• Ett gruvföretag vill bryta kaolin intill Jällbjär vid ett Natura 2000-område i Skåne.
Landets Fria

Domstol ska pröva gruvdrift på nytt

Flera tunga instanser menar att gruvföretagets riskanalys för den planerade kaolingruvan i skånska Billinge är undermålig. Men Mark- och miljödomstolen väljer att pröva företagets ansökan på nytt.

– Det är tråkigt att sakkunskaperna hos myndigheterna avvisas på detta sätt, säger Per Eckersten.

Han bor i närheten av det planerade dagbrottet och är så kallad sakägare i frågan. Svenska kaolin har de senaste 20 åren ansökt om att starta en kaolingruva vid den gamla vulkanen Jällabjär i närheten av Röstånga.

1998 fick de en bearbetningskoncession av regeringen. Sedan dess har det varit flera turer i domstolarna. Den senaste förhandlingen hölls i Röstånga så sent som 2016 och efter att företaget kommit in med kompletteringar har parterna fått yttra sig på nytt om planerna på att starta gruvbrytning på ett 78 hektar stort område.

Naturvårdsverket, kringliggande kommuner och länsstyrelsen i Skåne har i sina yttranden till Mark- och miljödomstolen avrått domstolen från att alls ta upp ansökan igen.

Enligt Naturvårdsverket saknas bland annat viktiga uppgifter om hur avfall ska hanteras och underlag för vilka risker verksamheten kan innebär för det skyddade Natura 2000-område som ligger precis intill den planerade gruvan.

De menar också att den bearbetningskoncession som bolaget fick av regeringen 1998 borde omprövas då miljörätten har utvecklats mycket sedan dess.

Länsstyrelsen poängterar att kaolinfyndigheter är klassade som ett riksintresse men att de i detta fall står emot allmänhetens intressen och skriver i sitt yttrande att den förändring av landskapsbilden som en gruva innebär inte är acceptabel i ett av Skånes mest orörda områden.

Trots yttranden från kringliggande kommuner, Naturvårdsverket och länsstyrelsen om att avslå ansökan beslutade Mark- och miljödomstolen att ta upp företagets ansökan om att bryta kaolin på nytt. En ny förhandling ska hållas den 22 augusti i Röstånga.

– Ansökan om att öppna gruva gör att fastigheter står tomma. Det finns en oro i området. Skogar har skövlats och återplanteras inte. Vi är begränsade i vad vi kan göra på grund av att processen drar ut så här på tiden, säger Per Eckersten.

Fakta: 

Porslinslera

Kaolinlera kallas också porslinslera för dess tidiga användning inom just porslinstillverkning. Den används nu för att göra papper vitt och glansigt, samt i smink och produktion av plast, gummi, keramik och cement. I dag finns ingen kaolingruva i Sverige.

Kaolinfyndigheten i Billinge ska ha bildats när Skåne för flera hundra miljoner år sedan hade en position vid ekvatorn.

Då vittrade den järnfattiga graniten sönder och fältspaten omvandlades till kaolinit.

Källa: Wikipedia och Svensk kaolin

Natura 2000

Natura 2000 skapades inom EU för att hejda utrotningen av djur och växter och för att hindra att deras livsmiljöer förstörs.

Natura 2000 ska bevara värdefull natur men innebär inte något generellt stopp för pågående markanvändning eller utveckling av samhället.

Det avgörs i varje enskilt fall vilka åtgärder som kan fortsätta och vilka som inte kan tillåtas.

Källa: Naturvårdsverket

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Ny ekoby får 1,6 miljoner

Den planerade R:ekobyn i skånska Röstånga har just fått 1,6 miljoner kronor i Leader-pengar från EU.

Landets Fria

© 2023 Fria.Nu