjorde platsen till Sveriges enda kameraövervakade bostadsområde. GFT granskar den kontroversiella satsningen.

Göteborgs Fria

Företag byteshandlar i ny barterring

Lokala företag blir starkare om de byter sitt överskott av varor och tjänster med varandra. Det är tanken med en så kallad barterring, som nu startar för första gången i Sverige.

© 2023 Fria.Nu