Krönika


Krönika

Landets Fria

Vad är omställning?

Detta är en omställningskolumn. Men vad är egentligen omställning? Vilka outsagda tankar och värden ligger inbäddade i själva begreppet när vi slänger oss med det? Vilka tusentals små förändringar är det vi faktiskt talar om när vi säger ordet?

Att fasa ut olja, kol och kärnkraft? Ja, det är en självklarhet, men inte tar det väl stopp där? Vi menar någonting mer. För i en värld där vi inte längre begagnar oss av de ändliga bränslenas oerhörda energi är vi på sätt och vis hänvisade till de förhållanden som rådde innan vi började gräva upp dem.

Inte så att vi utan pardon är hänvisade till muskelkraft och ett samhälle av statare och backstugusittare – det är förstås en högst möjlig framtid, dock inte oundviklig – men ett mer lokalförsörjande – mindre – samhälle.

De flesta börjar förstå att vi inte bara kan lappa och laga ett system som i princip helt och hållet byggts på fossila bränslen och anpassa det till en framtid där förutsättningarna är helt andra. Ordet omställning är med andra ord synonymt med en kulturell förändring som heter duga. Och denna andliga förändring är lika viktig att tala och skriva om som den yttre fysiska.

En anledning, tror jag, till människors ibland så avoga inställning till omställningen, när de på allvar börjar förstå hur omfattande den måste bli, är att de helt enkelt inte kan se sin plats i denna framtid. För en stor grupp känns den orealistisk, för en annan framstår denna framtid som grå och bonnigt lerig, en tredje grupp fäller syrliga kommentarer om dess stundtals tämligen romantiska förespråkare. Men alla som studerat vår tids problem vet att det är icke-förändringen som är en romantisk önskedröm; att en framtid utan omställning är det verkligt orealistiska alternativet.

All marknadsförings moder heter: Ställ upp ett problem, och presentera sedan din lösning på det. Första ledet i denna taktik – skrämseln – har vi redan lyckats med, bortom alla förhoppningars yttersta gräns.

Nu måste vi presentera lösningen. Vår tämligen digra uppgift här och nu är alltså att göra vår vision av framtiden begriplig för folk. Att föregå med gott exempel är naturligtvis en del av detta, hur ska folk annars rent fysiskt kunna erfara till exempel lokalt företagande.

Men det är själva samhällslivet – musiken, de offentliga utsmyckningarna, maten, drycken, mötena, ja, själva göttigheterna – som skapar begriplighet, som skapar en plats för existens.

Vi måste göra kultur.

Vi måste skapa intimitet med vår bild av framtiden, en omställning som gör vision till nu.

Fakta: 

Johannes Söderqvist är artist och skribent, bosatt i västra Värmland.

ANNONSER

© 2024 Fria.Nu