Krönika


Bernt Lindberg • Omställning Falun
Landets Fria

Omställning är en kulturfråga

”Vi måste göra våra visioner så konkreta att vi kan förmedla dem på ett levande sätt.”

Hur vill vi att vårt framtida samhälle ska se ut? Troligen rikt folkliv, mycket aktivitet i grannskapet med lokala butiker, restauranger, offentlig och privat service, rikt kulturutbud med bibliotek, musikställen och gallerier. Kanske en levande stadsmiljö där vi kan flanera utan buller och luftföroreningar; grönska i bebyggelsen, odlingslotter, parker; fin natur att vandra i eller bara ta en fika och fundera över livets mening i; kreativa miljöer där diskussion och idéer frodas i en demokratisk atmosfär. Säkert vill vi känna oss nyttiga, ha en meningsfull sysselsättning och en inkomst för vardagens utgifter.

Alla de här sakerna kan samhället angripa med kända verktyg. Mycket är en fråga om pengar. Andra redskap är stadsplanering, trafikplanering, grönstrukturplanering, regionplanering, arbetsmarknads- och kulturpolitik, fungerande medier och politiska partier. Problemet är att många av besluten styrs uppifrån med fel förtecken.

På individplanet kan vi odla, göra medvetna inköp, ställa bilen, skriva insändare och arbeta ideellt. Inte minst kan vi göra det här tillsammans med andra och ha roligt på vägen.

Blir det bra så? Vi som försöker få till ett hållbart lokalsamhälle vet att centralt fattade beslut av dem som vill bevara dagens samhällsordning saboterar en stor del av våra initiativ. Då är det lätt för oss att fastna i kritik av det samhälle som omger oss. Bra, men det räcker inte. Vi tror att vi lever i ett rationellt samhälle men i själva verket styrs vi alla i mycket stor utsträckning av värderingar som skapas i kollektiva processer, i samtal, genom mediernas budskap, genom reklam. Så byggs konsumtionskultur och fixeringen vid pengar och materiell standard upp. Och de värderingarna finns bakom de flesta av beslutsfattarnas beslut.

Vi behöver två parallella angreppssätt: Vi behöver utrymme för eget visionsarbete, bli bättre på att bygga engagerande visioner om ett bättre liv i ett bättre samhälle. Det är det svåra – hur skulle det kunna vara, det som inte finns och inte går att visa? Vilka mått på ett bra liv? Hur skapa en människovärdig vardag där våra förmågor kommer till sin rätt? Vad är meningen med livet? Vi måste göra våra visioner så konkreta att vi kan förmedla dem på ett levande sätt.

Nästa led är att göra våra visioner tydliga i det offentliga rummet. Vi behöver skapa en offentlig spelplan runt det vi står för. Går det att få en förändring av de värderingar och den kultur som genomsyrar dagens samhälle och de flesta människors tänkande? Jag tror att det börjar bli läge för det.

ANNONSER

© 2024 Fria.Nu