• Örnsköldsvik är en av de orter som forskarna ska titta närmare på i studien. Här finns 3 procent av Sveriges export, men bara 0,5 procent av befolkningen.
Landets Fria

Glesbygdens framgångssagor studeras

Vad är det som gör att vissa orter i glesbygden lyckas bättre än andra? Det frågar sig forskare i en nytt stort nordiskt projekt kring regional utveckling.

I forskningsprojektet Regional tillväxt mot alla odds ska forskare vid Lunds universitet tillsammans med forskare i Finland och Norge titta på vad hur ekonomisk tillväxt utanför storstadsregionerna kan se ut, och vad eventuella framgångar kan bero på.

– Det finns regioner utanför storstäderna som inte har samma förutsättningar att lyckas som städerna har. Vi vill titta på vad entreprenörer, organisationer och kommuner kan göra för att ändå skapa en bra framtid. Det känns som en relevant studie då klyftorna mellan storstäderna och landsbygden ökar, säger ekonomgeografen och projektledaren Markus Grillitsch.

Under fyra år kommer de att kombinera kvantitativa analyser med fallstudier av små orter i huvudsakligen Sverige, men även Finland och Norge. Forskarna vill titta på faktorer som hur ortens ekonomi ser ut, möjligheten till inkomster och möjligheten att skapa konkurrenskraftiga aktiviteter. Den berömda Gnosjöandan är ett exempel att studera. Men också Örnsköldsviks kommun, där 3 procent av Sveriges exporthandel är baserad trots att bara 0,5 procent av befolkningen bor där.

– Vi vill titta på hur entreprenörer och företag agerar, men också hur de samspelar med politikerna. För att företag ska växa behövs resurser som kvalificerad arbetskraft, men det kan inte företag ordna själva utan då behövs satsningar på skola, högre utbildning och bostäder på orten.

Markus Grillitsch menar att det är möjligt för företag på små orter att bli framgångsrika, och att den nya teknologin kan vara ett viktigt verktyg.

– Principiellt är det i dag möjligt för någon i periferin att enkelt kommunicera med någon i Stockholm och London, och att resa dit. Men genom att olika aktörer samspelar finns det också möjlighet att hitta nya stigar för att lyckas.

Även om studien fokuserar på ekonomisk utveckling hänger det tätt ihop med sociala frågor, menar Markus Grillitsch.

– Att titta på vad som kan förklara ekonomiska framgångar på en ort kan också hjälpa till att hantera spänningar i samhället. Om du bor på en ort där det är svårt att få arbete kanske du blir missnöjd på andra plan.

En bit in i studien ska analyserna av fallstudien skickas till en analysgrupp, bestående av representanter från Sveriges kommuner och landsting (SKL), Svenskt näringsliv och innovationsmyndigheten Vinnova.

– Förhoppningsvis kan vi utveckla kunskap tillsammans. Om vi kommer fram till att någon kommun har ovanligt bra tillväxt så kan kommunen förklara vad den har gjort.

Fakta: 

Regional utveckling mot alla odds

Forskningsprojektet Regional utveckling mot alla odds har fått 13 miljoner kronor i forskningsstöd från Länsförsäkringsgruppens Forsknings- och utvecklingsfond.

Lunds universitet leder projektet, men deltar gör även forskare från universitet i Tampere, Oslo och Stavanger.

Projektet ska pågå i fyra år.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

197 miljoner till landsbygden

Regeringen nya Hela Sverige-satsning ska ge fler gröna jobb, servicekontor på små orter och bättre internetuppkoppling.

Landets Fria

© 2024 Fria.Nu