• På fredag börjar valet till ungdomsfullmäktige och det pågår på webben under 10 dagar.
Göteborgs Fria

I dag fredag börjar valet till ungdomsfullmäktige

Under tio dagar ska ledamöter utses till stadens främsta inflytandeforum för barn och unga.

– Ungdomsfullmäktige förbättrar villkoren för stadens barn och unga - var med du också och gör din röst hörd, säger fullmäktiges ordförande Sandra Daniel, 17 år från Norra Hisingen och riktar sig till alla i Göteborg som som har börjat årskurs 5 men inte fyllt 18 år. Och alla i den ålderskatergorin som är folkbokförda i Göteborg är automatiskt röstberättigade. Kandidaterna representerar de unga i sin respektive stadsdel.

Paula Aijmer planeringsledare för ungdomsfullmäktige hoppas på att valdeltagandet ska öka och att fler unga ska den konkreta möjligheten de har här att påverka.

– Det finns mycket outnyttjad potential bland våra barn och ungdomar, säger hon i ett pressmeddelande.

Ett konkret exempel på fullmäktiges arbete i år är sommarlovskortet i kollektivtrafiken, samt antirasismkonferensen No hate som arrangerades för skolklasser.

Heta frågor i valet i år är just kollektivtrafik och skola men även ungt inflytande. Idman, 12 år från Östra Göteborg kandiderar för första gången och skriver i sin valslogan att ”Ingen är mindre värd. Alla ska få vara med och rösta och påverka ungdomars situation”

Göteborgs ungdomsfullmäktige består av 101 ungdomar mellan 12-17 år – 81 ledamöter och 20 ersättare. De kommer från alla stadsdelar och bestämmer själva vilka frågor som ska diskuteras. Ungdomsfullmäktige har ingen formell makt, men kan genom sitt arbete påverka kommunens nämnder, styrelser, bolag och förvaltningar i frågor som rör unga.

På fredag börjar valet och det pågår på webben under 10 dagar.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Nej till amnesti för ensamkommande

På onsdagseftermiddagen röstade riksdagen nej till Vänsterpartiets motion om amnesti för ensamkommande. Ett väntat resultat men frågan har fått stor uppmärksamhet och stort stöd från civilsamhället.

Fria Tidningen

”Beslutet får inte bort ungarna från gatan”

Regeringen avsätter 360 miljoner kronor till organisationer som arbetar med hemlösa ungdomar och psykisk ohälsa. Men flera av organisationerna jobbar inte främst med hemlöshet – och de som gör det har inte fått några pengar alls.

Fria Tidningen

© 2023 Fria.Nu