• Lisa Lennartsson är ordförande i styrelsen för Aktion rädda Vättern
Landets Fria

Aktionsgrupp vill rädda Vättern

Protestgruppen Aktion rädda Vättern, ARV, arbetar för att hålla Vätterns vatten rent. Genom att överklaga beslut har de lyckats fördröja gruvverksamhet och gasutvinning i området.

– Vi ser varje överklagning som en seger, genom att det blir strängare villkor i tillstånden, säger Lisa Lennartsson, ordförande i ARV:s styrelse.

– Just nu vill vi förhindra Försvarets flygskjutningar över Vättern. Det finns en del odetonerad försvarsskrot utanför Karlsborg, som kan vara farlig. Tidigare har Försvarsmakten motiverat sina skjutningar med att säga att skrotet ramlar ner i slammet och blir ofarligt. Men nu har de i sin komplettering redovisat att det finns ammunition som innehåller en del giftiga tungmetaller på botten, säger Lisa Lennartsson.

Att försöka förhindra Försvarets ansökan om att få utöka antalet skjutna skott över Vättern från 1 000 till 69 000 skott per år är endast en av ARV:s strider. Sedan 2013 arbetar ARV mot olika hot mot Vätterns vatten. Det är ett omfattande arbete. På deras hemsida har de identifierat tre stora hot: försvarets övningar i, över och vid sjön, gruvprojektet Norra Kärr utanför Gränna samt gasborrning. Men utöver dessa finns flertalet andra hot och faror säger ordförande Lisa Lennartsson.

­– Vi klagade på Karlsbergs flygplats. Där har marken förgiftas av PFOS, ett giftigt ämne som kommer från brandsläckarskum. Försvaret har känt till det här i tre år, ändå har de inte gjort någonting.

Det var när Försvaret började med provskjutningar över Vättern 2012, som många reagerade och ARV bildades. Boende runt sjön började organisera sig och bestämde sig för att starta en rättsprocess mot Försvaret.

– För att göra det behöver man vara en förening, det var så Aktion rädda Vättern startade.

Den nystartade föreningen ville symboliskt placera sig i mitten av Vättern och hamnade därför på Visingsö. En av de första aktionerna de gjorde var att använda brinnande vårdkasar och kyrkringningar runt Vättern. En metod som användes förr i tiden för att varna om fara och krig.

När ARV organiserade sig som protestgrupp hade de inga större förkunskaper och har genom åren fått tillägna sig kunskaper om lagstiftningar och regelverk.

– Vi har försökt fokusera på vattnet och de lagstiftningar som finns där. Vi försöker att verka underifrån och hjälpa folket. Tidigare har man inte protesterat mot varken gruvverksamheten eller Försvarets miljöpåverkan, eftersom de haft oerhört stark ställning i samhället. Vi betraktar detta som en demokratifråga och vill visa hur det går att protestera.

I dagsläget har de tillsammans med andra aktionsgrupper tagit gruvprojektet Norra Kärr till kammarrätten. De samlar för tillfället in kunskap om gruvproblem och juridik för att kunna stoppa en eventuell ansökan i vår. De har även fått igenom krav om att blyfri ammunition ska användas i Försvarets skjutningar.

– Vi ser varje överklagning som en seger, genom att det blir strängare villkor i tillstånden.

Lisa Lennartsson hoppas att deras arbete får folk att engagera sig i frågorna om Vättern och dess vatten, men hoppas även att deras organisering ska inspirera utanför Vätterns horisont.

– Vi hoppas även kunna sprida inspiration till andra som protesterar mot andra samhällsproblem.

Under nästa år kommer de att börja göra en film om Vättern. Det är ett samarbete med filmskapare som tidigare har filmat i Hanöbukten och i Öresund. Filmen kommer att handla om utsläpp och den miljörelaterade verksamheten som har varit ett problem, men även om lösningar. De hoppas att filmen ska kunna användas i utbildningssyfte.

– Vättern är ett viktigt område att bevara av många skäl men för vår del är det rent dricksvatten som är huvudsaken. De lösningar på problemen vi kan hitta genom samarbete med andra forskare vill vi gärna sprida ut, säger Lisa Lennartsson.

Fakta: 

Ger dricksvatten åt 250 000

I dag får mer än 250 000 personer får sitt dricksvatten från Vättern. Om saltvatten tränger in i Mälaren på grund av varmare klimat, kommer Stockholm om 40 år också vilja ta sitt vatten från Vättern. Örebro kommun likaså. Det skulle innebära att över två miljoner människor skulle vara beroende av dricksvatten från Vättern.

Vättern har nyligen fått nya vattenskyddsföreskrifter och är även klassad som Natura 2000-område. Sjön är riksintresse för naturvård, friluftsliv och yrkesfiske. Vättern har flera skydd i miljöbalken.

Striden mot gruvprojektet Norra Kärr pågår fortfarande. Den 2 januari är sista dagen för gruvbolaget att lämna in sin miljökonsekvensbeskrivning för verksamheten i Norra Kärr till domstolen. Efter det får man se om domstolen beslutar att avslå eller bevilja fortsättning på deras ansökan.

ARV har även åtalsanmält Försvarets materielverk, FMV, för att de har skjutit stora granater över Vättern.

Källa: Aktion rädda Vättern

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Fria.Nu