Debatt


Ingela Mårtensson, Kvinnor för fred
  • Försvarsmakten ska inte få tillåtas förstöra vår miljö, skriver Kvinnor för fred angående försvarsmaktens önskemål att utveckla skjutfälten vid Vättern och i Göteborgs södra skärgård.
Landets Fria

Försvarsmakten förorenar Sveriges vatten

Gäller inte Natura 2000 och miljöbalken för försvarsmakten, frågar sig Ingela Mårtensson, Kvinnor för fred.

Utredningen Snö, mörker och kyla föreslog 2004 att internationell militär test- och övningsverksamhet på svenskt territorium skulle utvecklas. Den antogs av en socialdemokratisk regering under en provperiod och permanentades av en borgerlig regering 2008. Försvarsmaktens krav och länsstyrelsens godkännande har överklagats och ligger nu för beslut hos miljöministern.

Vättern fungerar i dag som dricksvattentäkt för cirka 250 000 människor. Båtägare är förbjudna att använda blyhaltig färg. Men försvarsmakten ska tillåtas att släppa ut två ton bly och ett ton koppar i Göteborgs södra skärgård per år. Det är inte trovärdigt.

Försvaret kan inte ha en gräddfil och tillåtas förstöra vår miljö – inte minst gäller det vårt vatten. Sveriges säkerhet är ett riksintresse men det är också i högsta grad vår miljö och tillgång till rent vatten. Vatten är en knapphändig resurs i stora delar av världen och även i vårt land. Skjutfältet i skärgården överlappar Vargös naturreservat och ligger nära ett Natura 2000-område. Hela Vättern omfattas av Natura 2000.

Vi i Kvinnor för fred har sedan 1978 engagerat oss i fredsfrågor utifrån ett kvinnoperspektiv. Det finns tydliga samband mellan miljö, fred och säkerhetsfrågor.

Gäller inte Natura 2000 och miljöbalken för försvarsmakten? Hur överensstämmer försvarsmaktens önskemål att utveckla skjutfälten vid Vättern och i Göteborgs södra skärgård med EU:s vattendirektiv? På vilket sätt överensstämmer det med svensk säkerhetspolitik att utländska försvarsmakter förorenar svensk miljö?

Vi skulle vilja veta hur regeringen och framför allt miljöministern ser på dessa frågor.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2023 Fria.Nu